Отворено писмо относно задължителната предучилищна подготовка от 4 год.

възраст nmr-admin 15.09.2017Отворено писмо относно задължителната предучилищна подготовка от 4 год. възраст2017-09-30T11:27:14+00:00


Подпишете и изпратете отвореното писмо
Ако връзката в бутона не се отваря, моля натиснете тук

До Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев
До Българска академия на науките
До Парламентарната комисия по образованието и науката
До Омбудсмана г-жа Мая Манолова
До Медиите

Уважаеми дами и господа,
От изявления в медиите на представители на Министерството на образованието и науката, вкл. и на г-н Вълчев, става ясно намерението на просветното министерство да опита за пореден път да наложи задължително предучилищно обучение за 4-годишните деца, след като бе твърдо и непреклонно атакувано и отхвърлено при предишни опити както от родители и психолози, така и от други активни граждани.

Разбираме крайната необходимост от дълбоки и дълготрайни реформи в системата на предучилищното и училищното образование. Резултатите на българските ученици на международния тест PISA, които показват, че близо 40% от тях са функционално неграмотни са стряскащи! Но е факт, че това са именно ученици, прекарали 8 или повече години в системата на българското държавно образование! Против всякаква логика и здрав разум е да се предлага още по-ранно обхващане и по-дълъг престой в система, която доказано произвежда неграмотност и неспособност у децата да мислят и анализират.

Освен горепосоченото, има и други, още по-убедителни аргументи против въпросното предложение, а именно редица научни изследвания и доказателства за безсмислието, дори и вредата, от принудителното институционализиране и предучилищно обучение на толкова ранна възраст. Тук ще изложим част от тях:

  1. Д-р Дейвид Уайтбред, психолог и изследовател към Университета Кеймбридж, ясно заявява предимствата на свободната детска игра и застава твърдо против започването на формално образование преди детето да навърши 7-годишна възраст. Неговото изследване, основаващо се на данни от областта на антропологията, социологията, историята, психологията и образованието е достъпно на английски език ето тук.
  2. В своя доклад „Начална училищна възраст: Европейски политики и скорошни изследвания“ (достъпен на английски език ето тук) Каролин Шарп, директор на отдел „Изследвания“ към Националната фондация за образователни изследвания в Англия и Уелс, цитира поредица от изследвания, според които по-ранното започване на официално обучение не постига по-добри резултати в успеваемостта на наученото.
  3. Проф. Томас Дий от Станфордския университет заедно с Ханс Хенрик Сийверстен от Датския национален център за социологически проучвания публикуват своето изследване „Дарът на времето? Начална училищна възраст и умствено здраве“ през 2015 г. и в него отново доказват изключително благотворното въздействие върху психическото здраве на децата, което забавянето на официалното обучение до 7-годишна възраст носи. Според него деца, които започват детска градина на 6 (а не 5 или 4) имат осезаемо по-добри резултати в психологическо отношение, като например поддържане на вниманието, активност, самоконтрол. Докладът е достъпен на английски език ето тук.
  4. Изследването „Начална възраст за детска градина и академични постижения и социо-емоционално развитие на децата“ (достъпно на английски език ето тук) е публикувано от Националния институт за детско здраве и човешко развитие с участието и приноса на редица учени от над 20 университета и независими организации, вкл. Лондонския университет, Вашингтонския университет и Калифорнийския университет. Според него не съществува практическа връзка между ранното започване на обучителни дейности и училищните постижения на децата. Също така, възрастта на която детето влиза в образователна институция няма връзка със социо-емоционалното му развитие, т.е. т.нар. „ранна социализация“ съществува само и единствено в пожелателно-теоретичен аспект, но не и в реалността.
  5. Следващото изследване, което ще предложим на Вашето внимание (Себастиан Сугате, Елизабет Шогенси и Илейн Рийс от университетите в Регенсбург, Германия и Отаго, Нова Зеландия) ясно показва, че по-късното четене не само не забавя развитието, но и спомага за т.нар. функционална грамотност, т.е. деца, които започват да се учат да четат на 7, а не на 5, на по-късен етап (около 10-11-годишна възраст) не само че наваксват всичко, но и разбират по-добре това, което са прочели. Въпросното изследване е достъпно на английски език ето тук.
