Подпишете декларацията

За незабавна промяна в образованието не е нужен нов закон. Достатъчно е да се прилага Конституцията непротиворечиво и всяко действие в образованието да се съобразява приоритетно със същността на образованието като неотменимо гражданско право и с принципите на субсидиарността и демократичността при взимането на решения. Най-важната промяна може да бъде предприета незабавно и подкрепена от всички без оглед на партийна принадлежност и политически убеждения, а именно:

ОТХВЪРЛЯНЕ НА АВТОРИТАРНИЯ МОДЕЛ

И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛУРАЛИЗЪМ

Няма един единствен „правилен” модел на образование. За да има развитие, трябва да съществува разнообразие. Ролята на държавата е да бъде гарант за равнопоставен достъп, а не гарант за развитие и качество. Развитието и качеството са плод на плуралистичната дейност на гражданското общество и професионалната общност.

Плурализъм означава образователните форми, учебното съдържание и учебните планове, сертифициращите и валидиращи системи и образователните стандарти да може да бъдат свободно създавани, избирани и доказвани от участниците в образователния процес.

Плурализмът в образованието е в основата на желаното от всички възстановяване на отговорността (решенията да се взимат от тези, които носят последствията от тях) на всички нива в образователната система:

Възстановяване на родителската отговорност. Участието на родителите в управлението на училищата и реалното училищно самоуправление на общинско ниво е гаранция за качество на образованието и за прозрачност и ефективност на управлението.

Възстановяване на учителската отговорност. Гарантиране на свободата на учителите да прилагат индивидуален подход (индивидуална учебна програма), динамична организация на учебния процес и иновации в образованието.

Реабилитиране на ученика като човешко същество с достойнство и граждански права. Гарантиране на участието на ученика във взимането на решенията относно собственото му образование и на възможността за активен избор навсякъде, където ученикът е компетентен.

Недискриминативно и прозрачно финансиране на образованието. Въвеждане на механизми за равнопоставено финансиране на основното и средното образование на всички ученици, независимо от избора на образователна форма и вид образование. Преход към система на финансиране на образованието, при която отговорността за изразходването на парите е у този, за чието образование се плаща.

