Отворено писмо до Министъра на образованието относно борбата с неграмотността

Уважаеми г-н Вълчев,

От Вашата пресконференция на 16 май т.г. научихме, че основен приоритет в работата на МОН ще е справянето с неграмотността. Обявихте “решителни мерки за обхващане на децата в детските градини и училище, задържането им за по-дълго време и предотвратяване на ранното отпадане”, и като част от тези мерки “във всяка община ще бъдат сформирани екипи, които да подпомагат записването в предучилищно и училищно образование на всички деца от уязвими групи” (1).

Поздравяваме Ви за добрите намерения да решите проблема с неграмотността. Ние, граждани и родители на малки и големи деца, също имаме проблем – с подхода към проблема като към проблем, външен на образователната система. Изследванията на PISA показват функционална неграмотност сред около 40% от 15-годишните български ученици. Това измерване се провежда само сред тези, които ходят на училище. Изводът от това измерване не е за учениците, а за училищната система – тя не се справя с ограмотяването. Изследването показва, че ходенето на училище не води само по себе си до ограмотяване. Води, очевидно, до липса на основни умения за пълноценно гражданство на около половината, прекарали в училище по 10 години. Следователно, проблемът с неграмотността, който е преди всичко проблем на работата на системата, няма как да бъде решен с мерки, насочени извън системата, която не се справя с него.

Неграмотността е само най-скандалната страна на общото слабо представяне на образователната система. Тази слабост е следствие от свръхцентрализираната и еднообразна образователна услуга. Ходенето на училище, предлагащо такава услуга, не носи ползи нито на социално слабите, нито на културно различните, нито на успяващите, нито на хората с най-добро отношение към образованието. В такава услуга твърде много са тези, които не намират смисъл за себе си. Това е причината и за невключването, и за отпадането, и за непоносимото равнище на агресия в системата. Невключените, отпадналите и засегнатите от насилието са жертви на система, която не съответства на техните нужди и на проблемите на света, в който живеят. Вече е нетърпимо за нас да продължава прикриването на това несъответствие с преследване на жертвите и със замазване на симптомите на проблема. Включването на невключените, но без да стане услугата приемлива, е именно замазване на един от тежките симптоми. Преди да боядисаме тавана, трябва да поправим течащия покрив. Преди да създаваме механизми за привличане на учениците към училището, трябва да създадем условия училището да стане привлекателно.

Държавата, която Вие представлявате, има ясни ангажименти по отношение на правото на образование. Тя има правно задължение да зачита свободата на родителите да решават въпросите относно образованието на децата си и активно да подкрепя образованието, без дискриминация спрямо избора на родителите (2). Освен това, държавата носи отговорността да осигури условия за налична, достъпна, приемлива и гъвкава образователна услуга (3). Това се осъществява посредством движение към децентрализация, разнообразие, индивидуализация на обучението, автономия на училищата и учителите, равноправие на всички участници в образованието, отговорности за родителите, включително и да решават как да се харчи субсидията им за образование. Образователните политики в света се движат в тази посока и най-успешните образователни системи са далеч пред нас именно по тези показатели (4).

Ние искаме от Вас да спазвате ангажиментите на държавата спрямо правото на образование. Останалото – осигуряване на разнообразни, иновативни и адекватни на нуждите на обществото услуги – е работа на гражданското общество, на родителите, учениците и учителите, включително тези, които учат и работят в общинските и държавните училища. Това е начинът за решаване на проблема с неграмотността и всеки гражданин може да помогне, ако упражнява свободно правото си на образование и има за партньор институция, която зачита и подкрепя тази свобода – каквото е и задължението на държавата според Конституцията (5).

———————————————————————————

(1) Прессъобщение на МОН, http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2613

(2) Всеобща декларация за правата на човека, чл. 26; Международният пакт за икономически, социални и културни права, чл. 13; Международният пакт за граждански и политически права, чл. 18; ЕКПЧ Протокол 1, чл. 2; Конституцията на Република България, чл. 5 ал. 1, 2 и 4, чл. 6 ал. 2, чл. 23, чл. 47 ал 1, чл. 51 ал. 1, 3, 5 и 6

(3) Общ коментар 13 на Комисията по икономически, социални и културни права към ООН (United Nations, doc E/C.12/1999/10)

(4) Индекс за свободата в образованието, Световен доклад за 2016 относно свободата в образованието, OIDEL / Fondation Novae Terrae 2017. България е на 103 място от 134 държави, обхващащи 94% от световното население. Източник:
http://www.oidel.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/FEI_complet2.pdf

(5) Конституцията, чл. 23

Първите 50 подписали граждани и организации:

“Асоциация Родители”, www.roditeli.org
“Бъдеще сега”, читалище, www.gudevica.org
“Българско либертарианско общество”, София, www.libsociety.org
“Експлораториум”, София, образователен център
“Институт за прогресивно образование”, София www.progresivno.org
“Национална мрежа на родителите”, София, www.nmr.bg
“Общност за демократично образование”, София, www.odo.bg
“Общност за свободно образование”, Пловдив, http://svobodnoobrazovanie.wixsite.com/home
Сдружение “Професионален форум за образование”, София http://obrazovatelenforum.wixsite.com/pforumedu
Училище “Рьорих”, София, www.roerich-school.org
Фондация “Темпо”, София, www.tempo.education

София, 24 май 2017

Александрина Коева, София, родител
Анна Георгиева, София, родител
Анна Турлакова, Стара Загора, родител
Велислава Димитрова, Варна, родител
Венета Кръстева, София, родител
Веселин Симеонов, София, родител, предприемач в областта на образованието
Виктория Червенкова, Пловдив, родител
Галина Кацарова, София, родител
Галина Тимова, София, родител, учител
Гаяне Минасян, София, родител
Георги Улевинов, София, родител
Гергана Лесенска, Пловдив, родител
Даниела Векова, Варна, родител
Даниела Славова, София, родител
Десислава Димитрова, София, родител
Диляна Каменова, София, учител
Елеонора Каменова, София, родител
Зоя Пандева, София, родител
Иван Господинов, студент
Ива Делова, София, родител
Ивайло Стоев, София, родител
Калина Симидчийска, София, родител, учител извън системата на МОН
Катина Пенева, София, родител
Леа Давчева, София, www.ahamoments.eu, предприемач в областта на образованието
Маргарита Борисова, София, родител
Мария Тодорова-Сандева, София, родител, учител
Марта Златева, София, родител
Милена Ленева, София, родител
Милена Франова, София, родител
Михаил-Ернесто Михайлов, София родител
Недялко Йорданов, София, родител
Нели Керемидчиева, София, родител
Николай Дренчев, София, родител
Радка Карагьозова, София, учител, директор на училище
Румяна Йохнева, София, родител, преподавател
Светла Тодорова, Пловдив, родител, предприемач в областта на образованието
Сиана Иванова Тончева, София, родител
Станислава Запрянова, София, родител, предприемач в областта на образованието, Психолог
Стоян Панчев, София, преподавател в СУ
Теодор Василев, родител, предприемач в областта на образоването
Филип Петров, София, родител, преподавател в СУ
Юлия Райчева, София, родител
Явор Ганчев, София, родител