  6. Психологът проф. Питър Грей от Бостънския университет провежда и публикува десетки изследвания в областта на сравнителната, еволюционната и образователната психология. Автор на „Свободата да учиш“, учебник по психология, редица научни статии, доклади и реферати, както и на собствена рубрика в престижното издание Psychology Today. Не са едно и две неговите изследвания, на които можем да се позовем тук, но може би едно от най-стряскащите и убедителни е „Упадъкът на играта и възходът на психопатологиите у децата и подрастващите“. Ранното институционализиране и обучение на малки деца пречи на тяхната свободна игра, което води до редица психологически проблеми, сред които тревожност, депресия, нарцисизъм, дори склонност към самоубийство. Трудът му може да се прочете на английски език ето тук.

Очевидно е, че научните среди в световен мащаб отдавна са доказали липсата на връзка между ранното започване на обучителен процес и академични постижения. Няма връзка и със „социализацията“ между децата. Но за сметка на това, доказано вреди на психологическото и емоционалното здраве на децата. Погледнато от друга страна, не съществува дори едно научно доказателство в подкрепа на тезата, че е желателно и необходимо децата да започват задължително предучилищно обучение на 4-годишна възраст! В тази връзка се обръщаме към всички Вас със следните искания:

• Призоваваме Българската академия на науките да обосноват свое становище по въпроса – със собствено изследване или обобщение на предоставените тук или други научни трудове.
• Призоваваме г-н Красимир Вълчев и Министерството на образованието и науката да се откажат от въвеждането на задължително предучилищно обучение на 4-годишни деца.
• Призоваваме Парламентарната комисия по образованието и науката да отхвърли предложението.
• Призоваваме г-жа Мая Манолова да защити интересите на българските граждани, в това число и българските деца, от намесата върху независимите решения на семейството за образованието, която МОН налага.
• Призоваваме медиите да отразят и покажат в национален мащаб всички научни доказателства срещу задължителното предучилищно обучение на 4-годишни деца, както и липсата на такива за обратната теза.

Според Конституцията на Република България, както и редица международни документи, по които България е страна, родителите/законните настойници са тези, които вземат приоритетно решения относно възпитанието и образованието на децата си, а държавата е длъжна да зачита и подкрепя това основно тяхно право без дискриминация относно направения от тях избор. В този смисъл, нашето предложение е:
1) да се гарантира и осигури свободното съществуване на разнообразни форми на отглеждане и образование на децата в предучилищна и училищна възраст (вкл. такива, инициирани и упрявлявани от самите родители);
2) да се спазват стандартите за яснота и предвидимост на нормативната уредба относно възможността за валидиране и сертифициране на знания, получени извън системата на МОН, както и относно включването в училищната система на деца, които са получили цялостно или част от своето предучилищно/училищно образование в алтернативна форма на отглеждане и обучение.

Убедени сме, че именно чрез тези стъпки, а не чрез насилствени и репресивни мерки, ще се стигне до желаното от всички нас подобряване на качеството на образование на национално ниво.

Настоящето отворено писмо е подготвено и подписано от Общност за свободно образование, гр. Пловдив и подкрепено от