София, 24 май 2014

Гаяне Минасян, www.nmr.bg

Даниела Славова, архитект, www.bd-arch.com

Десислава Бошнакова, преподавател, издател, www.boshnakova.com

Десислава Николова, ИПИ, http://ime.bg/

Жюстин Томс, http://smiling.webreality.org/blog/

Иван Господинов, http://educabile.blogspot.com

Калоян Величков, http://nauchime.org

Красен Станчев, СУ и ИПИ

Марин Бодаков, писател

Михаил-Ернесто Санабрия Михайлов, http://perfroad.blogspot.com/

Нина Георгиева www.intermedia-bg.com

Петър Ганев, ИПИ, http://ime.bg/

Румен Петров, http://localself-governancebg.blogspot.com/

Стоян Панчев, http://ekipbg.com/

Юрий Анджекарски www.edufest.info

Явор Ганчев, www.nmr.bg

Подпишете декларацията
Най-нови подписи
878 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
877 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
876 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
875 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
874 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
873 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
872 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
871 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
870 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
869 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
868 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
867 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
866 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
865 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
864 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
863 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
862 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
861 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
860 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
859 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
858 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
857 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
856 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
855 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
854 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
853 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
852 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
851 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
850 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
849 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
848 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
847 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
846 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
845 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
844 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
843 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
842 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
841 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
840 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
839 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
838 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
837 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
836 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
835 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
834 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
833 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
832 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
831 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
830 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
829 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
828 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
827 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
826 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
825 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
824 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
823 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
822 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
821 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
820 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
819 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
818 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
817 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
816 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
815 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
814 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
813 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
812 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
811 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
810 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
809 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
808 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
807 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 Jun 13, 2020
806 Mrs Elka Pavlova Plovdiv Accountant Oct 18, 2019
805 Mrs Милена Мюлер Каварна Sep 17, 2019
804 Ms Цвета Хаджийска Пловдив Пловдив Sep 12, 2019
803 Mr Венцислав Спасов София Сервизен мениджър Aug 09, 2019
802 Ms Irina Stefanova Varna Jun 16, 2019
801 Mrs Калина Минчева Варна Стоматолог Jun 16, 2019
800 Mrs Албена Помашжка Секретар May 18, 2019
799 Ms Bozhurka Riva Plovdiv May 14, 2019
798 Ms Desislava Hristova Bugibba Учител в детска градина May 08, 2019
797 Ms Vesela Petrova Shumen Geodesy syrvey May 07, 2019
796 Ms Татяна Петкова София May 07, 2019
795 Ms таня хаджиева аграрикономист May 07, 2019
794 Ms Nadia Karakasheva Plovdiv May 07, 2019
793 Ms Venera Bozhinova Pleven May 06, 2019
792 Mr Петьо Георгиев Apr 30, 2019
791 Ms Вероника Грозданова Sofia Apr 30, 2019
790 Ms Tsvetan Blagoev Sofia https://pathfindergear.eu/ Apr 23, 2019
789 Miss Вероника Петрова Apr 22, 2019
788 Mrs VALENTINA Zheleva Asenovgrad Apr 22, 2019
787 Mr Борислав Сираков Смолян Машинен Инженер Mar 24, 2019
786 Ms Mariyana Nalbantova Burgas SME Mar 22, 2019
785 Ms Танита Николова Несебър Студент Mar 20, 2019
784 Ms Iliyana Petrova Mar 20, 2019
783 Ms Nataliya Velichkova Varna педагог Mar 17, 2019
782 Mrs Екатерина Стайкова София София Feb 26, 2019
781 Ms Мария Русимова София Анестезиолог- реаниматор Dec 15, 2018
