Обединено Детско Заведение „Мечта“
(0)78 550608

Целодневна Детска Градина „Здравец“
(0)78 550611

Целодневна Детска Градина „Първи Юни“
078/552073

Обединен Детски Комплекс
(0)78 550615

Обединено Детско Заведение „Зорница“
(0)78 552074

Обединено Детско Заведение „Еделвайс“
(0)78 552071

Обединено Детско Заведение „Слънце“
(0)78 550604

Целодневна Детска Градина „Славейче“
(0)78 550602

Целодневна Детска Градина „Май“
(0)78 550622