Принципи на НМР

nmr-admin 28.06.2012Принципи на НМР2016-03-23T09:50:17+00:00

1. Най-добрият интерес на детето е да живее заедно със своето семейство.

2. Най-добрият интерес на детето е неговите родители да са свободни граждани.

3. Децата се възпитават – в това число и как да упражняват правата си – чрез примера на своите родители.

4. Първи и най-важен гарант и застъпник за правата на детето са собствените му родители.

5. Интересите на родителите и децата не може да си противоречат.

6. От името на децата могат да говорят само техните родители.

7. Родителите трябва да осигурят подходящата социална, икономическа и културна среда за развитието на детето.
Държавата трябва да гарантира правата, сигурността и правосъдието за гражданите.

8. Държавата има конституционното задължение да подкрепя семейството и майчинството и да гарантира достъпа на всекиго до образование и здравеопазване.
Държавата няма конституционно задължение да отглежда, възпитава или да образова децата, нито да лекува когото и да било.

9. Родителите имат право да взимат решенията по всички въпроси, свързани с отглеждането на детето – включително здравето, възпитанието и образованието на детето.

10. Гражданите имат право да създават семейство, да раждат и да отглеждат деца без разрешението на държавата.