780 Mr Светослав Бацоев Dec 14, 2018
779 Ms Петя Миленкова София Фармацевт Dec 07, 2018
778 Ms Диана Гешева Feb 27, 2018
777 Ms Anjelika Pironkova Pazardjik theacher Feb 27, 2018
776 Ms R Cvetkova Sofia Feb 18, 2018
775 Ms Мери Ставрева Бургас Feb 05, 2018
774 Ms Вани Георгиева Бургас Бургас Feb 05, 2018
773 Анна Бачева София Nov 27, 2017
772 Цвете Грозева София Nov 21, 2017
771 Ирина Лечева Варна собствен бизнес Nov 07, 2017
770 Милена Кирилова София родител Oct 26, 2017
769 Здравко Минчев Пазарджик учител; ukashaka.blogspot.com Oct 14, 2017
768 Владимир Петков Варна преподавател Oct 05, 2017
767 Диана Апостолова Sep 19, 2017
766 Николина Тодорова Гълъбово Родител Sep 16, 2017
765 Ивайло Пенчев София www.walltopia.com, auxionize.com Sep 16, 2017
764 Йоама Иванова Sofia Freelance Aug 30, 2017
763 Александра Илиева София Специалист човешки ресурси Jul 31, 2017
762 Анжела Данева Sofia Jul 23, 2017
761 Мария Кашерова София Jun 12, 2017
760 Светла Паунова Sofia Jun 05, 2017
759 Йордан Славов София учител – лектор Jun 02, 2017
758 Мадлен Върбанова София обучител Jun 01, 2017
757 Тихомира Нанева Sofia обучител на свободна практика Jun 01, 2017
756 Милена Попова София May 31, 2017
755 Diana Vaclavek May 28, 2017
754 Лиляна Михайлова Sofia Лекар May 26, 2017
753 Ягода Балтаджиева Велинград Родител May 25, 2017
752 Мариана Спасова Плевен Спасова Консулт ЕООД May 24, 2017
751 Мария Станкова Русе Русе May 24, 2017
750 Марин-Асен Коджаиванов София студеднт May 24, 2017
749 Станислава Радивоевич София May 24, 2017
748 светла вълкова шумен административен секретар May 24, 2017
747 Ваня Шангалова Дупница Учител May 23, 2017
746 Катерина Аргирова Пловдив Учител May 23, 2017
745 Любка Чомакова Дупница учител May 23, 2017
744 Ермина Дончева May 23, 2017
743 Надежда Николова Габрово художник May 23, 2017
742 Любомир Тодоров Бургас Оперен певец May 23, 2017
741 Nedelina Nedkova Sofia May 23, 2017
740 Яна Ноел София преводачка May 23, 2017
739 Силвана Али София May 23, 2017
738 Юлия Каремова София May 22, 2017
737 Слав Стоянова Димитровград May 22, 2017
736 Милена Кондева София ИТ специалист May 22, 2017
735 Симона Стоянова May 22, 2017
734 Горица Белогушева София May 22, 2017
733 Ваня Вълева София Собствен бизнес May 22, 2017
732 Явор Ганчев София родител May 22, 2017
731 Иван Георгиев София програмист на свободна практика May 22, 2017
730 Анимари Димитрова с. Русаля www.rusalya.org May 22, 2017
729 цветислава панова ВАРНА ВАРНА May 22, 2017
728 Севдалина Макнева May 22, 2017
727 Андреана Илчева София May 21, 2017
726 Светослав Симов София May 21, 2017
725 Радослав Рангелов София www.motivitygst.com May 21, 2017
724 Жюстин Томс София www.abcbg.com May 21, 2017
723 Гюнай Шерифов Кричим May 21, 2017
722 Галина Желязкова Бургас координатор May 21, 2017
721 Вероника Пейчева May 21, 2017
720 Йордан Йорданов May 20, 2017
719 Вероника Флорова София May 19, 2017
718 Мария Петрова May 08, 2017
717 Мариета Винсент May 06, 2017
716 Petar Enchev May 06, 2017
715 Надя Гешкова София архитект May 06, 2017
714 Петър Петров София инженер May 06, 2017
713 Desislava Tashkova Sofia quality control Apr 25, 2017
712 Таня Стоянова София Apr 18, 2017
711 Ivan Vlaykov Sofia Ученик Apr 16, 2017
710 Диана Лилова учител Apr 11, 2017
709 Mila Nikolova Sofia sales Mar 24, 2017
708 Теодора Каменова София обучител и професионален коуч Mar 22, 2017
707 Диан Минчев Кърджали компютърен инженер Mar 20, 2017
706 Теодор Василев Смолян Предприемач Mar 17, 2017
705 Биляна Минева Варна програмист Mar 17, 2017
704 Венцислав Николов Каварна 9650 Mar 16, 2017
703 Методи Колев Сливен програмист Mar 16, 2017
702 Радослава Ангелова Варна психотерапевт Mar 16, 2017
701 Tsveta Mishkova Sofia www.vwtkas.com Mar 15, 2017
700 Биляна Малинова София Ландшафтен архитект Mar 06, 2017
699 alexandra rogozhinova Feb 24, 2017
698 Йорданка Славова София еколог Feb 22, 2017
697 Ваня Балтаджиева Nov 04, 2016
696 Адриана Цонева Nov 03, 2016
695 Деница Великова Oct 17, 2016
694 Ивелина Медникарова Варна 9000 Oct 17, 2016
693 Елена Радева Смолян юрист Oct 15, 2016
692 Андон Крушев Чирпан Строител Oct 15, 2016
691 Янина Иванова Sofia Hairdresser Sep 24, 2016
690 Адриана Миленова Машинен инженер и Педагог Sep 02, 2016
689 Лилия Иванова Варна скоро дипломиращ се педагог 😉 Aug 18, 2016
688 Елена Бачева София Дневникът на мама и татко, namama.bg Aug 01, 2016
687 Атанас Бакалов София Преподавател Jun 30, 2016
686 Христина Богданова Варна зъболекар Jun 26, 2016
685 Милена Михайлова София ncsed.org Jun 23, 2016
684 Борил Гуринов София Jun 20, 2016
683 Петя Недева София Учител Jun 20, 2016
682 Savina Borisova Sofia med.sestra Jun 19, 2016
681 Пламен Герганов Враца учител Jun 19, 2016
680 Виолета Кьосева Бургас учител Jun 18, 2016
679 Надежда Спасова София офис мениджър Jun 17, 2016
678 Христо Калъчев Бургас Jun 16, 2016
677 Вяра Герджикова Варна Jun 16, 2016
676 Велина абаджиева Burgas 8000 Jun 15, 2016
675 Русин Бориславов Бургас Учител Jun 15, 2016
674 Katherina Keremidchieva Sofia Actress Jun 15, 2016
673 Виржиния Кирилова София счетоводител Jun 15, 2016
672 Кристина Минарова Бургас Учител Jun 15, 2016
671 Деница Чобанова София Jun 15, 2016
670 Албена Фелдманова Варна May 22, 2016
669 Красимир Нотев София May 19, 2016
668 Diana Sivinova Sofia Politolog May 19, 2016
667 Мария Василева Plovdiv Учител May 18, 2016
666 Венелина Дюлгерова Горна Оряховица May 18, 2016
665 Veronika Petrova May 18, 2016
664 иваг желев асеновград преподавател May 18, 2016
663 Асен Браничев Sofia May 18, 2016
662 Александър Евтимов Sofia музикант May 18, 2016
661 Ина Тачева May 18, 2016
660 Vladimir Yonkov Sofia IT May 18, 2016
659 Цанка Пиронкова Sofia May 18, 2016
658 Z.atka Milanova Pernik учител -пенсионер May 18, 2016
657 Явор Якимов Варна адвокат/www.yakimov.biz May 18, 2016
656 Невянка Раянова May 18, 2016
655 Нина Григорова Стара Загора 6000 May 18, 2016
654 Marina Vasileva Cherni Vit Predpriemach May 17, 2016
653 Ренета Василева-Николова Ботевград May 12, 2016
652 Савина Тодорова София учител May 11, 2016
651 Атанас Терзийски Пловдив atanas.uni-plovdiv.net Apr 29, 2016
650 Биляна Матеева София дизайнер Apr 26, 2016
649 Нели Павлова Apr 10, 2016
