Световноизвестният визионер и практик на Демократичното образование ще бъде в София, за да обучава учителите в бъдещето Демократично училище

Общност за демократично образованиес подкрепата на ЕвроучилищеРовел организира поредица от семинари за демократичното образование с водещ Яков Хехт. Място на провеждане – София 1393, гр. Банкя, Иваняне, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66, тел./факс: 02/99 77 454. Цена: за еднодневния семинар (13 юли) – 50 лв / за тридневния семинар (14-16 юли) – 150 лв. За записвания: dem.edu.bg@gmail.com.

Програма:

Еднодневният уъркшоп (13 юли от 9:15 до 18 ч) е насочен към всички хора с интерес към съвременни училищни модели – родители, педагози, психолози, медии, неправителствени организации, държавни и общински институции, работещи в сферата на образованието. По време на този семинар гостите ще имат възможност да се запознаят с демократичния процес в училище, с ролята на възрастния като ментор,  самоиницираното учене, развитието на индивидуалните таланти на всяко дете и много други. Яков Хехт ще говори за есенцията, същността и ценностите, какво е в сърцето на Демократичното образование  и ще сподели примери. Във втората част от деня Хехт ще говори за съвременен модел, създаден от тях миналата година, за разширяване границите на въображението и т.нар. Colombus learning, как се учи заедно в група и ще опитаме всеки от нас да разшири своите собствени граници.

Тридневният уъркшоп (14-16 юли, от 9:15 до 18 ч) е специално насочен към педагози и хора, които са част от Общност за демократично образование и неговата цел е да подпомогне в детайли и конкретика реализирането на Демократично училище в България. На 14 юли: Фокус върху Self Management Learning (SML, самоуправляемо учене) и менторство. Яков Хехт ще разкаже за същината на менторството и ще се направят много практически менторски сесии.  Ще се говори за това как да подпомогнем децата да открият и развият това, което желаят да научат, много съществена част от връзката ментор-дете и за дълготрайно учене. Във втората част на деня ще има практическа сесия “Аз те уча”, където ще се учим един друг и ще направим със себе си това, което възнамеряваме да правим с децата, свързано с SML метода. На 15 и 16 юли: Практическа част с колегите на Яков Хехт върху реалното създаване на Демократично училище. Основни водещи ще са:

Яков Хехт е автор на книгата „Демократичното образование“, основател на десетки демократични училища и на Института за демократично образование в Израел. Той и неговите сътрудници, които също ще участват в семинарите, са основатели и на уникален проект – Educational Cities, чиято мисия е да развива изкуството на сътрудничество между учебното пространство, училището и града, трансформирайки класната стая в платформа за съдействие и съучастие между различни елементи – ученици, учители и техните семейства.
Ефрат Голдбърг, която ще вземе участие в тридневното обучение, е експерт във воденето на промяната в традиционните училища в Израел – взела е участие в едни от най-иновативните педагогически пробиви в страната, има 25 години преподавателски опит, три порастнали деца, а към настоящия момент съвместява ръководния пост във водещо училище с лидерството на програма за промяна, обхващаща 52 училища. Дългогодишен учител и съратник на Хехт, учител в кибуц, най-известния фасилитатор в Израел.
Йоав Ливне – един от водещите фасилитатори в областта на ненасилствената комуникация в Израел, той води различни групи из цялата страна и има опит като преподавател в училище в риск. Последните години посвещава на водене на процеса на образователна промяна, работейки с различни училища. Баща на три деца.
Асаф Шенаф е социален предприемач и фасилитатор, експерт в работата с големи групи и тяхната динамика. Води процеси на промяната в общности и училища. Създател на множество младежки платформи за промяна в Израел – последната от които е Spoken Word for Youth.
Тримата работят заедно и подпомагат 52 училища в Израел в изработването и ученето чрез принципите на демократичното образование.

Всеки ще може да постави своите собствени въпроси – онези, чиито отговори трябва да бъдат открити в рамките на уъркшопа, за да може да се създаде училището и ще се търсят техните решения чрез новаторски методологии като Hackaton, Open Space Technology,  Парламент в демократичното училище и др.

Сдружение “Общност за демократично образование”, България, е неправителствена организация в обществена полза, която цели подпомагане развитието на активна гражданска позиция за осигуряването на свобода в образованието, създаването и развитието на училищни модели, в които основна ценност  е  зачитане правата на личността и  свободният избор, в хармония с принципите на демократичното образование. За контакт:
dem.edu.bg@gmail.com
Деница Илчева, 0887 544 026
Маги Благоева, 0877 058 841