755Виолета ЧавдароваСофияРодителюни 26, 2017
754Дарина ГеоргиеваСофияродителюни 19, 2017
753Невелина Цочева-ЙовчеваРодителюни 15, 2017
752Галя ПавловаСофияродителюни 15, 2017
751Елица ГоговаСофияродител/учителюни 15, 2017
750Боряна ПродановаСофияродителюни 14, 2017
749Стелиян СлавовКазанлъкюни 11, 2017
748Изабела СяроваСофияРодителюни 08, 2017
747Anna WolfSofiaQAюни 08, 2017
746Мартина Костоваюни 07, 2017
745Живка ДелчеваСофияродителюни 06, 2017
744Радослав ЙондровПловдивродител на две деца (7г. и 12г.) – юристюни 06, 2017
743Rumen LafchiyskiSofiaюни 06, 2017
742Natali SyarovaSofiaМаркетологюни 06, 2017
741Маринела ИнчовскаСтолникродител, учител извън МОНюни 05, 2017
740Борислав ДимитровСофияРодител на 2 децаюни 05, 2017
739Пенка Гетова-ТашеваСофияПенка Гетова-Ташева/лекарюни 02, 2017
738Георги ГеоргиевСофияюни 02, 2017
737Цветозар ПетковРусеТърговецюни 01, 2017
736Светослав УзуновСофияБаща/инженерюни 01, 2017
735Сребрина ФискучеваПлевенродителюни 01, 2017
734Елица ДимитроваСофияархитектюни 01, 2017
733Стилиян Лукановград Софияград Софияюни 01, 2017
732Гергана ГеоргиеваБургасродителюни 01, 2017
731Венета Събева-КостоваПанагюрищеюни 01, 2017
730Александър ХристовVarnaРодител/Инженермай 31, 2017
729Светослав ХристовВарнаРодителмай 31, 2017
728Галя Димитровамай 31, 2017
727Aleksandar TsenovSofiaSofiaмай 31, 2017
726Ася МариноваSofiaРодителмай 31, 2017
725Luben PenkovskiSofiaмай 31, 2017
724Станислава КасъроваБургасУченичкамай 31, 2017
723Десислава СтаневаБургасУченикмай 31, 2017
722Denis ZhelevaBurgasмай 31, 2017
721Детелина МитреваБургасродителмай 31, 2017
720Елеонора МитреваBurgasученичкамай 31, 2017
719Борислава БорисоваСофияОфис технически сътрудникмай 31, 2017
718Георги ДимитровБургасродител,юристмай 31, 2017
717Galia AhtardzhievaSofiaschetovoditelмай 31, 2017
716Петър ГецовРусемай 31, 2017
715Станислав ПавловВарнастудент, загрижен за качеството на образователната услугамай 31, 2017
714Alex NeventchinSofiaмай 31, 2017
713Институт за пазарна икономикаСофияwww.ime.bgмай 31, 2017
712Митко ТатаровПловдивУченикмай 31, 2017
711протодякон Александър Нешевмай 31, 2017
710Петко ПетковСофияродителмай 31, 2017
709Георги МитревСофиямай 31, 2017
708Елица БуновскаSofiaSofiaмай 31, 2017
707Иванка ДаковаСтара Загорародителмай 31, 2017
706Самуил ИвановБургасархитектмай 31, 2017
705Тодор ДиневБургасРаботещмай 31, 2017
704Галина Димитрова-ДимоваГорна Бела речкародителмай 31, 2017
703Красен СтанчевСофияПреподавателмай 31, 2017
702Зорница КитановаСофиямай 31, 2017
701Kostadin KotevskiSofiaмай 31, 2017
700Владимир ПетровСофияdostavki.deмай 31, 2017
699Цвета МароваПловдивучител/художник/https://artgalleryflower.wordpress.com/май 31, 2017
698Българска младежка асоциацияСофияwww.facebook.com/bulgarianyouthмай 31, 2017
697Пламен ЯнакиевСофиямай 31, 2017
696Мариана ДиманчеваГР СОФИЯГР СОФИЯмай 31, 2017
695Николай КировСофияnikolay.kirov.beмай 31, 2017
694Кристиян АндреевСофиястудентмай 31, 2017
693Ivaylo IvanovSofiaSofiaмай 31, 2017
692Бисера ЗанковаСофияюрист, председател на фондациямай 31, 2017
691Динко ГосподиновСофияпреподавател ВУЗмай 31, 2017
690Николай ЗахариевСофияне/програмист/zahasoft.comмай 31, 2017
689Nina Atanasovaмай 31, 2017
688Катерина МилановаСофияродителмай 31, 2017
687Стелияна АтанасоваОмуртагучителмай 30, 2017
686Снежана ПетковаОмуртагродител / учителмай 30, 2017
685Екатерина Новаковамай 30, 2017
684Светлан БоневВарнародителмай 30, 2017
683Милослава Венковамай 30, 2017
682Мирослава ЗабуртоваСофияродител, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“май 30, 2017
681Диана КъневаСофияРодителмай 30, 2017
680Яна Георгиевародителмай 30, 2017
679Нина ДенинаСофияродителмай 30, 2017
678Мария ДимитроваСофияродителмай 30, 2017
677Деляна Василевародител/учителмай 30, 2017
676София КеремидчиеваВарнамай 29, 2017
675Снежана АнгеловаСофияродителмай 29, 2017
674Надежда Георгиевародител/художникмай 29, 2017
673Albena Todorovaмай 29, 2017
672Биляна ДеневаSofiaРодителмай 29, 2017
671Румяна ДрагановаСофияродител извън системата на МОНмай 29, 2017
670Виолета СтанчеваСофияродителмай 29, 2017
669Елена ЕвстатиеваSofiawww.restorativejusticebg.comмай 29, 2017
668Галина Иванова – КумбаруНикозияучителмай 29, 2017
667Нина ТодоровскаСофияродител/екологмай 29, 2017
666Елина МариноваРусемай 29, 2017
665Велина СтойковаTargovishteмай 29, 2017
664Лазарина ГроздановаСофияродителмай 29, 2017
663Елена ПандеваРазлогродителмай 29, 2017
662Натaлия ЖивковаСофиямай 29, 2017
661Мирослав ГеоргиевСофияродителмай 29, 2017
660Георги СтанковХасковоhttps://psychologyworkshop.blogspot.bgмай 29, 2017
659Деница КосеваСофияжурналистмай 29, 2017
658Ивелина ШишковаСофияСофиямай 29, 2017
657Наталия ГеоргиеваСофияРодителмай 29, 2017
656Daniela IvanovaStara Zagoraродителмай 29, 2017
655Ангелина Кадийскас. Добри долродителмай 29, 2017
654Бистра ИвановаVarnaмай 28, 2017
653Петромир КънчевSofiaSofiaмай 28, 2017
652Мариана ЙордановаХасковородителмай 28, 2017
651Росица УзуноваСухиндолСухиндолмай 28, 2017