Асоциация за свобода в образованието
Национална мрежа на родителите
Асоциация за домашно образование
Асоциация “Общество и ценности”

Подпишете и изпратете отвореното писмо
Най-нови подписи
427 Ms Mariya Gerginska Cambridge апр. 22, 2018
426 Ms Diana Madzharova Sofia психолог мар. 17, 2018
425 Mrs Gorina Ilieva Varna Родител февр. 28, 2018
424 Mrs Proletka Petrova Sofia Родител февр. 28, 2018
423 Mrs Надя Здракова Sofia родител февр. 28, 2018
422 Mr Павел Павлов Ямбол февр. 28, 2018
421 Ms Gabriela Kaisheva Plovdiv февр. 28, 2018
420 Mr Георги Малинов Пловдив февр. 28, 2018
419 Dr. Атанас Терзийски Пловдив родител февр. 27, 2018
418 Mrs Anna Stoycheva Plovdiv родител февр. 27, 2018
417 Ms Теодота Русанова Търговище родител февр. 27, 2018
416 Ms Яна Николова София родител февр. 27, 2018
415 Ms Десислава Милушева София февр. 27, 2018
414 Mrs Даниела Векова Варна родител февр. 27, 2018
413 Ms Elena Ivanova Sofia roditel февр. 27, 2018
412 Ms Марта Костова Варна Родител февр. 26, 2018
411 Ms Виолета Жекова Пловдив Учител февр. 26, 2018
410 Mr Филип Петров София, родител февр. 26, 2018
409 Ms Simona Atanasova февр. 26, 2018
408 Ms Ивелина Александрова София София февр. 26, 2018
407 Ms Латинка Перничева Родител/учител февр. 26, 2018
406 Ms Румяна Павлова Тетевен учител февр. 26, 2018
405 Ms Стамена Борисова Горна Оряховица учител февр. 26, 2018
404 Ms Златинка Лефтерова Варна учител февр. 26, 2018
403 Mrs Сиана Тончева София Родител февр. 26, 2018
402 Ms Милена Славчева София родител февр. 26, 2018
401 Mrs Nadya Hristova Sofia родител февр. 26, 2018
400 Ms Екатерина Търпоманова София февр. 26, 2018
399 Ms Валерия Джукич София Родител февр. 26, 2018
398 Никола Тодоров София София ное. 15, 2017
397 Гергана Тодорова София София ное. 15, 2017
396 Цвета Борисова София Родител и учител ное. 03, 2017
395 Михаела Михайлова Бургас Учител окт. 28, 2017
394 Тихомир Тодоров София родител окт. 25, 2017
393 Илонка Симеонова София Родител, учител окт. 25, 2017
392 Живко Русев София родител окт. 24, 2017
391 Славенка Матеева София учител окт. 24, 2017
390 Елеонора Янкова Sofia окт. 10, 2017
389 Йовка Ангелска София Родител окт. 08, 2017
388 Ивайло Тинчев София родител окт. 07, 2017
387 Йовко Митев Силистра родител окт. 06, 2017
386 Monica Zhelyazkova Sofia Родител окт. 04, 2017
385 Маргарита Иванова Бургас Родител окт. 02, 2017
384 Камелия Танчева Пазарджик инженер,педагог окт. 01, 2017
383 Татяна Димова Варна родител окт. 01, 2017
382 Елисавета Кирякова Бургас Родител окт. 01, 2017
381 Фани Кирякова София родител сеп. 30, 2017
380 Дона Недялкова Силистра учител сеп. 30, 2017
379 Васил Шарланов София сеп. 29, 2017
378 Здравко Минчев учител, родител сеп. 29, 2017
377 Анелия Момчилова сеп. 29, 2017
376 Иванка Ангелова София родител сеп. 29, 2017
375 Йорданка Христова Плевен сеп. 28, 2017
374 Радостина Калайджиева София студент сеп. 27, 2017
373 Биляна Манц Поморие Родидел сеп. 27, 2017
372 Албена Дамянова родител сеп. 27, 2017
371 Ясен Дамянов София родител сеп. 27, 2017
370 Десислава Златева Бургас родител сеп. 26, 2017
369 Ралица Николова Sofia психолог сеп. 26, 2017
368 Милен Ловчалиев Смолян родител сеп. 26, 2017
367 Михаила Христова сеп. 26, 2017
366 Йорданка Славова София родител сеп. 26, 2017
365 Ценка Кучева София учител сеп. 25, 2017
364 Величка Савова Пловдив родител/ учител и училищен психолог – бивш сеп. 24, 2017
363 Красимира Павлова Laka родител сеп. 24, 2017
362 Пламен Григоров Добрич родител сеп. 24, 2017
