Управителният съвет на НМР свиква редовно Общо събрание на дружеството. Събранието ще се проведе на 9 ноември 2013 г., събота, от 13 ч. на адрес бул. В. Левски 57, ет 2 (Арт-център Фотосинтезис, намира се на ъгъла с ул. Ген. Паренсов)

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на Дружеството за периода 01.09.2012 – 01.09.2013.
2. Финансов отчет за 2013 г. и приемане на бюджет за 2014 г.
3. Избор на нов УС на Дружеството