OLYMPUS DIGITAL CAMERA

19 февруари 2016 г. (петък), Нова конферентна зала,

Ректората на Софийския университет, Северно крило, ет.2

вход свободен

 

С участието на:

Яков Хехт (Израел),

Ролята на демократичното образование за ученето

Основател на Демократичното училище и Института за демократично образование в Израел,

консултант на десетки демократични училища по света, основател на организацията „Градове-училища“,

автор на книгата „Демократичното образование”

 

Питер Пидерсен (Дания),

Образователната свобода и демокрацията

Председател на Датската асоциация на свободните училища (с 360 училища-членове)

Председател на Управителния съвет на Академията за учители за свободни училища в Дания

Д-р Румен Петров (България),

„Ролята на свободното образование за общностния живот”

Психиатър, преподавател в магистърска програма по Клинична социална работа на НБУ;

Български институт за отношения между хората, Нов български университет, София

Проф. Силвия Николаева (България),

Неформалното образование: мисия (не)възможна“

Координатор на магистърската програма „Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование” в СУ, ръководител на ЦИИНО, съосновател на българските училища във Вашингтон и Дъблин, автор на книгата „Неформално образование. Философии. Теории. Практики”

Модератор:    Гаяне Минасян (България)

Съосновател на Национална мрежа на родителите,

рецензент и преводач на книги в сферата на възпитанието и образованието

Програма:     15:00 – 15:25 ч.      регистрация

15:30 – 16:30 ч.        презентации на панелистите

16:40 – 17:40 ч.           дискусия

 

Форумът е партньорска инициатива на:

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО)

и

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА РОДИТЕЛИТЕ

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!