361 Yulia Pyshkina Wien учител и родител сеп. 24, 2017
360 Галена Цветкова сеп. 23, 2017
359 Катя Кетипова Пловдив сеп. 22, 2017
358 Александра Костова Пловдив родител и учител сеп. 22, 2017
357 Iliyana Hadzhiandonova Varna сеп. 22, 2017
356 йоана рачовска сеп. 22, 2017
355 Калин Иванов Варна родител сеп. 22, 2017
354 Силвия Сарафова Пазарджик Родител сеп. 21, 2017
353 Martin Vekovski Sofia Roditel сеп. 21, 2017
352 Katarzyna Vekovska Sofia Roditel сеп. 21, 2017
351 Sonya Gorchakova Sofia родител сеп. 21, 2017
350 Владимир Николов сеп. 21, 2017
349 Венера Папратилова София родител сеп. 21, 2017
348 Павел Танков София родител сеп. 21, 2017
347 Светлана Палева Горна Оряховица родител сеп. 21, 2017
346 Габриела Вълчкова Sofia Родител сеп. 21, 2017
345 Галина Маринова София родител сеп. 21, 2017
344 Петър Русев Пловдив Родител и учител сеп. 21, 2017
343 Нели Гошева Plovdiv родител сеп. 21, 2017
342 Антония Москова София Родител сеп. 21, 2017
341 Емилия Михайлова Пловдив Родител сеп. 21, 2017
340 Таньо Павлов Plovdiv учител сеп. 21, 2017
339 Антоанета Ванкова Добрич Родител сеп. 20, 2017
338 Олга Бошнакова Марикостиново учител сеп. 20, 2017
337 Ралица Атанасова родител сеп. 20, 2017
336 Иво Кръстев Пловдив ментор по стажантски програми за ученици и студенти сеп. 20, 2017
335 Мая Александрова Пловдив родител сеп. 20, 2017
334 Теодора Милушева Благоевград Благоевград сеп. 20, 2017
333 Ангел Буров Пазарджик родител сеп. 20, 2017
332 Анна Турлакова Стара Загора родител сеп. 20, 2017
331 Александър Христов Варна родител сеп. 20, 2017
330 Гергана Бейчева Пловдив родител, учител сеп. 20, 2017
329 Искра Орманлиева София сеп. 20, 2017
328 Мария Събева Пловдив родител сеп. 20, 2017
327 Гергана Лесенска Пловдив родител сеп. 20, 2017
326 Аглика Крушовенска Самоков родител сеп. 20, 2017
325 Ралица Стефанова Пловдив родител сеп. 20, 2017
324 Desislava Ianeva Sofya Roditel сеп. 20, 2017
323 Ралица Димитрова София родител сеп. 20, 2017
322 Ивелин Паскалев Варна родител сеп. 20, 2017
321 Иглика Дамянова София родител и учител сеп. 20, 2017
320 Антоанета Андонова София археолог сеп. 20, 2017
319 Svetozar Stoilov Sofia проектант сеп. 19, 2017
318 Надя Арнаудова Свищов родител сеп. 19, 2017
317 Нина Гидънс сеп. 19, 2017
316 Десислава Ханзърова Aksakovo родител/социални дейности сеп. 19, 2017
315 Анна Данкина Sofia родител сеп. 19, 2017
314 Emiliya Encheva Родител сеп. 19, 2017
313 красимира желязкова варна свободна практика сеп. 19, 2017
312 Михаела Джоргова София сеп. 19, 2017
311 Виолета Чавдарова София сеп. 19, 2017
310 Сребрина Фискучева Плевен родител сеп. 19, 2017
309 Елена Ангелова София родител сеп. 19, 2017
308 Валентин Костадинов Варна родител сеп. 19, 2017
307 Елена Костадинова Варна Родител сеп. 19, 2017
306 Сибина Маврова Родител сеп. 19, 2017
305 Таня Момчева Варна родител сеп. 19, 2017
304 Diana Apostolova Sofia Кооперативен родител сеп. 19, 2017
303 Мария Чанкова Варна социален мениджър сеп. 19, 2017
302 Боряна Вълчева София родител сеп. 19, 2017
301 Силвия Стоилова София родител сеп. 18, 2017
300 Стелияна Дулкова Veliko Tarnovo родител сеп. 18, 2017
299 Атанаска Михайлова Стара Загора сеп. 18, 2017
298 Rumjana Georgieva Sofia Родител сеп. 18, 2017
297 Станислав Стойнев Перник родител/ будител сеп. 18, 2017
296 Анна Георгиева София ученичка сеп. 18, 2017
295 Анабел Могадам София Ученичка сеп. 18, 2017
294 Христина Николова Варна родител сеп. 18, 2017
293 Йордан Русев родител сеп. 18, 2017
292 Лиляна Велева Варна сеп. 18, 2017
