Промяна на началния час, поради обстоятелството, че събота, 13 декември е официален работен ден

Националната мрежа на родителите свиква Годишното Общо събрание на членовете си на 13 декември, събота, от 18 ч. Събранието ще се проведе в София, Арт-център Фотосинтезис, бул. В. Левски 57, ет. 2, при следния дневен ред:
1. Отчет на дейността в периода ноември 2013 – ноември 2014
2. Освобождаване на УС и избор на нов УС
3. Приемане на програма за дейността през 2015 г.
4. Обсъждане на други постъпили предложения
Общото събрание е отворено и за симпатизанти и доброволци на НМР, които могат да присъстват, без да участват във взимането на решенията по дневния ред.
За уточнения и въпроси моля пишете на nmroditeli [at] gmail.com или се обадете на 089 6658560