Националната мрежа на родителите свиква Годишното Общо събрание на членовете си на 23 април, събота, от 11 ч. Събранието ще се проведе в София, Арт-център Фотосинтезис, бул. В. Левски 57, ет. 2, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на Сдружението за 2015 г. 2. Освобождаване на УС и избор…
Чети нататък »