291 Veronika Ilieva сеп. 18, 2017
290 Галина Русева Родител сеп. 18, 2017
289 Георги Неделчев София БСДД сеп. 18, 2017
288 Нели Керемидчиева София родител сеп. 18, 2017
287 Деница Борисова Лом родител сеп. 18, 2017
286 Peruza Kirkorova Варна Баба, пенсионерка сеп. 18, 2017
285 Мария Василева Бургас сеп. 18, 2017
284 Ивалин Иванов с.Малоградец родител сеп. 18, 2017
283 Лилия Димитрова София сеп. 18, 2017
282 Даниела Фъртунова сеп. 18, 2017
281 Пламена Камбурова Сливен родител, бакалавър по социална педагогика сеп. 18, 2017
280 Георги Тенев Kazanlak Родител сеп. 18, 2017
279 Елена Петрова София родител сеп. 18, 2017
278 Мария Гамишева Пловдив родител сеп. 18, 2017
277 Ина Илиева София София сеп. 18, 2017
276 Лидия Димитрова София родител сеп. 18, 2017
275 Васил Караиванов родител сеп. 18, 2017
274 Borislav Naumov Sofia родител сеп. 17, 2017
273 Десислава Никифорова Варна Учител и родител сеп. 17, 2017
272 Миглена Ангелова София сеп. 17, 2017
271 Maria Keremidchieva Sofia History teacher сеп. 17, 2017
270 Силвия Якимова сеп. 17, 2017
269 Никола Димов София Учител сеп. 17, 2017
268 Александра Никова София родител сеп. 17, 2017
267 Велислава Димитрова Варна родител сеп. 17, 2017
266 Стойна Рабаджийска Сопот сеп. 17, 2017
265 Ghulam Memon Plovdiv Freelance writer сеп. 17, 2017
264 Мирослава Танчева Пловдив родител сеп. 17, 2017
263 Кирил Методиев Пазарджик Родител на 3 деца. сеп. 17, 2017
262 Цветомира Антова Благоевград учител и родител сеп. 17, 2017
261 Лилия Спасова сеп. 17, 2017
260 Светлана Иванова София Родител сеп. 17, 2017
259 Весела Апостолова Благоевград Родител сеп. 17, 2017
258 Владимир Лафазански Балчик Родител сеп. 17, 2017
257 Тодор Костадинов Plovdiv родител сеп. 17, 2017
256 Донко Дончев Стара Загора родител/лекар сеп. 17, 2017
255 Роза Стефанова Родител сеп. 17, 2017
254 Anja Borsje Veliko Turnovo родител сеп. 17, 2017
253 Polina Stavreva Varna Родител сеп. 17, 2017
252 Росица Тодорова Хасково родител сеп. 17, 2017
251 Георги Балабанов Пловдив сеп. 17, 2017
250 Лидия Раднева Русе родител сеп. 17, 2017
249 Радослава Петкова Пловдив родител сеп. 17, 2017
248 Диана Атанасова Ямол родител сеп. 17, 2017
247 Надежда Въжарова София Родител сеп. 17, 2017
246 Камен Димов Добрич родител сеп. 17, 2017
245 Vladimira Nikolova Sofiq Учител сеп. 17, 2017
244 Вероника Пейчева сеп. 17, 2017
243 Екатерина Стайкова Софиа родител сеп. 17, 2017
242 Константина Велкова Пловдив сеп. 17, 2017
241 Меръл Варадинова София Бакалавър по психология, магистър по когнитивни невронауки сеп. 17, 2017
240 Мая Милушева Варна родител сеп. 17, 2017
239 Станислав Великов София родител сеп. 17, 2017
238 Гергана Стоянова Каблешково Родител сеп. 17, 2017
237 Dimitar Dobrev Sofia Родител сеп. 17, 2017
236 Angel Karadimov Plovdiv Родител сеп. 17, 2017
235 Ivan Petrov Sofia parent сеп. 17, 2017
234 Tsvetelina Kovacheva сеп. 17, 2017
233 Bozhidar Tsochev Varna Worker сеп. 17, 2017
232 Aneliya Gradeva сеп. 17, 2017
231 Димитър Димитров Пловдив родител сеп. 17, 2017
230 Мила Димитрова Добрич родител и учител сеп. 17, 2017
229 Марина Иванова София Родител сеп. 17, 2017
228 Мая Александрова София родител сеп. 17, 2017
227 Elena Mandieva Svilengrad roditel сеп. 17, 2017
226 Полина Марангозова София Родител и учител сеп. 17, 2017
225 Юлия Николова Пловдив учител сеп. 17, 2017
224 Павлина Димитрова сеп. 16, 2017
223 Биляна Пашова Пловдив сеп. 16, 2017
222 Мария Мицова сеп. 16, 2017
221 Елена Попова Хасково родител , преподавател сеп. 16, 2017
