Становище на Националната мрежа на родителите относно проекта за “Закон за детето”PDF-документ за сваляне

Понятие за правосубектност и Проект за Закон за детето – Виолета Борисова, адвокат

Анализ на Проекта за Закон за детето от ADF  (Memorandum on the Bulgarian Child Act Draft – Оригиналът на документа на английски еизк.) – ADF е международна правна асоциация с нестопанска цел, обединяваща над 1700 адвокати и посветена на защитата на традиционното семейство и на другите човешки права. ADF е акредитирана при Организацията на обединените нации, Европейския парламент, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Доклад на СЕДИФ “За защита на детето” (как работи системата във Франция; оригиналният документ на френски език)

Становище на БПЦ относно пЗД – сайт на БПЦ – PDF