650Мариана ВелиноваСамоковучителмай 28, 2017
649Валя СтояноваСофияродителмай 28, 2017
648Иван ХристовSofiaмай 28, 2017
647Мария КончарскаПловдивродителмай 28, 2017
646Виолета КръстеваВидинродитекмай 28, 2017
645Ивелина ЛинковскаСофияЧРмай 28, 2017
644Галина РадойчеваСофияРодител, преподавателмай 28, 2017
643Светла БорисоваСофиямай 28, 2017
642Елена ЛюцкановаСофиямай 28, 2017
641Невена РобертоваVarnaЕкскурзоводмай 28, 2017
640Милчо НиколовСофияРодителмай 28, 2017
639Маруся КазаковаОмуртагРодител, педагогмай 28, 2017
638Ирина БорисоваАксаковородителмай 28, 2017
637Владимир БеневСофияинженермай 28, 2017
636Ивелина ГеоргиеваТърговищеРодител и логопедмай 28, 2017
635Мирослава Ивановаучител, родителмай 28, 2017
634Фондация „Детство под дъгата“май 28, 2017
633Диляна НоваковаСофияинженермай 28, 2017
632Мария Милановасофияродител/учителмай 28, 2017
631Албена ЛюцкановаСофияредактормай 28, 2017
630Росица КралеваТърговищеродител/ учителмай 28, 2017
629Стефка Василевамай 28, 2017
628Светлана Минковамай 28, 2017
627Дени ДенчеваСофияРодител, учителмай 28, 2017
626Дочка ГеоргиеваСофияродителмай 28, 2017
625Daniela YordanovaVarnaroditelмай 28, 2017
624Galya BimbashovaPanagyurishteродителмай 28, 2017
623Камен КръстановСофияРодителмай 28, 2017
622Пламен ПетковТърговищеРехабилитатор на слуха и говорамай 28, 2017
621Нели НедялковаПоповологопедмай 28, 2017
620Атанас Атанасовмай 28, 2017
619Rositsa Nankovasofiquchitelмай 27, 2017
618Ернеста РусеваСофияродителмай 27, 2017
617Павел Тодоровwww.alegra.bgмай 27, 2017
616Михаела ЦарчинскаСофияпреподавателмай 27, 2017
615Веселка МанчеваПоповомай 27, 2017
614татяна антоновatargovishteпсихологмай 27, 2017
613Aqua MoonSofiaИнженермай 27, 2017
612Hristo NikolovСамоковмай 27, 2017
611Мария ГеоргиеваВарнародител,служител в училищемай 27, 2017
610Моника БакриПерникучителмай 27, 2017
609Виктория ХристоваSofiaродителмай 27, 2017
608Мария ДерижанБлагоевградобучител на учители/родител/trening.bgмай 27, 2017
607Катя НиколоваСофияродителмай 27, 2017
606Катя НиколоваСофияРодител, учителмай 27, 2017
605Лидия Стайковамай 27, 2017
604Мариета ПървановаСофияучителмай 27, 2017
603Лидия БлажеваГорна Оряховицаучителмай 27, 2017
602Павлина НиколоваSofiaродителмай 27, 2017
601Грета СтояноваСофияродителмай 27, 2017
600Ралица ДимоваСофияучител в детска градинамай 27, 2017
599Йордан ЛевордашкиСофияродител/училищен зам.-директормай 27, 2017
598Нели СтефановаРодителмай 27, 2017
597Радина СтоеваПловдивжурналист и педагогмай 27, 2017
596Юрий АнджекарскиSofiaПедагогмай 27, 2017
595Лъчезар АфрикановСофияродителмай 27, 2017
594Бисер Борисовмай 27, 2017
593Владислава Борисвоародителмай 27, 2017
592Илиян Ружинмай 27, 2017
591Юлиана ТанчеваСофиямай 27, 2017
590Asya Kolevaмай 27, 2017
589Анна ПоповаSpokane, USAучителмай 27, 2017
588Kalina MihaylovaSofiaРодителмай 27, 2017
587Галина СтаневаВарнаРодител, скулптормай 27, 2017
586Димитричка ПавловаСофияродителмай 27, 2017
585Гергана ГерманожаСофияродител / учител извън системата на МОНмай 27, 2017
584Елица ЗафироваСофияРодител, социален работникмай 27, 2017
583Боряна НиколоваПоповоПоповомай 27, 2017
582Кристиян МихайловСофиямай 27, 2017
581sonya ivanovasofiaмай 27, 2017
580Маги БлагоеваСофияучителмай 27, 2017
579Методи ЯнчевСофияРодителмай 27, 2017
578Десислава ЛамбриноваСофияродителмай 27, 2017
577Пенка ДишкеловаРодителмай 27, 2017
576Станчо АврамовВарнамай 27, 2017
575Мария Амзинасофияродител, учител и създател на две частни училища „Образователни технологии“ www.eduteh.euмай 27, 2017
574Madlen Yaneva-GeorgievaSofiaPRмай 27, 2017
573Chavdar MihovSofiaмай 27, 2017
572Георги ДимовАсеновградродител и учителмай 27, 2017
571Васил БукорещлиевПловдивучителмай 27, 2017
570галина недялковасофияродител, учителмай 27, 2017
569Анна ДончеваСофияРодителмай 27, 2017
568Sultan YasarVarnaРодителмай 27, 2017
567Милен МетевСофияродителмай 27, 2017
566Ангелина ПавловаСофияродител / художникмай 27, 2017
565Надежда ФилиповаПловдивродителмай 27, 2017
564Lidia BorisovaSofiaмай 27, 2017
563Милен НеделчевPlovdivинженермай 27, 2017
562Георгия ИлиеваПловдивродителмай 27, 2017
561Ралица КироваВелинградрадетелмай 27, 2017
560Момчил ЯкимовСофияродителмай 26, 2017
559Пенка ВелковаПазарджикучителмай 26, 2017
558Раинка ВърбановаСофияУчителмай 26, 2017
557Иво КолевБургасРодителмай 26, 2017
556Александра Гоговапреподавател по „Илюстрация и оформление на книгата“ в НУИИ „Илия Петров“, Софиямай 26, 2017
555Вероника ФлороваСофияСофиямай 26, 2017
554Виолетка СлавоваСофиямай 26, 2017
553Радослав ЙовчевКюстендилмай 26, 2017
552Славина ИвановаСофиямай 26, 2017
551Вера ИлиеваСофияродителмай 26, 2017
550Мария Бочева-ВладоваСофияродителмай 26, 2017
549Виктор ВеликовСофияРодител/управител/ www.ekskurzia.bgмай 26, 2017
548Лилия ГунчеваСофияродител и учителмай 26, 2017
547Дочка КючуковаЛюбимецЛюбимецмай 26, 2017
546Илина Мановародителмай 26, 2017
545Катерина ГаневаСофияродителмай 26, 2017
544Ася ГеоргиеваХасковородителмай 26, 2017
