Абсурдни изказвания на автори и поддръжници на ПЗД

nmr-admin 31.03.2012Абсурдни изказвания на автори и поддръжници на ПЗД2012-03-31T00:01:03+03:00

Константин Пенчев, омбудсман –

„Никъде няма законово предположение, че родителите са добри” –

(е какво е законовото предположение, че са виновни?!? Въвеждаме презумпция за виновност!) – източник

Велина Тодорова, юрист, от авторите на ПЗД –

„По този закон родителите нямат права – имат само задължения /по грижата за децата!/” – източник

Но нали именно този закон, в чл.1 твърди, че регламентира правата на родителите?!

——

„Родителите просто не искат да се откажат от властта над децата си”!

„Съпротивата е мотивирана главно от притеснението за загубата на властта над детето” – източник

—–

„За такива деца /от Възпитателно училище-интернат за момичета/ и сега има инструменти за помощ, за подкрепа, но нашата цел беше да променим законодателството, да го отворим към всички деца, независимо дали имат някакъв проблем”

„За такива деца, които вашия филм показа, и сега има много мерки за родителите – могат да бъдат наказвани, и закон за защита от домашното насилие съществува, има и семеен кодекс, който предвижда санкции. ПЗД казва нещо друго: че заставаме на позицията на детето и оттук нататък всички, ангажирани с отглеждането имат сериозни отговорности, а не толкова права към децата си.”

Т.е. целта на ПЗД е 1. Да защитава децата, които нямат проблеми; 2. Да превърне правата на родителите то отглеждане и възпитание на децата в задължения към държавата-майка! – източник

Водеща: „Г-жо Тодорова, могат ли децата по този закон да съдят родителите си?”

Велина Тодорова: “Могат! Защо да не могат? Какво ги прави по-различни от нас, възрастните?!”

(Наистина, какво ли?!)

„Като не ви харесва, намерете си друга държава!”
източник

През 2005 г. Велина Тодорова изнася следния доклад на международен семинар: “Личните отношения между родителите и децата – право за възрастните или право за децата.” – източник

И ТОВА АКО НЕ Е ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ПРАВАТА НА РОДИТЕЛИТЕ И ДЕТЕТО!

Елена Кременлиева:

„Така и в този закон има правила, като например забраната на насилието над дете. Това са правила и те трябва да възпитават.”

(не възпитават правилата, а примерът – именно това е същината на уж пропагандираното от закона „позитивно” родителство; правилата са негативният подход към родителството)

„Кръщението не е въвличане в религиозна дейност.” – източник

Надя Шабани – директор на ДАЗД по време на създаването на ПЗД

„В новия Закон за детето липсва думата възпитание. Тя е заменена с подкрепа.” – източник

(Но нали „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.”! Конституция на РБългария, чл. 47(1))

Калин Каменов – Директор на ДАЗД

“Има деца в социално изключени, маргинализирани групи, в които те дори самите не разбират, че са в рискова ситуация, поради това, че живеят в бедност и социална изолация. – източник

(Знак на равенство между бедност и риск!)

Диана Вакарелска, Директор Социална политика и планиране, УНИЦЕФ

„Желанието не е да отнемаме децата, а да ги ДАДЕМ НА ТЕЗИ, които НАЙ-ДОБРЕ се грижат за тях – това предлага закона” –( трафикът на деца е законен, щом е с добри намерения)

„Социалната подкрепа за родителите е, за да могат те да си намерят работа, за да може детето да има възможността гордо да седне до останалите деца в училище.” – източник

Материализъм пар екселанс!

Шабани

„Доказано е, че точно в тази ранна детска възраст (преди 3 г.) престоят на малкото човешко дете в такъв групов тип гледане казармен на деца, на всеки три месеца то изостава умствено и въобще в развитието си с един месец и след това ние трудно възстановяваме тези травми.”

(тогава защо принудително искат да институционализират всички български деца чрез задължителна предучилищна от 3-4 годишна възраст?!)

Относно фаворизираната от закона приемна грижа:

„Преди месец стартира проект на Агенция за социално подпомагане за 15 000 000 лв за приемни семейства, така че те от 700 ще станат на около 1500. „към момента парите за приемен родител са 350-400 лв + издръжката – така че около 700 лв може да формира доход приемния родител” (конфликт на интереси – финансов vs този на детето)

Водещ: Как можете да обучите един професионален родител – дето се казва аз не мога едно кученце да взема да го отгледам и после да го дам – да вземат бебе след това да го… върнат някъде?!

Шабани: Вижте сега, професионалните, те са професионалисти.

(професионалната грижа не е свързана с привързване – децата са като чували с картофи.)

източник

– – –

Агенцията започна един проект на стойност 15 млн. лева, насочен към развитието на приемната грижа. Така че аз смятам, че когато има инвестиции в дадена посока, ще бъде осигурено тази услуга да се развива. – грижата за деца е “услуга”, която може да се стимулира финансово.

източник

Георги Богданов от НМД – говори от първо лице!

Това, което е хубавото в този закон, е че ние залагаме повече на позитивното родителство, на това да научим родителя как да гледа детето си. – източник

Икономически и социален съвет:

“В приетата резолюция по проекта на Закон за детето ИСС изразява единното си мнение, че „надеждни, трайни и ефективни резултати в областта на правата на детето могат да се постигнат единствено чрез взаимодействие между всички заинтересовани страни – държавни институции, регионални и местни власти, социални партньори, други неправителствени организации и самите деца.”

– с други думи според тази псевдо-гражданска организация на държавна издръжка, родителите не са сред заинтересованите страни!

източник

—-

“ИСС се присъединява към позицията на Европейския икономически и социален комитет, че е жизнено важно правата на децата да не бъдат смесвани с общите човешки права, тъй като децата имат нужда от специфична законова защита.”

– Децата са представлявани от своите родители и поради това нямат нужда от никаква “специфична” защита и “специални” права!!!!!! Такава нужда възниква, само ако бъдат противозаконно извадени от семейството си и разглеждани като самостоятелен правен субект, какъвто те не са!