Националната мрежа на родителите свиква Годишното Общо събрание на членовете си на 23 април, събота, от 11 ч. Събранието ще се проведе в София, Арт-център Фотосинтезис, бул. В. Левски 57, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружението за 2015 г.
2. Освобождаване на УС и избор на нов УС
3. Приемане на програма за дейността през 2016-2017 г.
4. Обсъждане на други постъпили предложения

Общото събрание е отворено и за симпатизанти и доброволци на НМР, които могат да присъстват, без да участват във взимането на решенията по дневния ред. За уточнения и въпроси моля пишете на nmroditeli [at] gmail.com или се обадете на 089 6658560