Започна предизборната кампания на г-жа Милена Дамянова и още от началото тя е изпълнена с поредица изречени лъжи, надлежно отразени в медиите.

В противовес на непрестанните й внушения, че проектът за Закон за предучилищно и училищно образование има неоспоримата подкрепа на родители, учители и професионалисти, Ви напомняме, че срещу проекта имаше широк обществен отпор от родители, учители, ученици и професионални общности.

С приложените по-долу връзки Ви напомняме за обществената реакция към изготвения и внесен в НС при правителството на ГЕРБ проект за Закон за предучилищно и училищно образование:

1. Противно на публичните твърдения на Милена Дамянова, че ЗПУО е закон, подкрепен от родителите, прилагаме мотивирано становище на Национална Мрежа на Родителите против закона за предучилищно и училищно образование, подкрепено от повече от 30 организации и видни общественици

2. Противно на публичните твърдения на Милена Дамянова, че законът има широка подкрепа от обществеността, прилагаме искането за вето върху закона, внесено в президенството от 60 НПО.

3. Противно на публичните твърдения за широка подкрепа от страна на учениците, прилагаме искане за вето от ученици от няколко града

4. Противно на твърденията на Милена Дамянова, че задължителната училищна възраст в ЕС е 4 години, официална справка от ЕС за възрастта, на която започва училищното обучение показва, че училищната възраст почти във всички страни е 6 години, нещо повече, то не е задължително в държавите членки – там съществува свободен избор между различни образователни форми – институционални, неинституционални, държавни (общински), частни. 

5. Противно твърденията на Милена Дамянова, че повечето родители декларират желанието си за сваляне на задължителната училищна/предучилищна възраст, напомняме и резултатите от представителното изследване на НЦИОМ, според което 90 % от родителите са против въвеждането на задължителна предучилищна подготовкаот 5 годишна възраст (какво остава за 4 годишна възраст!). 

6. Противно на твърденията на Милена Дамянова, че има подкрепа от учителската общност, през ноември 2012 Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) организира национална подписка, в която за седмица събра 33 000 подписа против промените в проектозакона, свързани с образованието на учениците със специални образователни потребности. Подписката беше внесена в Народно събрание и Министерски съвет. НАРУ излязоха и със собствено становище и подкрепиха НМР в протестите срещу закона. Нещо повече, на страницата на парламентарната комисия по образование, председателствана от Огнян Стоичков, бяха качени 16 позиции на различни ресурсни центрове с предложения по закона в тази посока, които също не бяха отразени. Въпреки това Милена Дамянова активно заблуждава обществеността, че всички учители били съгласни.  

7. Професионалната общност също критикува сериозно проектозакона. ИКТ асоциациите излязоха със становище, според което “Изброените недостатъци са от такова естество, че според нас не е допустимо проектът на закона да бъде предложен за приемане от законодателя в този вид.”

8. Нещо повече, в течение на кампанията по приемане на закона станахме свидетели на подправяне на гражданския вот от страна на Министерство на образованието и науката. В отговор на подписката от родители, несъгласни с промените, бе инициирана подписка в подкрепа на промените, подписана почти изцяло от служители във ведомства, подопечни на МОН. С подправената гражданска подписка можете да  се запознаете на сайта на НМР. 

Ние, както и много други организации и професионалисти, заявяваме, че промяна в образователната система е крайно наложителна, но сме на мнение, че г-жа Дамянова не може да бъде лицето на промяна в образованието. В тази ситуация настояваме ръководството на ГЕРБ да преоцени и преосмисли своето политическо доверие към г-жа Дамянова. Така партията ще покаже, че преди всичко отчита обществените нагласи и позицията на всички страни, които имат интерес от реформа в образованието.

(Това отворено писмо е изпратено до ръководството на ГЕРБ и медиите на 30 септ 2014 г.)