220 Асен Илиев София родител/адвокат сеп. 16, 2017
219 Гергана Ерменкова София родител сеп. 16, 2017
218 yuri kovachev plovdiv родител сеп. 16, 2017
217 Гергана Германова учител / родител сеп. 16, 2017
216 Деница Косева София родител сеп. 16, 2017
215 Надежда Пулийска сеп. 16, 2017
214 Йовка Пулийска сеп. 16, 2017
213 Нона Иванова Варна Родител и учител… сеп. 16, 2017
212 Ана Конова сеп. 16, 2017
211 Георги Пулийски сеп. 16, 2017
210 Трайчо Пулийски сеп. 16, 2017
209 Биляна Пулийска София родител сеп. 16, 2017
208 Росица Маринова Варна Родител сеп. 16, 2017
207 Даниела Караманова Плевен родител сеп. 16, 2017
206 Силвия Терзиева Родител сеп. 16, 2017
205 Ралица Начева София родител/ IT сеп. 16, 2017
204 Снежана Драганова Варна Родител сеп. 16, 2017
203 Христо Златанов София родител сеп. 16, 2017
202 Валентин Георгиев СОФИЯ родител сеп. 16, 2017
201 Мона Кирязова Ямбол Ямбол сеп. 16, 2017
200 Наталия Янева София Родител сеп. 16, 2017
199 grudka nedeva dimitrovgrad uchitel сеп. 16, 2017
198 Жанета Иванова- Георгиева София Родител/ Генерален мениджър сеп. 16, 2017
197 Илиана Макавеева Габрово сеп. 16, 2017
196 Иван Лечев София Родител сеп. 16, 2017
195 Йордан Костов София сеп. 16, 2017
194 Петър Таков Sofia Родител сеп. 16, 2017
193 Николай Василев Варна сеп. 16, 2017
192 Krasimir Daskalov Sofia сеп. 16, 2017
191 Antoaneta Basiou Sofia Родител сеп. 16, 2017
190 Жанет Узунова сеп. 16, 2017
189 Stanimir Georgiev Sofia Родител сеп. 16, 2017
188 Емилия Ковачева Пловдив сеп. 16, 2017
187 Temenuzshka Ratcheva Sofia Родител, специалист обучения сеп. 16, 2017
186 Dessy Stoeva Sofia Учител сеп. 16, 2017
185 Петя Славова София родетил сеп. 16, 2017
184 katerina vaseva pernik родител сеп. 16, 2017
183 Иван Стефанов Велико Търново сеп. 16, 2017
182 Саша Петрова София родител и учител сеп. 16, 2017
181 Никола Пъпанов София Родител сеп. 16, 2017
180 Hristo Dinev Stara zagora сеп. 16, 2017
179 Добромир Иванов София Родител сеп. 16, 2017
178 Станка Райчева сеп. 16, 2017
177 Волин Карагьозов София Преподавател по Компютърни науки сеп. 16, 2017
176 Kristina Ivanova Bourgas родител,детски психолог сеп. 16, 2017
175 Мартина Николова Бургас Родител и учител сеп. 16, 2017
174 Ваня Которова Бургас Родител и учител сеп. 16, 2017
173 Константин Василев София родител сеп. 16, 2017
172 Димитър Николов София родител сеп. 16, 2017
171 Иванка Чобанова Пловдев сеп. 16, 2017
170 Марияна Русева Велико Търново родител сеп. 16, 2017
169 Елица Кичукова София родител сеп. 16, 2017
168 Мария Бонева София родител сеп. 16, 2017
167 Мария Кулинова София Родител/учител сеп. 16, 2017
166 Ilinda Evtimova Спфия родител сеп. 16, 2017
165 VALYA KOLEVA Gabrovo pensioner сеп. 16, 2017
164 Фани Георгиева София родител и учител сеп. 16, 2017
163 Мариета Бояджиева Велико Търново Родител сеп. 16, 2017
162 Маринела Инчовска село Столник родител сеп. 16, 2017
161 Надежда Стаматова Gabrovo родител сеп. 16, 2017
160 Georgi Moskov Sofia Предприемач сеп. 16, 2017
159 Евгения Ждракова София родител сеп. 16, 2017
158 Боряна Анева Нови хан Родител сеп. 16, 2017
157 Живка Порумбачанова Силистра Родител сеп. 16, 2017
156 Avdzhieva Emiliq St Zagora родитек сеп. 16, 2017
155 Нели Митева София Родител сеп. 16, 2017
154 Костс Костов Sofia Родител сеп. 16, 2017
153 Биляна Димова София Родител сеп. 16, 2017
152 Анета Диманова София Родител и преподавател по чужд език сеп. 16, 2017
151 Гергана Ватова Пловдив родител сеп. 16, 2017
150 Петя Белева Пловдив учител сеп. 16, 2017