648 Presiana Shisheva Gabrovo Teacher Mar 29, 2016
647 Росица Ралева София Графичен дизайнер / be.net/ropera Mar 28, 2016
646 Хосе Луис Енгикс Mar 23, 2016
645 Виолета Тодорова Бургас учител Mar 17, 2016
644 Цвета Махнева София Mar 10, 2016
643 Петя Николова София технически автор Mar 08, 2016
642 Boyan Katzarov Sofia Учител, The 13th chair Feb 29, 2016
641 Веселин Танкишев София правно-информационен софтуеър Feb 25, 2016
640 Деница Стойкова 1784 Feb 24, 2016
639 Мария Първанова Feb 23, 2016
638 Ана Сърчаджиева Feb 22, 2016
637 Лора Маринова Sofia Преподавател в Университет Feb 22, 2016
636 Васил Ганев Пловдив учител Feb 21, 2016
635 Мартина Костова Feb 21, 2016
634 Anastasia Peeva Elena Feb 20, 2016
633 Veselina Ilieva Sofia graphic designer Feb 18, 2016
632 Войко Войков София Feb 18, 2016
631 Yordanka Benatova Sofia учител Feb 17, 2016
630 Кристин Златанова Feb 16, 2016
629 Даниела Петрова София Начален учител Feb 16, 2016
628 Маркета Ганчевова Feb 16, 2016
627 Невяна Христова Feb 16, 2016
626 Галина Тошева Feb 15, 2016
625 Даниела Дочева Плевен хорист-артист Feb 15, 2016
624 Свилена Рачева София Земеделски производител Feb 15, 2016
623 Яна Стоянова Варна Учител Feb 15, 2016
622 Катерина Георгиева Варна уеб разработчик Feb 15, 2016
621 Добринка Костадинова гр. София артист Feb 15, 2016
620 Анна Бончева Велико Търново Feb 15, 2016
619 Ангелина Костадинова Варна учител / angelina.jivotvor.com Feb 15, 2016
618 свилен класанов Sofia www.sunmoon.bg Feb 15, 2016
617 Genadi Lazarov София blagorodnik.blog.bg Feb 15, 2016
616 Mirena Velcheva Arbanasi Feb 15, 2016
615 Александър Костадинов Варна родител, програмист / http://rboci.blogspot.bg/ Feb 15, 2016
614 Бистра Иванова Варна Feb 15, 2016
613 Даниела Векова Варна приложник Feb 15, 2016
612 Даниела Михайлова Варна мед.сестра Feb 14, 2016
611 Николина Танева Елхово учител Feb 13, 2016
610 Златина Пенева Feb 12, 2016
609 Веселина Запрянова Пловдив преводач Feb 10, 2016
608 Емануил Чанков София Инженер Feb 10, 2016
607 Нарине Хачадурян Варна соц.работник Feb 09, 2016
606 Мирослава Захариева София Маркетинг, реклама, връзки с обществеността Feb 09, 2016
605 Гергана Запрянова София https://www.facebook.com/gzapryanova Feb 08, 2016
604 Татяна Павлова София Feb 08, 2016
603 Lyubomir Lalov Sofia Feb 08, 2016
602 Силвия Стоянова Варна Jan 31, 2016
601 Кристина Чакърова Varna Jan 31, 2016
600 Нора Иванова Варна Jan 30, 2016
599 Мирослава Тодорова-Вахрам София Jan 28, 2016
598 Маргарита Въкова Варна Jan 28, 2016
597 Светла Борисова София ИТ-Консултант продажби Jan 25, 2016
596 Стефан Коцев Jan 25, 2016
595 Valentina Georgieva Jan 23, 2016
594 Ева Борисова Sofia Мениджър Jan 23, 2016
593 Цветелина Григорова Търговище учител Jan 21, 2016
592 Евгения Лазарова Тетевен психолог Jan 20, 2016
591 Елена Григорова София Jan 20, 2016
590 Мая Иванова Jan 19, 2016
589 Траян Стоянов с. Лозен програмист Jan 19, 2016
588 Ива Иванова Sofia инженер Jan 19, 2016
587 Емилия Божкова Jan 19, 2016
586 Магдалена Тодоринска София Jan 19, 2016
585 Георги Лумбев София Jan 15, 2016
584 Светлана Иванова София икономист Jan 15, 2016
583 Милена Аврамова София предприемач Jan 09, 2016
582 Десислава Евгениева София ресурсен учител Jan 08, 2016
581 Elitza Konstantinova Jan 06, 2016
580 Екатерина Стефанова stara zagora Dec 28, 2015
579 Росен Раданов Стара Загора Dec 25, 2015
578 Ели Георгиева Кюстендил Учител Dec 05, 2015
577 Екатерина Йонкова Nov 27, 2015
576 Невяна Стойкова Русе Учител информатика, ИТ и математик Nov 26, 2015
575 Анна Димитрова София Nov 26, 2015
574 Dimitar Krastev Sofia www.duonika.org Nov 26, 2015
573 Силвия Хлебарска София Nov 24, 2015
572 Антоанета Петрова Варна Nov 24, 2015
571 Дарина Кръстева Стара Загора учител Nov 24, 2015
570 Диляна Христова Ямбол Nov 23, 2015
569 Павлина Стоянова London Sales representative Nov 23, 2015
568 Нина Курдоманова Sofia Счетоводител Nov 23, 2015
567 Станислав Митев София Управител Nov 21, 2015
566 Natalia Alaksandrova Nov 20, 2015
565 Мариана Ахрянова София Nov 20, 2015
564 Александър Василев Sofia Nov 20, 2015
563 Пламенка Николова София Nov 20, 2015
562 Ирина Павлова София Nov 20, 2015
561 Боряна Младенова Велико Търново психолог Nov 20, 2015
560 Марина Колчагова Nov 20, 2015
559 Галя Дойчева София Програмист Nov 20, 2015
558 Христо Христов Шумен Nov 20, 2015
557 Атанс Георгиев София ИТ Nov 20, 2015
556 Stanislava Stefanova SOFIA учител Nov 19, 2015
555 Бойка Юрукова София Възпитател Nov 19, 2015
554 Грациела Щерева Sofia студент по педагогика Nov 09, 2015
553 Пенка Георгиева Oct 18, 2015
552 Ахинора Таскова-Джонгова София илюстратор, графичен дизайнер Oct 09, 2015
551 Михаела Петрова София Лекар Oct 06, 2015
550 Невина Карагьозова Sofia Sep 27, 2015
549 кирил захариев Sofia http://kiril-zahar.wix.com/space Jul 20, 2015
548 Керачка Михаел София www.pechelimzaedno.net Jul 16, 2015
547 Калин Ангелов София Учител по математика и ... Jun 28, 2015
546 Кристина Анастасова Varna Юрист Jun 09, 2015
545 Петър Събев София www.peter.and.bilyana.net Jun 08, 2015
544 Силвия Терзиева May 20, 2015
543 stanislava georgieva plovdiv architect May 18, 2015
542 Ангелина Томешкова София адвокат May 13, 2015
541 Петя Топалова София www.det-mag.com May 07, 2015
540 ЯНКА ИВАНОВА May 05, 2015
539 tania koniarova sofia pedagok Apr 30, 2015
538 Ирина Демирева Варна Apr 29, 2015
537 Венета Балабанска Раковски Apr 26, 2015
536 Георги Малинов Пловдив IT Apr 23, 2015
535 Nelly Georgieva Sofia student Apr 23, 2015
534 Даниел Николов Tsarevo мениджър Apr 23, 2015
533 Пламен Тонев София проектант Apr 23, 2015
532 Деница Илиева София родител Apr 23, 2015
531 Галя Богданова програмист Apr 23, 2015
530 Ралица Георгиева Стара Загора теолог Apr 14, 2015
529 Tatyana Dimova Varna Apr 07, 2015
528 Златинка Димитрова Варна учител Apr 06, 2015
527 Меги Йорданова София Apr 03, 2015
526 Станимир Костов София Apr 02, 2015
525 Елвира Петрова Габрово Apr 02, 2015
524 Stefan Popov Sofia architect Apr 02, 2015
523 Елена Кайрякова София Apr 02, 2015
522 Georgi pulev sofia Apr 01, 2015
521 Роберт Сарафов София учител Apr 01, 2015
520 Svetlana Mihova Sofia Apr 01, 2015
519 Rayna Dacheva Burgas upravitel Mar 31, 2015
518 Любка Пулева София Човешки ресурси Mar 31, 2015
