Кинофестивал (НЕ)ВЪЗМОЖНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието може да е различно! Възможно е индивидуалните различия на децата да бъдат уважени, за