Националната мрежа на родителите е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиито цели са:

(1) Да осъществява независим граждански контрол върху спазването на правата на детето и родителите и застъпничество за гражданските права на родители и деца
(2) Да стимулира, насърчава и подкрепя участието на родители и деца в обществения живот и отстояването на гражданските им права.
(3) Да инициира и провежда обществени дебати и да създава и участва в диалог с институциите във връзка със спазването на правата на децата и родителите в общественото образование, общественото здравеопазване и на други обществени места;
(4) Да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвянето на изменения в нормативните актове, свързани със социалната, образователната и здравна политика на държавата;

Запознайте се с Устава на НМР ||  Запознайте се с Принципите на НМР

Управителен съвет на НМР
Даниела Славова
Гаяне Минасян – председател
Калина Симидчийска
Явор Ганчев
за връзка с УС – nmroditeli (at) gmail (dot) com

Обществен съвет на НМР
Даниела Кузманова

Проф. дфн Калин Янакиев
Марин Бодаков
прот. Николай Георгиев
Румен Бояджиев
Христо Комарницки

За да се свържете с нас вижте страницата с контакти

Как можете да се включите в нашата дейност прочетете тук