517 Ivan Spasov Yambol Социален работник Mar 31, 2015
516 цеца Горанова Батак учител предучилищно образование Mar 31, 2015
515 Румен Папратилов София издател Mar 31, 2015
514 Теодота Димитрова Mar 31, 2015
513 Александър Какламанов Какламанов Пловдив Mar 31, 2015
512 Стела Каспарова Казанлък психолог Mar 10, 2015
511 Стелиян Славов Казанлък училищен психолог Mar 10, 2015
510 Кремена Чолакова София художник Mar 10, 2015
509 Vasil Petrov Montana Feb 22, 2015
508 Ивелина Имирска Feb 18, 2015
507 Силвия Петрова Feb 02, 2015
506 Анна дублекова София дизайнер Nov 25, 2014
505 Тодор Радев София Nov 23, 2014
504 Таня Мандаджиева Nov 22, 2014
503 petra petrova sofia pensioner Nov 22, 2014
502 Мария Димитрова Sofiq Nov 21, 2014
501 Теменуга Василева София Nov 21, 2014
500 Адриана Панайотова софия Nov 21, 2014
499 Татяна Захариева София Управител ЧДГ "Космос Кидс" Nov 21, 2014
498 Айнур Генч Варна фризьорка Nov 20, 2014
497 Веселка Станкова Бургас учител и писател Nov 20, 2014
496 Цани Йорданова София Nov 19, 2014
495 Stefan Popov Sofia arhitect Nov 19, 2014
494 Konstantina Angelova Varna Nov 19, 2014
493 Надя Кирилова Sofia инженер Nov 19, 2014
492 Татяна Петрова Nov 19, 2014
491 Елена Емануилова София Nov 18, 2014
490 Петя Недева София Учител Nov 18, 2014
489 Камелия Андреева София Nov 18, 2014
488 HRISTINKA TSVETKOVA SOFIA menidgar Nov 18, 2014
487 Даниела Николова Варна програмист Nov 18, 2014
486 Милена Дянкова Varna Nov 18, 2014
485 Ли Джордж София преподавател дизайн Nov 18, 2014
484 Борис Баев София www.nmr.bg Nov 17, 2014
483 Павел Каназирев Валс/Тарагона програмист Nov 16, 2014
482 Георги Михов София Nov 14, 2014
481 Велана Киндалова София Nov 12, 2014
480 Anton Atanasov Gabrovo Nov 11, 2014
479 Гергана Далова София психолог Nov 11, 2014
478 Emilina Tsenova Sofia psychologist Nov 11, 2014
477 Rumen Blagoev Sofia graphic designer Nov 11, 2014
476 Албена Руневска София учителка Nov 11, 2014
475 Слава Маринова Карнобат психолог/Кариерен консултант Nov 11, 2014
474 Миглена Дянкова София Nov 11, 2014
473 Галя Петкова София музикант Nov 11, 2014
472 Димитър Хаджов София http://atelieafect.blogspot.com/ Nov 11, 2014
471 Цветана Димтрова Етрополе учител/родител Nov 11, 2014
470 Гергана Гергова Sofia учител Nov 10, 2014
469 Ненчо Ненчев Панагюрище старши учител Nov 10, 2014
468 Валя Иванова София учител Nov 10, 2014
467 Пенка Никова Варна учител Nov 10, 2014
466 Милена Лесова Раковски Учител Nov 10, 2014
465 Борис Иванов Кресна учител Nov 10, 2014
464 Илия Матов Пловдив управител на фирма Nov 10, 2014
463 Таня Колева България учител Nov 10, 2014
462 Стефка Николаева Свищов учител Nov 10, 2014
461 Анна Петрова Добрич Учител Nov 10, 2014
460 Марияна Иванова гр.Сливен учител Nov 10, 2014
459 Пепи Кънчев Sofia адвокат Nov 10, 2014
458 Станимира Гиндева Сливен родител Nov 10, 2014
457 Елена Благоева Сливен учител Nov 10, 2014
456 Ирена Иванова учител Nov 10, 2014
455 Емилия Гавраилова Пловдив учител Nov 10, 2014
454 Петя Перпериева Трявна учител/родител Nov 10, 2014
453 Мария Николова Горна Оряховица учител Nov 10, 2014
452 Дочка Кючукова Любимец Nov 10, 2014
451 Веселина Янева- Иванова Карнобат учител Nov 10, 2014
450 спасова добринка batak учител Nov 10, 2014
449 Теодора Иванова-Вълева София Nov 10, 2014
448 Калина Шопова-Христова София Nov 10, 2014
447 Георги Стоилов София kgsid.com Nov 10, 2014
446 Корнелия Иванова София Nov 10, 2014
445 Изабел Басмаджиян София Nov 10, 2014
444 Десислава Бойкова Пловдив социолог, учител, майка Nov 10, 2014
443 Елена Петрова Nov 09, 2014
442 Росица Златинова Учител Nov 06, 2014
441 Virginia Stamatova Sofia Journalist Oct 31, 2014
440 Петър Таков Sofia адвокат Oct 20, 2014
439 Йоанна Драгомирова София Sep 29, 2014
438 Raffi Nevrouzian Sofia Sep 28, 2014
437 Дочка Петрова Русе счетоводител Sep 26, 2014
436 Мая Виденова София филолог Sep 24, 2014
435 Мая Богданова Sep 22, 2014
434 Михова Атанаска Ямбол учител Sep 22, 2014
433 Мария Енева София психолог Sep 21, 2014
432 Denitsa Bodurova Sofia Guide Sep 20, 2014
431 Rumiana Atanasova Targovishte detski uchitel Sep 20, 2014
430 Mirosal Damyanov Sep 20, 2014
429 Anna Putz Pazardzhik Sep 20, 2014
428 Александър Кирков София ИТ специалист Sep 19, 2014
427 Александра Стефанова Sofia Sep 19, 2014
426 Даниела Панкова София инженер, майка на две деца Sep 19, 2014
425 Живко Георгиев Варна Механик Sep 19, 2014
424 Надя Кирилова София родител Sep 19, 2014
423 Георги Карамихайлов Варна Фотограф, дизайнер, медиатор www.GeorgiKaramihaylov.com Sep 19, 2014
422 Милена Михайлова София ncsed.org Sep 19, 2014
421 Nora Milenova Sofia Darjaven slujitel Sep 19, 2014
420 Надя Милчева детска учителка Sep 19, 2014
419 Георги Костадинов Sep 17, 2014
418 SONIA GAYTANJIEVA sofia teacher Sep 13, 2014
417 Iva Vasileva Berkovitsa Pedagog/Hudojnik Sep 08, 2014
416 Стоян Стоянов Горна Оряховица Админ Aug 28, 2014
415 Milen Georgiev Plovdiv www.improve1.com Aug 26, 2014
414 Albena Chekelova Aug 20, 2014
413 Евгения Русева София сугестопедагог Aug 10, 2014
412 Крум Георгиев София Aug 08, 2014
411 Мая КАЛОФЕРОВА София бивш учител, сега преводач Aug 08, 2014
410 Мартин Николов София Студент Jul 30, 2014
409 maria litchkova Jul 28, 2014
408 Димитрина Ангелова Plovdiv директор на училище, учител, родител Jul 20, 2014
407 Пламен Младенов Червен бряг пастор Jul 16, 2014
406 Ивайло Вътовски Jul 16, 2014
405 Георги Цветков София Програмист Jul 15, 2014
404 Mария Върбанова Sofia учител в 41 ОУ Jul 15, 2014
403 Вяра Доневска-Попова София редактор Jul 14, 2014
402 силвия Александрова Свищов учител Jul 13, 2014
401 Румяна Кузева Свищов учител Jul 12, 2014
400 Георги Петков София www.parketsense.bg Jul 12, 2014
399 Тодор Кичуков Jul 11, 2014
398 Силвия Георгиева Jul 11, 2014
397 кристина милетиева софия www.jelanieshop.com Jul 11, 2014
396 cristina nigohosian sofia http://www.antre.bg/ Jul 11, 2014
395 Lubomir Zanev Пловдив педагог Jul 09, 2014
394 Никола Димов Jul 03, 2014
393 Maria Ivanova Jun 27, 2014
392 наталия живкова софия фасилитатор Jun 27, 2014
391 Мария Бенчева Jun 26, 2014
390 sonia gaytahdjieva sofia pedagog Jun 25, 2014
389 Калина Гоцова Sofia Учител по изобразително изкуство Jun 24, 2014