543Мариана БанчеваSofiaSofiaмай 26, 2017
542Галина ПетковаVarnaVarnaмай 26, 2017
541Maya KalchevaSofiaРодителмай 26, 2017
540Evelina ObretenovaSofiaSofiaмай 26, 2017
539Деница ИлчеваСофияродителмай 26, 2017
538Ралица ЦветковаSofiaмай 26, 2017
537Валентина ИвановаPlovdivPlovdivмай 26, 2017
536Валентина КириловаПлевенродител, преподавателмай 26, 2017
535Красимира ПавловаСофияСофиямай 26, 2017
534Елена Ивановамай 26, 2017
533Мариана ДимитроваКюстендилродителмай 26, 2017
532Веселина АндоноваСофияРодителмай 26, 2017
531Карина КръстеваSofiaмай 26, 2017
530Росица БабиковаВарнародиелмай 26, 2017
529Румяна МирчеваГорна Оряховицаучителмай 26, 2017
528Светла ХристоваСофияРодител/строителен инженермай 26, 2017
527Паулина ТодороваВарнародителмай 26, 2017
526Елена ДеневаСофияродител, специалист ЧРмай 26, 2017
525Пламен ПаскалевСофияродител, издател, преподавателмай 26, 2017
524Хараламби ХараламбиевСофияРодителмай 26, 2017
523Веселин ЖиловСофияродителмай 26, 2017
522Димитър СимеоновСофияродителмай 26, 2017
521Теодора СимоваСофияродителмай 26, 2017
520Нели ПехливановаСофияродителмай 25, 2017
519Марина ЯнчеваПлевенРодителмай 25, 2017
518Илиян МитовСофияродителмай 25, 2017
517Марияна ДимитроваХасковородител, педагогмай 25, 2017
516Мая АврамоваСофияпредседател на родителско настоятелство в училище, родител на 2 деца, филолог и историкмай 25, 2017
515Милена ВлаховаСофиямай 25, 2017
514Албена ПаралинговаПловдивРодителмай 25, 2017
513Евиана ЦанковаБялаРодител/учителмай 25, 2017
512Кристина СтамболийскаСофияРодителмай 25, 2017
511Десислава ХристоваВарнародителмай 25, 2017
510Евгени ЧалъковБургасУчителмай 25, 2017
509Весела БорисоваСофияродител/филмов продуцентмай 25, 2017
508Петя ДелеваСофияСофиямай 25, 2017
507Тодор Крумовмай 25, 2017
506Кристина ИвановаСофиямай 25, 2017
505Теодора КаменоваСофияродител/коуч и обучител на деца, родители, учителимай 25, 2017
504Reneta GenovaSofiaмай 25, 2017
503Елена Бояджиева— ДелеваСофияРодителмай 25, 2017
502Радослав ЙордановВарнародител/морски транспортмай 25, 2017
501Миряна ЗахариеваСофияmiryanka.comмай 25, 2017
500Владислава МариноваСевлиевородителмай 25, 2017
499ЧНУИ “ Димитър Екимов“Русаля, общ. В Търновомай 25, 2017
498Нели СтефановаВ. Търновоучителмай 25, 2017
497Димитър МитевСофияd-mitev.blogspot.comмай 25, 2017
496Ивайло ТинчевСофияродителмай 25, 2017
495Кирил ТърповПловдивродител/музикантмай 25, 2017
494Кръстина ИвановаБургасРодителмай 25, 2017
493Лилия ЛангСофияродител и учителмай 25, 2017
492Сияна СимеоноваShanghaiСтудентмай 25, 2017
491Георги ЦоневIfbrsпреподавателмай 25, 2017
490Мариана ИвановаПловдивучителмай 25, 2017
489Ива ГенемунаСофияРодителмай 25, 2017
488Даниела Милева-ПетроваСофияродителмай 25, 2017
487Ина КадеваУчителмай 25, 2017
486Севдалина РъмбълКарловомай 25, 2017
485Албена РадевСофияродителмай 25, 2017
484Владимир ПетковВарнапенсионермай 25, 2017
483дидя генчевамай 25, 2017
482Елена ХристоваРусеродителмай 25, 2017
481Антоан БожиновСофияпреподавател СУ, НБУ, дядо. antoanbozhinov.comмай 25, 2017
480Евгения МариноваОряховоучителмай 25, 2017
479Евгения РусеваСофияУчителмай 25, 2017
478Милена СакутоваСопотродител , учителмай 25, 2017
477Людмила КарамитеваУчителмай 25, 2017
476Васил КъневСофияродител/ит/май 25, 2017
475Анжела ДаневаСофиямай 25, 2017
474Веселин КолевСофиягражданинмай 25, 2017
473Евтим СлавовSofiqRoditelмай 25, 2017
472Мария БоневаСофияродителмай 25, 2017
471Венцислав Красимиров ОрмановГражданин за едно образовано поколениемай 25, 2017
470Бойко ДимитровСофияродител/председател на Обществен съветмай 25, 2017
469Елица БояджиеваBulgariaучителмай 25, 2017
468Лора ХристоваСофиямай 25, 2017
467Ива Николовародител, учителмай 25, 2017
466Радослава ГеоргиеваSofiaУчителмай 25, 2017
465Енеза АнгеловаМонтанаучителмай 25, 2017
464Делян ИлиевСтудентмай 25, 2017
463Кристиана Коджабашевамай 25, 2017
462Цветелина ДемикатоноваSofiaroditelмай 25, 2017
461Анна Ивановагражданин с желание за промянамай 25, 2017
460Яна Василевародителмай 25, 2017
459Маргарита Савова-Пейребрюнмай 25, 2017
458Ирина ЦановаСофияродителмай 25, 2017
457Milka TrifonovaVeliko Tarnovoресурсен учителмай 25, 2017
456Венцислав ЙордановSofiaродител / художникмай 25, 2017
455Цветан ЦветанскиСофияисторик, преподавател, родителмай 25, 2017
454Силвия МилковаВарнародителмай 25, 2017
453Станка АйдегоСофиямай 25, 2017
452Марислава ДенковаСофияродителмай 25, 2017
451Петър НиколовСофияучинелмай 25, 2017
450Елена ХиноваСофиямай 25, 2017
449Сдружение „Център за обаразователни инициативи“Софияcei-bg.orgмай 25, 2017
448Христо КомарницкиСофияродителмай 25, 2017
447Милена ГригороваСофияпреподавателмай 25, 2017
446Димитър РусевСофияродителмай 25, 2017
445Гергана Митевамай 25, 2017
444Бойка БъчвароваСофияпреподавателмай 25, 2017
443Вера Димитровасофияродителмай 25, 2017
442Милена Христовамай 25, 2017
441Сибина МавроваSofiaРодителмай 25, 2017
440Павлина ИвановаГабровоучителмай 25, 2017
439Антон ВиденовСофияродител, екскурзоводмай 25, 2017
438Анастасия ВиденоваСофияродител, преподавател, преводачмай 25, 2017