149 Диана Калъчева Бургас родител сеп. 16, 2017
148 Станислава Йорданова София Родител сеп. 16, 2017
147 Mariya Gospodinova София родител сеп. 16, 2017
146 Яна Господинова Добрич Родител сеп. 16, 2017
145 Илиана Занкова София родител сеп. 16, 2017
144 Евелина Радева сеп. 16, 2017
143 Николай Минчев София Преподавател по програмиране сеп. 16, 2017
142 ценко митков варна родител сеп. 16, 2017
141 Марина Славкова Шумен родител сеп. 16, 2017
140 дебора милкова sofia родител сеп. 16, 2017
139 Милена Ленева Sofia Sofia сеп. 16, 2017
138 Десислава Филева Каварна родител и учител сеп. 16, 2017
137 Rossitza Ivanova родител сеп. 16, 2017
136 Стефан Витанов Sofia Учител сеп. 16, 2017
135 Милчо Милчев София Обетивно мислещ човек сеп. 16, 2017
134 Николай Николов София Инженер сеп. 16, 2017
133 Петър Иванов София Ридител сеп. 16, 2017
132 Радка Дамянова Сливен учител сеп. 16, 2017
131 Ivelina Stamenova Blagoevgrad Родител сеп. 16, 2017
130 Марина Рачева София Родител сеп. 16, 2017
129 Мария Младенова Sofia човек сеп. 16, 2017
128 Иван Иванов сеп. 16, 2017
127 Искра Василева Lovech Родител сеп. 16, 2017
126 Александър Гюзелов Бургас родител сеп. 16, 2017
125 Desislava Spasova Blagoevgrad сеп. 16, 2017
124 Стонислава Дончева София родител сеп. 16, 2017
123 Митка Драгнева София сеп. 16, 2017
122 Борислав Екимски сеп. 16, 2017
121 Violeta Dineva-Ivanova Sliven Sliven сеп. 16, 2017
120 Monika Meteva Varna Родител сеп. 16, 2017
119 ирина михайлова варна родител сеп. 16, 2017
118 Мая Христова сеп. 16, 2017
117 Магдалена Соколова София родител/учител сеп. 16, 2017
116 Ахинора Джонгова София Родител сеп. 16, 2017
115 Ивайло Пенчев София родител сеп. 16, 2017
114 Даниела Славова София Родител сеп. 16, 2017
113 Милена Бокова София сеп. 16, 2017
112 Виктория Червенкова Пловдив родител сеп. 16, 2017
111 Албена Цветкова Sofia родител сеп. 16, 2017
110 Милена Ненкова Sofia Sofia сеп. 16, 2017
109 Красимира Григорова Варна родител, учител сеп. 16, 2017
108 Стоянова Габриела Каварна Учител/родител сеп. 16, 2017
107 Цветелина Йорданова Ruse Родител сеп. 16, 2017
106 Христина Николова София Родител сеп. 16, 2017
105 Наталия Дончева Ст.Загора родител сеп. 16, 2017
104 Елица Христова Каварна Родител и учител сеп. 16, 2017
103 Снежана Серафимова Момчилград сеп. 16, 2017
102 Bistra Aleksova Siegen Siegen сеп. 16, 2017
101 Христина Методиева Sofia сеп. 16, 2017
100 Катина Цолова София Учител, родител сеп. 16, 2017
99 Исмет Мусабашов София родител сеп. 16, 2017
98 Лейля Чаушева-Мусабашова Sofia Sofia сеп. 16, 2017
97 Мария Паева Пловдив родител сеп. 16, 2017
96 Красимира Михайлова сеп. 16, 2017
95 Диана Иванова Ловеч родител сеп. 16, 2017
94 Borislava Zaharieva Kyustendil Родител сеп. 16, 2017
93 Биляна Минева Варна родител сеп. 16, 2017
92 Илина Господинова сеп. 16, 2017
91 Калин Ангелов София сеп. 15, 2017
90 Илиана Иванова Пловдия Родител сеп. 15, 2017
89 Георги Лумбев София Родител сеп. 15, 2017
88 Илина Илинова София родител сеп. 15, 2017
87 Калина Миладинова София Родител сеп. 15, 2017
86 Кристина Калчева София сеп. 15, 2017
85 Любомир Иванов родител сеп. 15, 2017
84 Olga Nikolova Varna родител сеп. 15, 2017
83 Dimitar Evtimov сеп. 15, 2017
82 Lidia Vasileva Sofia сеп. 15, 2017
81 Таня Стоянова София София сеп. 15, 2017
80 Наталия Димитрова София родител, учител сеп. 15, 2017
79 Десислава Йорданова Sofia родител сеп. 15, 2017
78 Грета Стоянова София родител сеп. 15, 2017
77 Гаяне Минасян сеп. 15, 2017
76 Галина Тодорова София София сеп. 15, 2017
