Основни училища

Второ Основно Училище „Димитър Благоев“
+359 (0)73 831192

Четвърто Основно Училище „Димчо Дебелянов“
+359 (0)73 885379

Единадесето Основно Училище „Христо Ботев“
+359 (0)73 88-54-22

Трето Основно Училище „Димитър Талев“
+359 (0)73 83-13-87

Девето Основно Училище „Пейо Крачолов Яворов“
+359 (0)73 885604

Средни училища

Средно Общообразователно Училище с Изучаване на Чужди Езици „Свети Климент Охридски“
+359 (0)73 831984

Седмо Средно Общообразователно Училище „Кузман Шапкарев“
+359 (0)73 88-77-78

Осмо Средно Общообразователно Училище „Арсени Костенцев“
+359 (0)73 841490

Средно Общообразователно Училище „Иван Вазов“
+359 (0)73 840075

Пето Средно Общообразователно Училище „Георги Измирлиев“
+359 (0)73 831508

Гимназии

Езикова Гимназия „Акад. Людмил Стоянов“
+359 (0)73 831281

Природо-Математическа Гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“
+359 (0)73 83-13-42

Професионална Гимназия по Икономика „Иван Илиев“
+359 (0)73 88-52-88

Професионална Гимназия по Текстил и Облекло
+359 (0)73 885639

Национална Хуманитарна Гимназия „Св.Св.Кирил и Методий“
+359 (0)73 88-52-86

Частна Професионална Гимназия по Предприемачество и Нови Технологии „Полет“
+359 (0)73 830446

Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника „Никола Йонков Вапцаров“
+359 (0)73 831022

Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия „В.Левски“
+359 (0)73 885310

Професионална Техническа Гимназия „Ичко Бойчев“
+359 (0)73 88-52-83

Частна Вечерна Гимназия „Димитър & Йоан“
+359 (0)887 425311

Други училища

Помощно Училище „Свети Паисий Хилендарски“
+359 (0)73 850037

Междуучилищен Център За Трудово-Политехническо Обучение
+359 (0)73 833558

Ресурсен Център За Подпомагане на Интегрираното Обучениe и Възпитание на Деца и Ученици Със Специални Образователни Потребности
+359 (0)878 945021