Начални училища

Начално Училище „Христо Ботев“
+359 (0)64 823679

Начално Училище „Отец Паисий“
+359 (0)64 823880

Начално Училище „Единство“
+359 (0)64 824280

Hачално Училище „Патриарх Евтимий“
+359 (0)64 823780

Основни училища

Основно Училище „Лазар Станев“
+359 (0)64 849550

Основно Училище „Никола Йонков Вапцаров“
+359 (0)64 680331

Основно Училище „Свети Климент Охридски“
+359 (0)64 870164

Основно Училище „Васил Левски“
+359 (0)64 823579

Основно Училище „Йордан Йовков“
+359 (0)64 835548

Спортни училища

Спортно Училище „Георги Бенковски“
+359 (0)64 824894

Средни училища

Средно Общообразователно Училище „Стоян Заимов“
+359 (0)64 680217

Средно Общообразователно Училище „Иван Вазов“
+359 (0)64 823979

Средно Общообразователно Училище „Пейо Крачолов Яворов“
+359 (0)64 850567

Средно Общообразователно Училище „Анастасия Димитрова“
+359 (0)64 822742

Средно Общообразователно Училище „Христо Смирненски“
+359 (0)64 833679

Гимназии

Математическа Гимназия „Гео Милев“
+359 (0)64 680996

Гимназия с Преподаване на Чужди Езици
+359 (0)64 829043

Държавна Финансово-Стопанска Гимназия „Интелект“
+359 (0)64 870014

Професионална Гимназия по Механо-електротехника
+359 (0)64 841521

Професионална Гимназия по Хранително-Вкусови Технологии „Луи Пастьор“
+359 (0)64 680288

Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия „Никола Фичев“
+359 (0)64 824804

Професионална Гимназия по Транспорт „Проф. Цветан Лазаров“
+359 (0)64 680564

Професионална Гимназия по Лозарство и Винарство „Александър Стамболийски“
+359 (0)64 680658

Професионална Гимназия по Облекло и Текстил
+359 (0)64 825004

Професионална Гимназия по Електроника и Химични Технологии „Проф. Асен Златаров“
+359 (0)64 824798

Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Г.С.Раковски“
+359 (0)64 680463

Професионална Гимназия по Туризъм „Алеко Константинов“
+359 (0)64 68-10-20

Прогимназия „Цветан Спасов“
+359 (0)64 823367

Професионална Гимназия по Мениджмънт и Хранителни Технологии
+359 (0)64 83-21-62

Професионална Гимназия по Ресторантьорство, Търговия и Обслужване
+359 (0)64 827235

Частна Профилирана Гимназия „Иком Интелект“
+359 (0)64 800256

Професионална Гимназия „Захарий Зограф“
+359 (0)64 825359

Други училища

Помощно Училище „Петко Рачев Славейков“
+359 (0)64 680154

Начално Болнично Училище
+359 (0)64 802861

Междуучилищен Център За Трудово-Политехническо Обучение
+359 (0)64 848218

Център За Ученическо Техническо и Научно Творчество
+359 (0)64 800927

Национално Училище по Изкуствата „Панайот Пипков“
+359 (0)64 823296

Ученическа Спортна Школа
+359 (0)64 850278