Когато получиш – дай; когато научиш – научи другите.
– Мая Анджелоу

Взаимната академия е общност за учене, в която ще се събираме веднъж или два пъти месечно, за да:

 • споделяме помежду си опита и практиките за свободно и естествено учене, които вече сме натрупали
 • създаваме решенията, които още ни липсват
 • изграждаме наш педагогически и организационен (училищен) отворен модел (тип open source) за естествено учене.  Моделът ще може да се ползва от всеки, комуто както е полезно – или частично, или цялостно като база за създаване на ново училище.

Естественото учене (naturallearning.bg) се използва като обединяващ обобщаващ термин за подход, който:

 • е в хармония с вродените механизми за учене и развитие на човека
 • не накърнява човешкото достойнство на децата чрез методи като насилие, манипулация и др.
 • не накърнява уникалната индивидуалност на децата, а приветства разнообразието
 • не жертва процеса в името на целта – т.е. не гони резултати за сметка на качеството на процеса на учене, живот, общностни връзки, както и за сметка на личните приоритети и цели на личността

Дневен ред на първото събиране

 1. Представяне и кратка дискусия на предложение за скелет на педагогически модел за естествено учене, основан на мотивацията – Колелото на мотивацията.
 2. Идентифициране на горещи въпроси – области, в които отделните присъстващи имат нужда да намерят отговор и да учат
 3. Идентифициране на налични компетентности – области, в които отделните присъстващи вече са намерили отговори и искат да научат другите
 4. Дебрифинг и създаване на дневен ред за учене (въз основа на идентифицираните въпроси или компетентности) за следващото събиране на Взаимната академия

Вход 5 лв – за покриване на наема. Заплаща се на място.

Събитието ще водят:

12358036_10153825199529917_1550537885_n

Гаяне Минасян e майка на две деца. Работи като рецензент и преводач на книги в сферата на образованието, възпитанието и психологията. Съосновател и председател на УС на Национална мрежа на родителите (www.nmr.bg) – гражданско сдружение, отстояващо и промотиращо правата на родителите да взимат свободни и отговорни решения за образованието и възпитанието на своите деца. Автор на книга и семинар за родители и учители „Естествено учене“ (naturallearning.bg; gayaneminassian.wordpress.com)

EvgeniMitev150

Евгени Митев е консултант по организационно развитие, социален предприемач, съосновател и председател на УС на фондация Синергия , с която реализира проекти и инициативи заедно с хора със зрителни увреждания в сферата на предприемачеството, лидерското развитие, социалните иновации и достъпното изкуство и култура