437Ирена ДаДевняУчител в детска градинамай 25, 2017
436Юлияна МатееваБургасродителмай 25, 2017
435Магдалена СоколоваСофияродителмай 25, 2017
434Пламен СавовСофияродителмай 25, 2017
433Галина МареваКърджалиродителмай 25, 2017
432Ана СенковаSofiaродител / архитектмай 25, 2017
431Петя СкубареваСливенродител, учителмай 25, 2017
430Ekaterina StanchevaSofiaмай 25, 2017
429Миглена ДелчеваСофияродителмай 25, 2017
428Nikolay DragovSofiaмай 25, 2017
427Габриела ДимитроваПлевенродителмай 25, 2017
426Стела Ивановамай 25, 2017
425Diana PetkovaSofiababaмай 25, 2017
424Красимира Русеновамай 25, 2017
423Надежда ХристоваСофияРодителмай 25, 2017
422Даниела ПоповаСофияПедагогически съветникмай 25, 2017
421Виолета ХристоваСофияродител, учителмай 25, 2017
420Красимира КарагьозоваХасковородител, учителмай 25, 2017
419Дария ТрифоноваПловдивжурналистмай 25, 2017
418Ivanka IvanovaSofiabisnesмай 25, 2017
417Radoslav KirovSofiafarmaciaмай 25, 2017
416Tatiana BabachevaSofialogistikмай 25, 2017
415Диана Гърланова-СлавковаСофияродител,художник,арт-терапевт, семеен консултантмай 25, 2017
414Чавдар БалиновВарнамай 25, 2017
413Донка Костовамай 25, 2017
412Mila NikolovaСтара ЗагораБъдещ родителмай 25, 2017
411Дирадж СахаСофияродителмай 25, 2017
410Даниела ГозмановаПловдивПловдивмай 24, 2017
409Красимир Минчевмай 24, 2017
408Hristian PavlovSofiqмай 24, 2017
407Катина КлявковаSofiaмай 24, 2017
406Петя ГеоргиеваСтара Загорародителмай 24, 2017
405Цветелина ДрагановаПловдивродител, учителмай 24, 2017
404Димитър ГосподиновБургасРосштелмай 24, 2017
403Румен ПетровСофияПреподавател по социална работамай 24, 2017
402Дарина Титкова-СпириеваВарнамай 24, 2017
401Кристина МатеваРазградродителмай 24, 2017
400Светлана НанчеваСофияhttp://obrazovatelenforum.wixsite.com/pforumedu/май 24, 2017
399Vera BuchkovaSofiaродителмай 24, 2017
398Христина МашковаСофиямайка, учител, предприемач /www.prostranstva.comмай 24, 2017
397Ivelin PenchevGabrovoмай 24, 2017
396Велко ЛесовРаковскиродителмай 24, 2017
395Александър АрангеловSofiaРодителмай 24, 2017
394Denitza SerafimovaSofiaartistмай 24, 2017
393Илиян МилковСофияродителмай 24, 2017
392Стоян ЦоловСофияродителмай 24, 2017
391Мария ПетроваСофияродителмай 24, 2017
390Галина ИвановаПловдивмай 24, 2017
389Yordanka BenatovaSofiaРодителмай 24, 2017
388Красимира ЖелеваКазанлъкмай 24, 2017
387Нина ГригороваСтара Загорамай 24, 2017
386Stefana PopovaSofiaмай 24, 2017
385Невена Георгиевамай 24, 2017
384Маргарита АнтоваСофияРодителмай 24, 2017
383Златка ПетроваСофияучителмай 24, 2017
382Росица НиколоваСофиямай 24, 2017
381Юкие ДимитроваВарнаучителмай 24, 2017
380Мария Янкова-Младеновародителмай 24, 2017
379Атанас ЙорговГорна Оряховицаучител и родителмай 24, 2017
378Георги БалабановПловдивмай 24, 2017
377Божка Андоноваучителмай 24, 2017
376Борислава БелеваСофияСофиямай 24, 2017
375Дмитрий ЮдаковСофиямай 24, 2017
374Олга Нинова-Траяновародител/педагогмай 24, 2017
373Manuela ManukovaVarnaartistмай 24, 2017
372Теменужка ДжуринаСофиямай 24, 2017
371Явор КостовSofiaактьор, фасилитатормай 24, 2017
370Мила АсеноваСофияродителмай 24, 2017
369Petar MilanovSofiaмай 24, 2017
368Мариела ГеренскаВарнаучителмай 24, 2017
367Васил ГаневПловдивродителмай 24, 2017
366Теодора ДаневаСофияродител, доцент, доктор, учителмай 24, 2017
365Катерина ВасеваПерникрадителмай 24, 2017
364Даниел ДжевелековСофияучителмай 24, 2017
363Неделка ТютюнджиеваПанагюрищеПанагюрищемай 24, 2017
362Румяна ПандеваСофияродителмай 24, 2017
361Илиана Архиповамай 24, 2017
360Радослав Архиповмай 24, 2017
359Венета Архиповамай 24, 2017
358Диляна КосатеваСофияРодителмай 24, 2017
357Iliya IvanovSofiaродителмай 24, 2017
356Бранимир ЙовчевСофиямай 24, 2017
355Десислава ДанковаСофияродителмай 24, 2017
354Миглена БончеваСофияродителмай 24, 2017
353Десислава ЯневаСофияРодителмай 24, 2017
352Виолета ВърбановаСофиябъдещ родителмай 24, 2017
351Тихомир РачевСофиямай 24, 2017
350Фани ГеоргиеваСофияродителмай 24, 2017
349Лилия ЗлатановаСофияродителмай 24, 2017
348Елена БараковаСофияродителмай 24, 2017
347Ирена КокаличеваСофияродителмай 24, 2017
346Любимка ГригороваПловдивродителмай 24, 2017
345Мария ПаеваПловдивродителмай 24, 2017
344Иеромонах Рафаил / Росен / СтефановКладнишки манастирИгумен, енорийски свещеникмай 24, 2017
343Грациела ЩереваСофиястудент по педагогика; личен педагогмай 24, 2017
342Елена Димитрова-АнгеловаСофияродителмай 24, 2017
341Антония ЯнковаСофиаРодителмай 24, 2017
340Петър ПетровСофияРодителмай 24, 2017
339Валери СираковВидинмай 24, 2017
338Надя Гешковамай 24, 2017
337Margarita GenchevaSofiaРодителмай 24, 2017
336Десислава ПенчеваПловдивБъдещ родител, мениджърмай 24, 2017
335Весела СимеоноваПловдивмай 24, 2017
334Анна КовачкаСофияродителмай 24, 2017
333Константин ДимитровСофияродителмай 24, 2017
332Ваня РафаиловаСофияученикмай 24, 2017
331Елица ГеоргиеваВарнамай 24, 2017
330Владимир ПавловСофияинструктор, треньормай 24, 2017
329Полина ЙордановаВелико Търновородителмай 24, 2017