75 Елка Атанасова София сеп. 15, 2017
74 Снежина Будурова Sofia родител сеп. 15, 2017
73 Теодора Каменова София родител, обучител, коуч сеп. 15, 2017
72 Elena Strahilova Sofia родител сеп. 15, 2017
71 Петър Порумбачанов Силистра Силистра сеп. 15, 2017
70 Данаил Стоянов сеп. 15, 2017
69 Ася Колева sofia сеп. 15, 2017
68 Момчил Петров Сифия родител сеп. 15, 2017
67 Ненчо Ненов София сеп. 15, 2017
66 Assen Angelov Sofia сеп. 15, 2017
65 Маргарита Друмева София родител сеп. 15, 2017
64 Милена Симеонова Русе родител сеп. 15, 2017
63 Светла Николова София Родител сеп. 15, 2017
62 Мария Ташкова Сливен родител сеп. 15, 2017
61 Анна Дулева Велинград Медицински лаборант сеп. 15, 2017
60 Даниел Павлевчев родител сеп. 15, 2017
59 Веселка Аспарухова родител сеп. 15, 2017
58 Райка Мицова Кюстендил Родител/юрист сеп. 15, 2017
57 Владимир Дончев Пловдив родител/адвокат сеп. 15, 2017
56 Светлана Иванова сеп. 15, 2017
55 Борил Гуринов София Родител/Ретушьор сеп. 15, 2017
54 Василена Бапчеванова София Родител, Юрист сеп. 15, 2017
53 Иван Петров Sofia служител сеп. 15, 2017
52 Бенан Фетов Родител сеп. 15, 2017
51 Калина Симидчийска София Родител/ Обучител сеп. 15, 2017
50 Николай Мирчев Добрич журналист сеп. 15, 2017
49 Евгения Русева София учител сеп. 15, 2017
48 Нели Начева Добрич Добрич сеп. 15, 2017
47 Искра Виденова Варна родител и учител сеп. 15, 2017
46 иво колев Бургас Родител сеп. 15, 2017
45 Светлана Тонева Бургас Родител сеп. 15, 2017
44 Мая Минкова сеп. 15, 2017
43 Леонид Дружинин София учител сеп. 15, 2017
42 Валерия Джукич София родител сеп. 15, 2017
41 Kamen Kirov сеп. 15, 2017
40 Сиана Тончева София Родител сеп. 15, 2017
39 Петя Стефанова сеп. 15, 2017
38 Цветан Благоев Sofia Sofia сеп. 15, 2017
37 Dimitar Aleksandrov Sofia Родител сеп. 15, 2017
36 Златка Маринова Смолян родител сеп. 15, 2017
35 Нина ДАНЕВА Sofia инженер,пенсионер сеп. 15, 2017
34 Петя Николова София Родител сеп. 15, 2017
33 добрина сапасова ракитово учител сеп. 15, 2017
32 Анна Симеонова София родител сеп. 15, 2017
31 desi ruseva sofia сеп. 15, 2017
30 Иван Господинов сеп. 15, 2017
29 Веселина Паскалева сеп. 15, 2017
28 Даниела Павлова родител сеп. 15, 2017
27 Мария Георгиева Sofiq родител сеп. 15, 2017
26 Димитър Господинов Родител сеп. 15, 2017
25 Мирослава Пъдевска Sofia сеп. 15, 2017
24 Елена Стойчева София родител, стр.инженер сеп. 15, 2017
23 Красимира Дамянова Пловдив учител сеп. 15, 2017
22 Николай Николов София родител, архитект сеп. 15, 2017
21 Лъчезара Георгиева Sofia Родител сеп. 15, 2017
20 Мила Асенова София София сеп. 15, 2017
19 Ирина Манушева София родител, преводач сеп. 15, 2017
18 Биляна Малинова София сеп. 15, 2017
17 petra petrova софия софия сеп. 15, 2017
16 Константин Димитров София сеп. 15, 2017
15 Симона Стоянова София сеп. 15, 2017
14 Лазар Радков Пловдив Родител сеп. 15, 2017
13 Илина Керина Велико Търново учител сеп. 15, 2017
12 Гергана Крумова София психолог сеп. 15, 2017
11 Георги Георгиев Варна Родител, хлебар сеп. 15, 2017
10 Цветомир Стоянов София сеп. 15, 2017
9 Маргарита Борисова София родител сеп. 15, 2017
8 Владислава Борисова Плевен родител сеп. 15, 2017
7 Валентин Генев Велико Търново родител сеп. 15, 2017
6 Явор Ганчев София родител сеп. 15, 2017
5 Мария Николова Горна Оряховица учител сеп. 15, 2017
4 Виолета Ангелова София родител сеп. 15, 2017
3 Daniela Kuzmanova Sofia педагог сеп. 15, 2017
2 Владимир Маринов София родител сеп. 15, 2017
1 Васил Бегов София родител сеп. 15, 2017