388 Доротея Илиева София учител Jun 22, 2014
387 Жанета Христова София докторант Jun 22, 2014
386 Yanko Ivanov Jun 21, 2014
385 Росица Нанкова София учител Jun 21, 2014
384 Лилия Николова София учител и родител Jun 20, 2014
383 Petya Zaharieva Sofia Anti-money laundering manager Jun 20, 2014
382 Ptya Petrova родител Jun 20, 2014
381 Stela Ivanova Jun 20, 2014
380 Делян Георгиев ученик Jun 20, 2014
379 Анелия Кичукова Варна счетоводител Jun 19, 2014
378 Велислав Алтънов София Учен-антрополог, БАН Jun 19, 2014
377 ЛАЗАРИНА ВИДОВА Пловдив Jun 19, 2014
376 Boriana Slabakova Burgas Jun 19, 2014
375 Angel Evrov Sofia Jun 19, 2014
374 Петър Драганов Варна Системен Администратор Jun 19, 2014
373 Боряна Русинова Jun 19, 2014
372 Светла Стоянова София PR Jun 19, 2014
371 Krasimir Kolev Varna мениджър резервации Jun 19, 2014
370 Николай Кичуков Варна уеб програмист Jun 19, 2014
369 Антон Мицев Аврен програмист Jun 19, 2014
368 Яна Мицева Аврен Домакиня Jun 19, 2014
367 Нели Господинова-Христова Елин Пелин Jun 19, 2014
366 Митка Хитрова учител Jun 19, 2014
365 Зоя Пандева София Jun 19, 2014
364 Дарин Иванов Русе Управител на фирма Jun 19, 2014
363 Борис Танушев София http://boristanouscheff.blog.bg/ Jun 18, 2014
362 eva kirova sofiq Rabotnik sladkarsko proizvodstvo Jun 18, 2014
361 Даниела Недялкова София преводач Jun 18, 2014
360 Жаклин Грудева Пловдив Jun 18, 2014
359 Владимир Въжаров Jun 16, 2014
358 Aneliya Hagzhikrysteva Sofia EMC engineer Jun 16, 2014
357 Димитър Бакалов София инженер Jun 16, 2014
356 Nevena Dineva Sofia student Jun 15, 2014
355 Мирa Кръстевa София родител Jun 15, 2014
354 Polina Petrova Sofia Marketing/Management Jun 15, 2014
353 Anna Bakalova Sofia издател Jun 15, 2014
352 Силвия Бакалова София физик Jun 15, 2014
351 Буряна Мирчева София учител Jun 14, 2014
350 Margaret Dobreva Plovdiv unemployed Jun 14, 2014
349 Анелия Петкова Jun 13, 2014
348 ilina Chapkanova sofia Jun 13, 2014
347 Десислава Янева София Дизайнер Jun 12, 2014
346 Албена Харалампиева Jun 11, 2014
345 Ивайло Георгиев Монтана мебелист Jun 10, 2014
344 Христо Величков Пловдив стоматолог Jun 10, 2014
343 Maя Богданова София Jun 10, 2014
342 Георги Станев Sofia Jun 09, 2014
341 Симеон Георгиев София Химик Jun 09, 2014
340 Ралица Георгиева София учителка Jun 09, 2014
339 Росица Георгиева София ТРЗ Jun 09, 2014
338 Кристиян Михайлов София Българско либертарианско общество Jun 08, 2014
337 Борислав Борисов софия програмист Jun 08, 2014
336 Силвия Хлебарска София учител Jun 08, 2014
335 Мария Димитрова Русе учител Jun 08, 2014
334 Георгия Илиева Пловдив библиотекар Jun 06, 2014
333 Татяна Петрова Jun 04, 2014
332 Красимира Павлова София геодезист Jun 04, 2014
331 Stela Ivanova Jun 04, 2014
330 Alexander bainow Bulgarien Teacher Jun 03, 2014
329 Ralitsa Stoyanova Jun 03, 2014
328 Елица Кичукова София Jun 03, 2014
327 Ангела Гълъбова София Jun 03, 2014
326 Маринела Инчовска Елин Пелин майка, учител, предприемач http://www.speak-online.info Jun 02, 2014
325 Венера Спасова Ifbrs iéjflforje. Jun 02, 2014
324 Борислав Кирилов София Jun 02, 2014
323 Мариела Кирилова Видин домакиня Jun 02, 2014
322 Калин Плугчиев Jun 02, 2014
321 Велислав Алтънов София Научен сътрудник, БАН Jun 02, 2014
320 petya aristideva burgas graphic designer Jun 02, 2014
319 Надя Ангелова София Jun 02, 2014
318 Станислав Кузманов Смолян Jun 02, 2014
317 Гергана Ангелова София родител Jun 02, 2014
316 Евгения Грекова София преводач Jun 02, 2014
315 Николай Делчев София Jun 02, 2014
314 Людмила Грекова София Jun 02, 2014
313 Димчо Дочев София инженер Jun 02, 2014
312 Hristo Kolev Yambol fantazior Jun 02, 2014
311 Адриана Иванова София Client Manager Jun 02, 2014
310 Фани Триандафилиду София Jun 02, 2014
309 Лидия Кулекова София Jun 02, 2014
308 Videlina Dimitrova Jun 02, 2014
307 Simeon Nikolov Sofia Jun 01, 2014
306 Пламен Гърдев София Jun 01, 2014
305 Елена Друмева София Jun 01, 2014
304 Пламена Михайлова Ямбол родител Jun 01, 2014
303 Катя Милушева Ямбол родител Jun 01, 2014
302 Цветелина Терзиева учител Jun 01, 2014
301 Ценка Димитрова Свищов учител Jun 01, 2014
300 m.koleva m.koleva varna ychitel Jun 01, 2014
299 Снежана Нанкова Севлиево учител Jun 01, 2014
298 Veselina Stoycheva Varna http://astrohoroscope.info/ Jun 01, 2014
297 Irena Pavlova u4itel Jun 01, 2014
296 Лора Стоилова София franticschool.com Jun 01, 2014
295 Пламен Пенчев Jun 01, 2014
294 Атанас Махнев Асеновград актьор Jun 01, 2014
293 vyara Nacheva Sliven aktrisa Jun 01, 2014
292 Борислава Борисова Jun 01, 2014
291 Станимир Атанасов София IT Manager Jun 01, 2014
290 Pavel Todorov психолог, Холистичен център www.alegra.bg Jun 01, 2014
289 Eвелина Николаева София предучилищен педагог / рекламист Jun 01, 2014
288 Вероника Петрова София https://www.facebook.com/AkademiaArtistiZaDeca2012 Jun 01, 2014
287 Диана Първанова София Майка на 2 деца Jun 01, 2014
286 Doroteya Hristozova Sofia Jun 01, 2014
285 Мария Калчева Бургас Jun 01, 2014
284 Нелия Йорданова Jun 01, 2014
283 Диана Атанасова Sofia May 31, 2014
282 Елена Иванова София прогамист May 31, 2014
281 Leah Davcheva Sofia coach and trainer, www.ahamoments.com May 31, 2014
280 Георги Желев Асеновград www.cefbg.org May 31, 2014
279 Милован Колев София Аниматор художник May 31, 2014
278 Деница Серафимова София Музикант и художник May 31, 2014
277 Камелия Христова Администрация May 31, 2014
276 Диана Томова София софтуерен анализатор May 31, 2014
275 Милена Георгиева учител May 31, 2014
274 Людмила Витанова Варна служащ May 31, 2014
273 Anna Putz Pazardzhik http://www.linkedin.com/in/annaputz May 31, 2014
272 MARIANA STAYKOVA VELIKO TARNOVO SCHETOVODITEL May 31, 2014
271 Jivka Slancheva Sofia www.jivotoznanie.com May 31, 2014
270 Магдалина Георгиева София Счетоводител May 31, 2014
269 Лилия Костадинова Варна www.zdravnostudio.com May 31, 2014
268 Росица Иванова Карлово Психолог May 31, 2014
267 Наталия Мончева София научен работник May 31, 2014
266 Магдалена Розберг Варна Фризьор May 31, 2014
265 Мария Димова Sofia икономист May 31, 2014
264 Росен Стоименов May 31, 2014
263 Полина Ставрева-Костадинова Варна специален педагог May 31, 2014
262 Ivaylo Stanev Varna - May 31, 2014
261 Galia Hristozova Sofia журналист May 31, 2014