328Мариела КърлеваАсеновградродителмай 23, 2017
327Тереза РадичеваПловдивродителмай 23, 2017
326Надежда Павловамай 23, 2017
325Лидия ТеневаСливенродителмай 23, 2017
324Гергана ШишенковаСофияродителмай 23, 2017
323Петра Петровасофиясофиямай 23, 2017
322Росен Георгиевмай 23, 2017
321Мария МилковаДимитровградучителмай 23, 2017
320Зорница СимеоноваSofiaродителмай 23, 2017
319Надежда ПетроваСофияРодителмай 23, 2017
318Рада ИвановаSofiaродител, учителмай 23, 2017
317Мария ИвановаСофияРодителмай 23, 2017
316Даниела СтояноваСилистрародител / адвокатмай 23, 2017
315Силвия ТеневаКазанлъкродителмай 23, 2017
314Елена СимеоноваСофияродителмай 23, 2017
313Весела Куманова – КолеваНесебърродителмай 23, 2017
312Ралица Ружевародителмай 23, 2017
311Марта РадеваПровадияучителкамай 23, 2017
310Диана ВасилеваSofiaродителмай 23, 2017
309Борислава ЗахариеваКюстендилродитекмай 23, 2017
308Петьо Кривошиевмай 23, 2017
307Таня ТаневаСтара ЗагораРодител и студентмай 23, 2017
306Жанина ГеневаГабровородителмай 23, 2017
305Анна Данкинамай 23, 2017
304Галина АнгеловаРодителмай 23, 2017
303Росица ХаджиеваСофиямай 23, 2017
302Рина ГосподиноваСофияродителмай 23, 2017
301Елица МънковаКазанлъкстудентмай 23, 2017
300Тодорка ХалачеваСофияРодителмай 23, 2017
299Диана ЧокановаВелико Търновоучителмай 23, 2017
298Райна ЗахариеваСофияСофиямай 23, 2017
297Веселин КованджиевSofiaSofiaмай 23, 2017
296Мария СантуловаСофияродител, учителмай 23, 2017
295Мартин ВарсаноСофияРодителмай 23, 2017
294Elitsa KichukovaSofiaродителмай 23, 2017
293viara popovaмай 23, 2017
292Веселка ЙонковаВелико Търновоучителмай 23, 2017
291Павлина ПетроваСофияИзп. директор, Форум за наблюдение и анализ на публични политикимай 23, 2017
290Момчил ДиловSofiaSofiaмай 23, 2017
289Павлина ПетроваСофияродител, управляващ съдружник на частна фирмамай 23, 2017
288Владимир НиколовСофияродител/програмистмай 23, 2017
287Йоана МариноваSofiaДиректормай 23, 2017
286Гергана Ерменковамай 23, 2017
285Елица Тодоровамай 23, 2017
284Юзлем ИдризСофиямай 23, 2017
283Елена ВасилеваСофиямай 23, 2017
282Ганка ПетковаSofiaSofiaмай 23, 2017
281Даяна БожковаСофияучителмай 23, 2017
280Цветелина СтояноваSofiaродител, социолог, предприемачмай 23, 2017
279Павлина ЗлатеваSofiaмай 23, 2017
278Татяна ПейчеваСофияродителмай 23, 2017
277Милена ЛесоваРаковскиРаковскимай 23, 2017
276Лучия СтояноваСофияСофиямай 23, 2017
275Петя Манолова-ЛамбоваПловдивродителмай 23, 2017
274Мария ВасилеваСофияизкуствоведмай 23, 2017
273Елена ЕмануиловаСофияРодителмай 23, 2017
272Малинка СтоеваПетричучителмай 23, 2017
271Владимир МиневСофияРодителмай 23, 2017
270Радка ДимкинаПловдивродителмай 23, 2017
269Цветомира ЯнковаСофияродителмай 23, 2017
268Галина Мариновамай 23, 2017
267Антонина КеноваСофияродителмай 23, 2017
266Георги Димитровмай 23, 2017
265Борислав КириловСофияродителмай 23, 2017
264Мона КирязоваТамарино, Ямболродител/ www.facebook.com/DeaFarmмай 23, 2017
263Магдалена ТодоринскаСофияродителмай 23, 2017
262Tsveta MishkovaSofiaартистмай 23, 2017
261CHAVDAROVA TeodoraCHAPELLE VOLANDCHAPELLE VOLANDмай 23, 2017
260Славея СтояноваДимитровградУЧИТЕЛмай 23, 2017
259Гергана БурназкаСофияУчителмай 23, 2017
258Светлана ГроздановаШуменродителмай 23, 2017
257Ванина НеноваСофиямай 23, 2017
256Елена ВелиноваСофияродителмай 23, 2017
255Петя СлавоваSofiaродителмай 23, 2017
254Гергана КрумоваСофияродител/психологмай 23, 2017
253Анна ТерезоваSofiaродителмай 23, 2017
252Дневникът на мама и татко .СофияNamama.bgмай 23, 2017
251Елена БачеваСофияродителмай 23, 2017
250Гергана ДичеваВарнаРодителмай 23, 2017
249Mariana Kazashka Mariana Kazashkaroditelмай 23, 2017
248Милена ИвановаСофияродителмай 23, 2017
247Златка ДимитроваСофияУчителмай 23, 2017
246Мирослава ДжаджароваСофияРодителмай 23, 2017
245Георги ЛитвиненкоСофияродител/програмист/–май 23, 2017
244Елица ЛазароваБанкя (София)Банкя (София)май 23, 2017
243Александра ЧомоневаСофияУчителмай 23, 2017
242Ели АтанасоваСофиямай 23, 2017
241Таня СтояноваSofiaродителмай 23, 2017
240Юлия БоеваСофияродителмай 23, 2017
239Милена Михайловамай 23, 2017
238Гергана СимоноваКазанлъкРодителмай 23, 2017
237Таня ИвановаСофияРодителмай 23, 2017
236Дамян УзуновПлевенДа/ www.3atoms.orgмай 23, 2017
235Марияна ГерогиеваВелико Търновообразователен експретмай 23, 2017
234Цветан ВеличковСофияРодителмай 23, 2017
233Vilislav IvanovVeliko Tyrnovoмай 23, 2017
232Ива КостадиноваСофиямай 23, 2017
231Толиана ТрифоноваСофияродителмай 23, 2017
230Неда ИскреноваSofia,родител и учителмай 23, 2017
229Любомир ТодоровБургасРодителмай 23, 2017
228Елка АтанасоваСофияродителмай 23, 2017
227Албена КарагьозоваСофияродителмай 23, 2017
226Валентина ЦветковаСофиямай 23, 2017
225Борис ТанушевСофияродителмай 23, 2017
224Румяна ПанковаСофияРодителмай 23, 2017
223Елена ПетроваСофияродителмай 23, 2017
222Полина ВълчеваСофияродителмай 23, 2017
221Евгения ЯнчевскаСофияродителмай 23, 2017
220Антоанета Дончевамай 23, 2017
219Биляна ГеоргиеваСофиямай 23, 2017
