HOW2MOOC обучение в София 5, 8-11 август 2016, 17-21 ч. 12 август - закриване на курса с купон с израелска кухня Унгарски културен институт (ул. "Аксаков" 16, София) (Обучението е на английски, без превод) ЛЕКТОРИ HOW2MOOC e методология за изучаване на MOOC в група, разработена от ЛИА МАОР. ЛИА МАОР…
Continue Reading »