260 Гергана Василева Sofia May 31, 2014
259 Рина Господинова София May 31, 2014
258 Диляна Иванова София Икономист May 30, 2014
257 Борислав Михайлов София пенсионер May 30, 2014
256 MARIN VARBANOV Sofia May 30, 2014
255 Светлана Енева София адвокат May 30, 2014
254 Даниела Георгиева София May 30, 2014
253 Весела Динина Дупница зъболекар May 30, 2014
252 Димитър Янев Кюстендил ЛСпГМО May 30, 2014
251 Донка Недялкова Силистра педагог, журналист на свободна практика May 30, 2014
250 Диан Минчев Казанлък комютърен специалист May 30, 2014
249 Stoyanka Dimitrova Sofia IT May 30, 2014
248 Радослава Ефремова Sofia счетоводител May 30, 2014
247 Лили Димитрова София юрист May 30, 2014
246 Дарина Николова родител May 30, 2014
245 Калин Манолов София www.atlas-bg.eu May 29, 2014
244 Мария Паева Пловдив Управител печатница May 29, 2014
243 Даря Момчилова София студент May 29, 2014
242 Надежда Петкова May 29, 2014
241 Жулиета Иванова София May 29, 2014
240 Velidar Petrov freelance web developer May 29, 2014
239 Ивелина Георгиева Силистра психолог-психотерапевт May 29, 2014
238 Мария Къркаличева Пловдив Майка на 3 деца May 29, 2014
237 Галина Желязкова May 28, 2014
236 Nikola Dimitrov Sofia May 28, 2014
235 Невяна Димитрова Варна May 28, 2014
234 Иван Радичев София преподавател May 28, 2014
233 Диана Дамянова Варна Специалист Обществени поръчки May 28, 2014
232 Зоя Пърлева Варна May 28, 2014
231 Галина Петкова Варна May 28, 2014
230 Veneta Hristova Varna May 28, 2014
229 Пaвлинa Ивaновa Вaрнa психолог и учител May 28, 2014
228 Милена Веселинова Монтана майка May 28, 2014
227 Моника Метева-Николова Варна Майка May 28, 2014
226 Диана Калъчева Бургас майка May 28, 2014
225 ЗВЕЗДОМИРА ЖИВКЛОВА чапарова ВАРНА бивш работник May 28, 2014
224 Мария Станкова София ландшафтен архитект May 28, 2014
223 Мария Иванова-Стоянова Rousse May 28, 2014
222 Георги Николож May 28, 2014
221 Галина Димитрова София куратор May 28, 2014
220 Даниела Стоянова Варна майка на две деца May 28, 2014
219 Мартин Микуш София архитект May 28, 2014
218 Павлина Николова Varna May 28, 2014
217 Stoyanka Indjova Sofia May 28, 2014
216 Десислава Христова Варна May 28, 2014
215 Милен Якимов Sofia www.umen-dom.com May 28, 2014
214 Елена Христова May 28, 2014
213 Христина Петрова Варна майка May 28, 2014
212 Силвия Мишева Варна майка на 2 деца May 28, 2014
211 Георги Георгиев Варна баща на 3 деца May 28, 2014
210 Виктор Олегович Макаров София Баща, преводач, музикант May 28, 2014
209 Станислава Каишева Пловдив икономист May 28, 2014
208 Пламен Кумбилиев Шумен учител May 27, 2014
207 Sv. Murdjeva старши възпитател May 27, 2014
206 Маноела Игнатова Плпвдив художник в Mani henna art May 27, 2014
205 Roumen Boyadjieff Sofia Musician May 27, 2014
204 Ventsislav Trifonov Pazardzhik Musician May 27, 2014
203 Антониа Музева София родител May 27, 2014
202 Николета Ножарова Етрополе преводач, преподавател May 27, 2014
201 Николай Савов София баща May 27, 2014
200 Даниела Кузманова Sofia Музикант May 27, 2014
199 Елена Хаджигенова София майка May 27, 2014
198 Зорница Бодакова София издател May 27, 2014
197 Диана Миленкова Пловдив майка May 27, 2014
196 Elena Deneva May 27, 2014
195 Елена Маркова Русе юрист May 27, 2014
194 Миряна Машева Русе May 27, 2014
193 Ива Мечкунова Русе May 27, 2014
192 Росица Стоева София May 27, 2014
191 Пламена Асенова Пловдив May 27, 2014
190 Евгения Стефанова София May 27, 2014
189 Гергана Рашкова майка May 27, 2014
188 Елена Петкова Бургас Университет "Проф. д-р Асен Златаров" May 27, 2014
187 Митка Божкова-Иванова гр.Сопот 4330 Начален учител (I-IV клас) May 27, 2014
186 Цветан Илиев Плевен Студент May 24, 2014
185 Иван Ненчовски София програмист May 24, 2014
184 Николай Михайлов Sofia Аниматор May 24, 2014
183 Явор Върбанов студент May 24, 2014
182 Ваня Бончева Горна Оряховица Родител May 24, 2014
181 Мирослав Чалов Sofia May 24, 2014
180 Галя Неделчева Габрово учител May 24, 2014
179 Todor Nikov Plovdiv Student May 24, 2014
178 Марио Стоилов Студент/Програмист May 24, 2014
177 Георги Теохаров София Студент May 24, 2014
176 Ралица Вълова May 24, 2014
175 Драгомир Йорданов Бургас студент May 24, 2014
174 Милослав Дамянов Свищов Студент Електро Енергетика May 24, 2014
173 Пламена Христова Априлци May 24, 2014
172 Александър Стоименов София студент May 24, 2014
171 Гюндоан Юмер Plovdiv Студент по социология May 24, 2014
170 Виолетка Славова София May 24, 2014
169 Светлин Наков София обучител - http://nakov.com May 24, 2014
168 Maria Andreeva Sofia икономист May 24, 2014
167 Галина Лачева May 24, 2014
166 Лилия Ланг София еколог May 24, 2014
165 Мина Парчева София Координатор данни May 24, 2014
164 Nadja Deleva sofia учителка May 24, 2014
163 Мариана Панайотова Пловдив May 24, 2014
162 Димитър Стаменов May 24, 2014
161 Здравко Баров Бургас May 24, 2014
160 Мая Лекова София Програмист May 24, 2014
159 Живка Порумбачанова Silistra May 24, 2014
158 Марика Бабева May 24, 2014
157 Валентин Костадинов София програмист May 24, 2014
156 Галя Танева Пловдив дизайнер May 24, 2014
155 Мая Александрова Пловдив културолог May 23, 2014
154 Албена Цветкова София May 23, 2014
153 Борислава Димова Варна Www.bdimova.com May 23, 2014
152 Milena Georgieva Haskovo May 23, 2014
151 Rositsa Nankova Sofiq преподавател по БЕЛ -Евроучилище Ровел May 23, 2014
150 Йоана Георгиева София May 23, 2014
149 Йорданка Калпачка Пловдив May 23, 2014
148 Александър Въндев София предприемач May 23, 2014
147 Ивелина Маринова майка May 23, 2014
146 Лилия Божилова София преводач, преподавател May 23, 2014
145 Alina Dancheva Sofia May 23, 2014
144 Боряна Славова София майка May 23, 2014
143 поликсена хардалова Bulgaria актриса, преподавател, May 23, 2014
142 Радка Карагьозова Cофия учител May 23, 2014
141 Петя Минчева sofia Графичен дизайнер May 23, 2014
140 Катерина Атиас Гърмен May 23, 2014
139 Фиданка Чингова София творец, приложник, преподавател, трудотерапевт May 23, 2014
138 Люба Горанова Найденова София May 23, 2014
137 Катина Цолова Софияу учител May 23, 2014
136 Галина Ковачева Попово учител May 23, 2014
135 Десислава Георгиева Попово Учител May 23, 2014
134 Angel Georgiev May 23, 2014
133 Ивелина Желязкова София майка May 23, 2014