218Деница ДеяноваСофияродителмай 23, 2017
217Мария ХристоваСофиямай 23, 2017
216Даниела ПавловаАсеновградродителмай 23, 2017
215Петя БелеваПловдивучителмай 23, 2017
214Ивелина СтойковаСофияродителмай 23, 2017
213Ралица НачеваСофияродителмай 23, 2017
212Daniela RadinaMunichмай 23, 2017
211Бойа ДелибалтоваСофиямай 23, 2017
210Елена ЮруковаПловдивучител, управител на „Училища Европа“ Пловдивмай 23, 2017
209Зоя Караджовародителмай 23, 2017
208Елена Петровародителмай 23, 2017
207Десислава ДелибалтоваСофияуредникмай 23, 2017
206Теофан КонстантиновСофияСофиямай 23, 2017
205Никола ИлияновСофияОбщност за демократично образование, НПО „Младежки иновации“май 23, 2017
204Кирил Шиниковродителмай 23, 2017
203Мария СентоваСОФИЯродител, психологмай 23, 2017
202Милена НенковаСофияПсихологмай 23, 2017
201Даниел Павлевчевмай 23, 2017
200Веселка Аспаруховамай 23, 2017
199Robert MaherSofiawww.twofish.bgмай 23, 2017
198Мария ТашковаСливенродителмай 23, 2017
197Момчил ДаскаловСофияродителмай 23, 2017
196Лилия ВрачовскаIfbrsмай 23, 2017
195Евгения ПетковаБотевградРодител и учителмай 23, 2017
194Пламена Камбуровародителмай 23, 2017
193Димитър ТатарскиРазлогХарактер.бгмай 23, 2017
192Анелия ИвановаСофияРодителмай 23, 2017
191Десислава МариноваСофияродителмай 23, 2017
190Милена АврамоваСофияродителмай 23, 2017
189Яна ГеоргиеваСофияродител, учителмай 23, 2017
188Валентин КехайовСмолянНПО“Млади изследователи за младежко развитие“май 23, 2017
187Албена ЦветковаСофияродителмай 23, 2017
186Сашка ТасковаСофияродителмай 23, 2017
185Теодора АтанасоваКазанлъкучителмай 23, 2017
184Георги МутафчиевSofiaРодителмай 23, 2017
183Иванка Чобановапловдивродителмай 23, 2017
182Даря ЕфремоваСофияродителмай 23, 2017
181Кадрие ЧакърСофиямай 23, 2017
180Теодор ВасилевКазанлъкродителмай 23, 2017
179Petya MutafchievaSofiaРодител/май 23, 2017
178Мими ГатеваСофияРодител/учителмай 23, 2017
177Христина БузинаПравецРодителмай 23, 2017
176Ивана СтоеваСофияСофиямай 23, 2017
175Цани ЙордановаСофияРодителмай 23, 2017
174Милена МихайловаСофияРодителмай 23, 2017
173Албена ДамяноваСофияродителмай 23, 2017
172Sophia RoglevaSofiaУченикмай 23, 2017
171Илина Радевамай 23, 2017
170Милена СимеоноваРусеродителмай 23, 2017
169Бояна ВасилеваСофиямай 23, 2017
168Свилена РачеваСофиямай 23, 2017
167Анелия ГроздеваSofiaПредприемачмай 23, 2017
166Гюлвер ЮмерРусеРусемай 23, 2017
165Виржиния КириловаСофияродите/счетоводителмай 23, 2017
164Георги ГригоровХасковоУченикмай 23, 2017
163Наско НиколовСофиямай 23, 2017
162Николай НиколовСофияархитектмай 23, 2017
161Марияна МанушеваСофияродителмай 23, 2017
160Иван КаменскиСтара Загорародител/уеб дизайнер/valival.comмай 23, 2017
159Галина ЧерневаСофиямай 23, 2017
158Маргарита РусеваFirenzeбивш преподавателмай 23, 2017
157Росица ДобреваNova ZagoraNova Zagoraмай 23, 2017
156Румен Владимировмай 23, 2017
155Слави КотаровСтара Загорамай 23, 2017
154Иван АндреевСофияродителмай 23, 2017
153Лилия ПетроваВарнародителмай 23, 2017
152Николина НиколоваСОФИЯСОФИЯмай 23, 2017
151Яна ЦоневаСофивРодителмай 23, 2017
150Тодор КичуковСофиямай 23, 2017
149Милена ГароваПловдивПловдивмай 23, 2017
148Петя МиколоваСофияродителмай 23, 2017
147Доротея ВладимироваТърговищеродителмай 23, 2017
146Виктор ЖивковСофияРодителмай 23, 2017
145Мадлена КръстеваСофиямай 23, 2017
144Пламен КостовСофияродител, електроинженермай 23, 2017
143Естер ГомбашПомориеРодител/психологмай 23, 2017
142Александър ПетровКазанлъкГрафичен дизайнермай 23, 2017
141Стефан ДиневСофияродителмай 23, 2017
140Алина ДанчеваСофияродителмай 23, 2017
139Цанкова ИскраКнежаЧиталищен секретармай 23, 2017
138Радост БорисоваБургасродителмай 23, 2017
137Красимира ВасилеваСтара Загорабиблиотекармай 23, 2017
136Маргарита ДиневаСофиямай 23, 2017
135боряна атанасовавелико търновородителмай 23, 2017
134Десислава БошнаковаСофияРодител/ Преподавателмай 23, 2017
133Николай СолаковСофияродителмай 23, 2017
132иван пеневсофияродителмай 23, 2017
131Искра КерановаДобричУчителмай 23, 2017
130Силвия СпасоваБлагоевградучителмай 23, 2017
129Миглена ДимитроваSofiaSofiaмай 23, 2017
128Росена ЕкимоваСофиямай 23, 2017
127Гергана ПаневаСофияПедагогмай 23, 2017
126Даниела ЙордановаЯмболРодителмай 23, 2017
125Елена БлагоевяСливенУчителмай 23, 2017
124Райчо РадевПерникучител, директор, пенсионермай 23, 2017
123София БорисоваБургасродителмай 23, 2017
122Веселина ЧакъроваСтара Загорародителмай 23, 2017
121Ваня ВеличковаСофияродител/ психологмай 23, 2017
120Хайри ЛошевРудоземwww.hayriloshev.comмай 23, 2017
119Александър ГеоргиевДупницамай 23, 2017
118Светлана Ивановамай 23, 2017
117Антонина АловцкаяСофияродител/маркетингмай 23, 2017
116Симона СтояноваСофияродителмай 23, 2017
115Йохан ЙоловМездрамай 23, 2017
114Силвия ДимитроваВарнаРодителмай 23, 2017
113Людмила ТеневаСмолянучителмай 23, 2017
112Кирил АтанасовСифиямай 22, 2017
111Светлана ТоневаБургасродителмай 22, 2017
110Petya KlimentovaSofiaSofiaмай 22, 2017
109Боян ЦветковСофияsfawbg.wordpress.comмай 22, 2017
108Емилия ПетковаПловдивучителмай 22, 2017
