Има много начини, по които можете да се включите в дейността на НМР

1. Станете член. Членският внос е само 20 лв годишно. Като член ще можете да участвате в Общото събрание на сдружението, да привлечете други членове и да създадете клуб или местна организация на НМР във вашия квартал или населено място. За да изпратите заявка за членство, моля натиснете тук. Запознайте се с Устава на НМР

2. Станете доброволец. Желаете да се включите в някоя от нашите информационни кампании или имате възможност да отделите време за работа сред своите съграждани? За да направите заявка за доброволчество, моля натиснете тук. Запознайте се с Принципите на НМР

3. Станете дарител. Нямате време за лично участие, но подкрепяте дейността ни? Вашата материална подкрепа е необходима, за да може нашата работа да е максимално ефективна. НМР използва средствата от членски внос и дарения 100% за осъществяване на дейността си при 0% административни разходи. Ние не плащаме заплати и хонорари на управителния съвет, нямаме назначени администратори и жертваме от личното си време за обществена работа. В същото време единствен източник на финансиране на дейността ни са пожертвованията на членовете и дарителите ни – по Устав не може да получаваме финансиране от държавния бюджет или да участваме във финансирани от държавата програми. За нас да сме независими е от първостепенно значение, ето защо вашата подкрепа е толкова ценна за нас!
За да дарите произволна сума, моля направете банков превод или пощенски запис по следната сметка:
>>>Титуляр: Национална мрежа на родителите
>>>Сметка: (IBAN): BG13PRCB92301043359417
>>>Банка: Прокредит Банк
>>>Банков код: PRCBBGSF
За да направите дарение чрез кредитна или дебитна карта, моля използвайте сайта на ePay.bg
За да направите дарение в брой или непарично дарение, моля свържете се с нас

4. Информирайте се и информирайте! Запишете се да получавате информация от нас по ел. поща (попълнете формата вляво). Следете публикациите на сайта и във Фейсбук групата. Разпространявайте информацията, която намирате за важна. Говорете с приятелите и съгражданите си! Заявявайте открито гражданска позиция и насърчавайте останалите да го правят!