132 Деян Симеонов Ruse May 23, 2014
131 Христо Христозов Khaskovo May 23, 2014
130 Теодора Атанасова Казанлък педагог May 23, 2014
129 Nadya Dimitrova Sofia студент May 23, 2014
128 Филип Колев София May 23, 2014
127 Ивайло Соколов стратегическо планиране May 23, 2014
126 Tsvetelina Pancheva Sofia Sales Manager May 23, 2014
125 Irina Dimitrova Burgas Student May 23, 2014
124 Катина Пенева София майка May 23, 2014
123 Петра Иванова София May 23, 2014
122 Stanka Aidego Sofia езиковед / педагог May 23, 2014
121 Юлияна Янкова София свободна May 23, 2014
120 Миряна Захариева Sofia online PR May 23, 2014
119 Антоний Желев Пловдив музикант May 23, 2014
118 Райна Ризова София May 23, 2014
117 Галена Георгиева Русе книгоиздател May 23, 2014
116 Илина Илинова София анализатор бизнес системи May 23, 2014
115 флорика велева Благоевград May 23, 2014
114 Владимир Николов София Програмист May 23, 2014
113 Виолета Манолова София www.lexibg.com May 23, 2014
112 Дарина Титкова-Спириева Варна музикотерапевт May 23, 2014
111 Константин Димитров София May 23, 2014
110 Симона Стоянова София May 23, 2014
109 Виктория Червенкова Пловдив Маркетинг консултант May 23, 2014
108 даниел димитров няма думи May 22, 2014
107 Марин Йорданов Русе поет May 22, 2014
106 Вера Шварц София Реклама May 22, 2014
105 Иванка Иванова Стара Загора Архитект May 22, 2014
104 Полина Йорданова Veliko Tarnovo издател May 22, 2014
103 Георги Миланов Чирпан редактор на в. "Здравей, Чирпан" May 22, 2014
102 Мария Иванова София Икономист May 22, 2014
101 Даниела Петрова Ямбол Учител May 22, 2014
100 невена стоянова бургас управител May 22, 2014
99 greta ilieva учител May 22, 2014
98 Катерин Христов May 22, 2014
97 Мирослава Йорданова Русе May 22, 2014
96 Деян Панайотов Попово Спортист May 22, 2014
95 Милка Панайотова Попово Баба May 22, 2014
94 Боряна Хрулева София May 22, 2014
93 Светлана Тонева Бургас Офис мениджър May 22, 2014
92 Анита Симеонова София учител May 22, 2014
91 Невина Карагьозова София Аналитик May 22, 2014
90 savina palikareva sofia May 22, 2014
89 Десислава Василива софия May 22, 2014
88 Десислава Илиева София майка May 22, 2014
87 Момчил Петров София Икономика May 22, 2014
86 Даниела Калоянова May 22, 2014
85 Полина Божилова May 22, 2014
84 Ева Димитрова София майка May 22, 2014
83 Наталия Димитрова София учител May 22, 2014
82 Елена Джамбазова София May 22, 2014
81 Стилияна Неделчева София програмист May 22, 2014
80 Даниела Беленска София May 22, 2014
79 Любомир Данков София www.adr-24.net May 22, 2014
78 валентина петрова May 22, 2014
77 Милена Франова София администрация May 22, 2014
76 Дора Тонева София Икономист May 22, 2014
75 Росен Чакъров Пловдив готвач May 22, 2014
74 Веселина Паскалева Варна May 22, 2014
73 Веселка Дойчинова May 22, 2014
72 Магдалена Соколова София Хомскулър May 22, 2014
71 Жана Коларова Sofia May 22, 2014
70 Евгения Ждракова Sofia May 22, 2014
69 Албена МакКлинтън София May 22, 2014
68 Петя Андреева София психолог May 22, 2014
67 Нели Керемидчиева София May 22, 2014
66 Кирил Калоянов May 22, 2014
65 Евелина Данева София художник May 22, 2014
64 Росена Екимова May 22, 2014
63 Maria Meteva Sofia May 22, 2014
62 Маргарита Иванова София графичен дизайнер May 22, 2014
61 Оля Илиева София May 22, 2014
60 Милен Метев София Изпълнителен директор May 22, 2014
59 Ива Петкова София дизайнер May 22, 2014
58 Елена Люцканова София Майка May 22, 2014
57 Мария Димитрова София инженер May 22, 2014
56 Ирина Паличорова May 22, 2014
55 Теофан Константинов May 22, 2014
54 Деница Куюмджиева София майка May 22, 2014
53 Алекс Костов Sofia May 22, 2014
52 Кръстьо Кръстев София Учител по пеене May 22, 2014
51 Руслана Анастасова София музикотерапевт/социален работник May 22, 2014
50 Витали Атиас с.Гърмен Програмист May 22, 2014
49 Елена Йорданова Свищов теолог May 22, 2014
48 Десислава Пехливанова Варна May 22, 2014
47 Стефана Радуилова София дизайнер May 22, 2014
46 Анна Данкина Sofia May 22, 2014
45 Румяна Панкова София преводач May 22, 2014
44 Дорина Василева София психолог, възпитател May 22, 2014
43 Явор Симеонов София May 22, 2014
42 Лилия Илиева учител -философски дисциплини, начална педагогика May 22, 2014
41 Илияна Хаджиандонова Сливен родител May 22, 2014
40 Биляна Минева Varna САП Консултант May 22, 2014
39 силвия николова Враца May 22, 2014
38 Емилия Михайлова Пловдив May 22, 2014
37 Златка Василева София свободна May 22, 2014
36 Маргарита Борисова София dobriidei.wordpress.com May 22, 2014
35 Ivan Nikolov sofia May 22, 2014
34 Юлия Николова Пловдив обществен възпитател към МКза БППМН May 22, 2014
33 Донко Дончев Стара Загора родител May 22, 2014
32 Светла Тодорова Пловдив www.mosaic.bg May 22, 2014
31 Наталия Дончева Стара Загора адвокат May 22, 2014
30 Калина Симидчийска София http://careerspeeder.com/ May 22, 2014
29 Анна Симеонова София Майка May 22, 2014
28 Гергана Ерменкова София финансист May 22, 2014
27 Диляна Димова May 22, 2014
26 Александър Христов Варна May 22, 2014
25 Десислава Грънчарова София May 22, 2014
24 Гергана Кабаиванова Пловдив May 22, 2014
23 Нина Георгиева София консултант May 22, 2014
22 Антония Миланова Пловдив Психолог May 22, 2014
21 Боряна Николова Попово учител / https://www.facebook.com/boryanalambeva May 22, 2014
20 Мариана Лашева Пловдив психолог May 22, 2014
19 Ивайло Тинчев София управител на фирма May 22, 2014
18 Енеза Ангелова Монтана учител May 22, 2014
17 Николай Хашъмов May 22, 2014
16 Стойна Елкина Панагюрище логистик May 22, 2014
15 Орлин Райков София May 22, 2014
14 Гергана Лесенска Пловдив адвокат May 22, 2014
13 Снежана Ангелова Чирпан учител May 22, 2014
12 Юлиана Танчева София преводач, редактор May 22, 2014
11 Михаела Иларионова Перник учител May 22, 2014
10 Райчо Радев Перник учител, директор /пенсионер/ May 22, 2014
9 Силвия Георгиева учител, http://moiatamechta.weebly.com/ May 22, 2014
8 Анна Иванова София Логопед May 22, 2014
7 Мария Гамейска София Бранд Мениджър May 22, 2014
6 Милена Симеонова Варна преводач May 22, 2014
5 Eлена Лалева Благоевград учител May 22, 2014
4 Мария Николова Горна Оряховица May 22, 2014
3 Ирина Манушева София преводач и учител May 22, 2014
2 Ангел Грънчаров Plovdiv философ May 22, 2014
1 Николай Дренчев София May 22, 2014