107Виолета СтанчеваГорна ОряховицаГорна Оряховицамай 22, 2017
106Димитрина ИвановаВарнаДиректор, Сдружение „Нов живот“ – Варнамай 22, 2017
105Василена Бахчевановамай 22, 2017
104Деси СтоеваSofiaмай 22, 2017
103Стефан КичевСофияСтудентмай 22, 2017
102Марчела ИвановаСофияУчителмай 22, 2017
101Найме ГорелскаГорно КраищеРодителмай 22, 2017
100Петър НиколовСофиямай 22, 2017
99Калин АнгеловСофияродител, учителмай 22, 2017
98Емилия МихаиловаПловдивБабамай 22, 2017
97Мая АлександроваПловдивneshtoto.clubмай 22, 2017
96Камелия ДамяноваСофияРодителмай 22, 2017
95Боян БойчевВарнародителмай 22, 2017
94Милена ЦенковаСофияродител, учителмай 22, 2017
93Владимир АнгеловСофияТехнически директор, Sirius Softwareмай 22, 2017
92Катина ЦоловаСофияСофиямай 22, 2017
91Теодор КараколевПловдивмай 22, 2017
90Станимира ИвановаСофияРодителмай 22, 2017
89Павлина ИвановаВарнаучител, отстранен /заради опити да се противопоставя на безобразията/ директор зарадимай 22, 2017
88Цеца ГорановаБатакучителмай 22, 2017
87Марияна ИвановаСливенУчителмай 22, 2017
86Миланова ЗлаткаПерникучител, пенсионер от 1 годинамай 22, 2017
85Цветелина ИлийковаСофияродителмай 22, 2017
84Розалия ГорановаСофияСофиямай 22, 2017
83KaLiNa RaLeVaSofiaмай 22, 2017
82Нели ГошеваПловдивродителмай 22, 2017
81Катя ПетроваСофияСофиямай 22, 2017
80Орлин РайковСофияродителмай 22, 2017
79Мария СтанковаРусеРусемай 22, 2017
78Петър ИлиевСофиямай 22, 2017
77Ирина МанушеваСофиямай 22, 2017
76Поля АрнаудоваСофияродителмай 22, 2017
75Стефани ДимитроваСмолянродителмай 22, 2017
74Светослав СтояновСофиямай 22, 2017
73Сребрина АйладъноваВарнабъдещ родител/учителмай 22, 2017
72Иван ГолевСофияродителмай 22, 2017
71Албена ВарсаноСофияродител, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“май 22, 2017
70Юлия Пъшкинамай 22, 2017
69ДАРИНКА СТОЙЧЕВАШУМЕНмай 22, 2017
68Николай ПеловСофияродителмай 22, 2017
67Илияна МихайловаСофияРодителмай 22, 2017
66Магдалена ПетроваГабровоУченикмай 22, 2017
65Искра Виденова-МарковаВарнародител и учителмай 22, 2017
64Кристина ТодороваЛомУчителмай 22, 2017
63Ирина ГеоргиеваСофияпсихологмай 22, 2017
62Евгения ЖдраковаСофияродителмай 22, 2017
61Цветан ВучковSofiaSeoмай 22, 2017
60Миглена ЧаушеваСофияродителмай 22, 2017
59Ангел ГрънчаровПловдивhttps://aig-humanus.blogspot.bgмай 22, 2017
58Мария ДиневаСофияродител/ учителмай 22, 2017
57Маргарита ДончеваСофияРодителмай 22, 2017
56Габриела ВълчковсСофиямай 22, 2017
55Сдружение „Политики за развитие“ Сдружение „Политики за развитиеСофияpolicies.bgмай 22, 2017
54Таня КолеваСофияучителмай 22, 2017
53Александър ТуйковSofiaмай 22, 2017
52Диана АтанасоваСофияРодител/Психологмай 22, 2017
51Кирил ЗагоровВарнародителмай 22, 2017
50Силвия БекярскаСофияродителмай 22, 2017
49Красимира ГригороваВарнамай 22, 2017
48Теодора ЛефтероваСофияРодителмай 22, 2017
47Яна СтояноваВарнародител/учителмай 22, 2017
46Мария ЕневаСофияРодител/психологмай 22, 2017
45Evgeni VantovKnezhateacherмай 22, 2017
44Дора ТоневаСодияродителмай 22, 2017
43Атанас ГеоргиевСофияродител/Информационн технологиимай 22, 2017
42Даниела ВасилеваВарнаРодителмай 22, 2017
41Златина МихайловаСофияРодителмай 22, 2017
40Георги НеделчевСофияБългарски съюз за директна демокрация – БСДД, www.budd.bgмай 22, 2017
39Мариана ШишковаВарнаучителмай 22, 2017
38Таня ШоповаСофияродител/учителмай 22, 2017
37Татяна Димитровамай 22, 2017
36Жюстин ТомсСофияродител, преподавателмай 22, 2017
35Цвета МахневаСофияродителмай 22, 2017
34Гергана КарамановаSofiaРодител/логопедмай 22, 2017
33Andrey DraganovSofiaмай 22, 2017
32Калина ГоцоваСофияродителмай 22, 2017
31Наталиия ДимитроваСофияродител и учителмай 22, 2017
30Антоанета ЙотоваСофияродителмай 22, 2017
29Светла ГеоргиеваДобричучителмай 22, 2017
28Цветомир СтояновСофияродител, софтуерен инжинермай 22, 2017
27Йорданка ИвановаСофияучителмай 22, 2017
26Зорница ПоповаСофияродителмай 22, 2017
25Донка ЙочеваKotelучителмай 22, 2017
24Илина ИлиноваСофияродителмай 22, 2017
23Симон Зенопянмай 22, 2017
22Иван НиколовSofiayчителмай 22, 2017
21Людмила ДрагоеваСофиямай 22, 2017
20Кремена ВитановаГорна ОряховицаГорна Оряховицамай 22, 2017
19Lachezara GeorgievaSofiaРодителмай 22, 2017
18Мария НиколоваГорна Оряховицаучителмай 22, 2017
17Станимир КостовСофияРодителмай 22, 2017
16Вяра НиколоваВарнаучител, Директор на Материка, www.materika.bgмай 22, 2017
15Светлана МиховаСофиямай 22, 2017
14Борис ПетровБургасмай 22, 2017
13Калоян ПравовСофиямай 22, 2017
12Васил БеговСофияродителмай 22, 2017
11Георги ГеоргиевВарнародител на 3 децамай 22, 2017
10Албена РуневскаСофияучителкамай 22, 2017
9Антоанета КалендероваСофияродител, учителмай 22, 2017
8Василена ДотковаСофияродителмай 22, 2017
7Борил ГуриновСофияРодител/Ретушьормай 22, 2017
6Момчил ПетровСофияРодителмай 22, 2017
5Русин БориславовБургасучителмай 22, 2017
4Явор ГанчевСофияродителмай 22, 2017
3Евдокия РаеваСофияУчителмай 22, 2017
2ЧСУ „Рьорих“СофияУчилищемай 22, 2017
1Радка КарагьозоваСофияучител, директор на училищемай 22, 2017