HOW2MOOC обучение в София

5, 8-11 август 2016, 17-21 ч.

12 август – закриване на курса с купон с израелска кухня

Унгарски културен институт (ул. “Аксаков” 16, София)

(Обучението е на английски, без превод)

ЛЕКТОРИ

HOW2MOOC e методология за изучаване на MOOC в група, разработена от ЛИА МАОР.

ЛИА МАОР и ИМРИ АВИТАН (лекторите на семинара) са педагогически съветници в организацията Education Cities, Израел, основана от Яков Хехт – автор на книгата “Демократичното образование” education-cities.com

 

КАКВО Е MOOC

MOOC е съкращение от Massive Open Online Course. Това е онлайн курс с неограничен достъп който прави безплатно и достъпно знание от световно известни университети, като Харвард, Станфорд, MIT, Дюк, Йейл и др. Той дава възможност за персонализирано учене със собствено темпо по всяко време и на всяко място.

ТРУДНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С MOOC

За съжаление процентът на завършващите тези курсове по света е нисък – между 4 и 20% от записалите се. В Education Cities вярват, че причината за това е, че за голяма част от хората не е удачно да учат сами пред екрана. Ето защо те са разработили метод за изучаване на MOOC в група – моделът How2MOOC.

МОДЕЛЪТ HOW2MOOC

Тъй като човешкият контакт е един от най-важните елементи в процеса на учене, моделът на Education Cities включва именно него в изучаването на MOOC. Моделът е базиран на комбинация от Education Team Model, обърнатата класна стая и творческото учене в социалните мрежи. Опитът показва, че тази комбинация е успешна и носи на участниците както радост от ученето, така и много висок успех – 83% завършват успешно курса. MOOCHUB е място, където хората могат да се  събират, за да изучават MOOC курсове и да създадат учеща общност.

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА МОДЕЛЪТ HOW2MOOC

С помощта на този модел може да се изучава почти всеки предмет на най-високо академично съвременно ниво, без ограничения на възраст, място време или финансови възможности. Учебното съдържание, предлагано от световно признати университети по света, е безплатно. Платен е изпитът, който гарантира сертификат от съответното учебно заведение за желаещите да го получат. Чрез MOOC групата, учеща по модела How2MOOC, получава знание от световно признати експерти и затова не се нуждае от други експерти по съдържанието на курса. Нужен е обаче експерт по фасилитиране на модела – така нареченият MOOCster. Това е голям напредък в областта на академичното образование.

HOW2MOOC обучение в България

На обучението в София през август 2016 участниците ще:

  • Влязат в ролята на изучаващи няколко различни MOOC курса по метода How2Mooc. Методът ще бъде приложен на практика и ще бъдат концептуализирани неговите принципи.
  • Ще бъде приложена педагогиката на Education Team Model и участниците ще опитат от първа ръка силата на ученето в група, в която всеки има значим принос към успеха и постигането на целта.
  • Ще се запознаят с израелския опит с модела How2MOOC чрез видеа с директори, учители, гимназиални ученици и родители, които са го приложили.
  • Ще преосмислят ролята на учителя през 21 в чрез анализ на учебния процес в рамките на модела. Необходима е промяна от препредаване на знание, към създаване и поддържане на мрежа от връзки на сътрудничество между учащите.
  • Ще споделят идеи дали и какво е необходимо за адаптиране на модела към българския контекст.
  • Ще приложат заедно подхода, че всеки ученик е учител. Най-добрият начин за усвояване на знание и прилагането му към нови области е чрез преподаването му на други. Всеки член на учещия екип е едновременно ученик и учител.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ

Цената на курса:

– 150 лв до 31 юни

– 200 лв от 1 юли – 1 август (краен срок за плащане)

Местата се заемат по ред на заплащане. Регистриралите се ще получат допълнителна нужна информация за курса.

Регистрирайте се за участие онлайн тук: https://docs.google.com/forms/d/1rvqTtcbbWPylatYbqglQfaqzWdigDLQY7l8xuscVZAM/edit?c=0&w=1