Годишната конференция “Качествено образование за всяко дете”, организирана от фондация “Заедно в час” в партньорство с Европейската комисия в България, Световната банка в България и списание Forbes, се проведе на 14 и 15 ноември 2014 г. в хотел „Шератон“, гр. София. Запис от конференцията може да гледате в Интернет
Първа част- http://www.streamer.bg/bg/465/filmpage-go
Втора част- http://www.streamer.bg/bg/464/filmpage-go

  • Образователната реформа за равен достъп в Полша – Zbigniew Marciniak, бивш министър на образованието в Полша и архитект на реформите, довели до значителните успехи на полските ученици според редица международни изследвания;
  • Училищният директор като лидер на образователния процес – Ed Vainker, директор на  Reach Academy Feltham, Великобритания. Училището е отличено от кралския инспекторат Ofsted за високото качество на образованието, което учениците предимно от бедни и емигрантски семейства получават там;
  • Равен достъп чрез нова дидактика: визия и модел за ефективно преподаване  – Steven Farr, образователен директор в Teach For America и създател на модела „Преподавай като лидер“, прилагащ се от учители в над 30 държави на 6 континента;
  • Иновации в училищните програми за менторство на млади учители – Еve Eisenschmidt, професор в Талинския университет и създател на успешния естонския модел за въвеждане на млади учители в професията чрез наставничество и продължаващо обучение.