Публикации

nmr-admin 31.03.2012Публикации2017-09-30T11:27:00+03:00
Как Проектозакона за детето (ПЗД) превръща родителските права във формална фраза, лишена от същността си – Гаяне Минасян, в “Гласове”

Детето не е твое, то е на държавата! – Гаяне Минасян, в. “Култура”

Кой е против правата на детето – Явор Ганчев, текст и видео

Сравнение на Конвенцията за правата на детето на ООН и ПЗД – pdf

Държавата – майка за едни, мащеха за други – факти за държавната грижа за деца, лишени от родителска грижа – Гери Николова, текст и видео

Проектозаконът за детето – засяга ли ме това? – д-р Камен Данов в pravoslavie.bg

Много закони, хилаво дете – Зорница Славова, ИПИ

Безмилостният клин в българското семейство – Надежда Христова

Правни принципи, нарушени от ПЗД – Гаяне Минасян

Понятие за правосубектност и Проект за Закон за детето – Виолета Борисова

Концепция за закрила на детето съгласно КООНПД – Гаяне Минасян