За Нaционалната мрежа на родителите

nmr-admin 26.09.2012За Нaционалната мрежа на родителите2017-05-23T10:49:49+00:00

Националната мрежа на родителите е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиито цели са:

(1) Да осъществява независим граждански контрол върху спазването на правата на детето и родителите и застъпничество за гражданските права на родители и деца
(2) Да стимулира, насърчава и подкрепя участието на родители и деца в обществения живот и отстояването на гражданските им права.
(3) Да инициира и провежда обществени дебати и да създава и участва в диалог с институциите във връзка със спазването на правата на децата и родителите в общественото образование, общественото здравеопазване и на други обществени места;
(4) Да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвянето на изменения в нормативните актове, свързани със социалната, образователната и здравна политика на държавата;