Проектозакон за предучилищното и училищното образование

Националната мрежа на родителите участва в постоянния протест на родителите срещу заложените в проектозакона задължителната детска градина на 4 год. и срещу санкциите за родители, които се организират, за да отглеждат, възпитават и обучават децата си до 7 год възраст.

Проектозаконът задълбочава държавния монопол в образователната система, засилва зависимостта от държавата на частната инициатива в образованието, лишава децата от избор, не допуска родителите до участие в образователния процес и най-скандалното – въвежда принудителна институционализация на децата от годината, в която навършват 4 год.

Във връзка с последното, Национална мрежа на родителите представя своето становище по проектозакона (изтеглете оттук / прочетете тук), присъединява се към протеста на родители и родителски организации на 12.12., който ще се състои пред Народното събрание, и участва на кръглата маса в НС на 12.12.2012, инициирана от СК по темата.

Становището на НМР се подкрепя от (по азбучен ред):
Организации:
Асоциация за родителски кооперативи
Гражданска инициатива на родителите – гр. Варна
Гражданска инициатива на родителите – гр. Пазарджик
Движение за либерализация на образованието
“Детската Къща”, Варна
“Дневникът на мама”
Eкип за интегрирано обучение–гр.Чепеларе
Занималня „Роден край”, гр. Пловдив
Здравето – право на всеки – гр. Варна
Институт за пазарна икономика
Монтесори група за игра
“Мухаммед – малката голяма надежда”
Национален съюз “Единство”
Национална асоциация на ресурсните учители
Новото образование
“Работилничка за чудеса”
Св. Синод на БПЦ – Българска Партриаршия
Сдружение “Естествено”
Сдружение “Плейцентър Приятели”
Сдружение „Училищно настоятелство ресурсен център- Пазарджик”
Фондация „Родители за Родители”
Център „Естествени идеи”
Частно у-ще „П.Р.Славейков”
Prison Fellowship Bulgaria
Communication Academy

Личности:
Д-р Боян Славенков
Даниела Кузманова
Проф. Калин Янакиев
Красен Станчев
Марин Бодаков
прот. Николай Георгиев
Румен Бояджиев
Д-р Румен Петров
Христо Комарницки