Как да накараме детето да ходи с удоволствие на детска градина?

Задачата да отиде едно дете на детска градина с желание е доста трудна за някои