[button class=”fancybox-inline” style=”btn-danger btn-lg btn-block” icon=”glyphicon glyphicon-pencil” align=”left” type=”link” target=”false” title=”Подпишете отвореното писмо” link=”#answer0″]

Ако връзката в бутона не се отваря, моля натиснете тук

Отворено писмо до Министъра на образованието относно борбата с неграмотността

Уважаеми г-н Вълчев

Уважаеми г-н Вълчев,

От Вашата пресконференция на 16 май т.г. научихме, че основен приоритет в работата на МОН ще е справянето с неграмотността. Обявихте “решителни мерки за обхващане на децата в детските градини и училище, задържането им за по-дълго време и предотвратяване на ранното отпадане”, и като част от тези мерки “във всяка община ще бъдат сформирани екипи, които да подпомагат записването в предучилищно и училищно образование на всички деца от уязвими групи” (1).

Поздравяваме Ви за добрите намерения да решите проблема с неграмотността. Ние, граждани и родители на малки и големи деца, също имаме проблем - с подхода към проблема на институцията, която управлявате, като към проблем, външен на образователната система. Изследванията на PISA показват функционална неграмотност сред около 40% от 15-годишните български ученици. Това измерване се провежда само сред тези, които ходят на училище. Изводът от това измерване не е за учениците, а за училищната система – тя не се справя с ограмотяването. Изследването показва, че ходенето на училище не води само по себе си до ограмотяване. Води, очевидно, до липса на основни умения за пълноценно гражданство на около половината, прекарали в училище по 10 години. Следователно, проблемът с неграмотността, който е преди всичко проблем на работата на системата, няма как да бъде решен с мерки, насочени извън системата, която не се справя с него.

Неграмотността е само най-скандалната страна на общото слабо представяне на образователната система. Тази слабост е следствие от свръхцентрализираната и еднообразна образователна услуга. Ходенето на училище, което предлага такава услуга, не носи ползи нито на социално слабите, нито на културно различните, нито на успяващите, нито на хората с най-добро отношение към образованието. В такава услуга твърде много са тези, които не намират смисъл за себе си. Това е причината и за невключването, и за отпадането, и за непоносимото равнище на агресия в системата. Невключените, отпадналите и засегнатите от насилието са жертви на система, която не съответства на техните нужди и на проблемите на света, в който живеят. Вече е нетърпимо за нас да продължава прикриването на това несъответствие с преследване на жертвите и със замазване на симптомите на проблема. Включването на невключените, но без да стане услугата приемлива, е именно замазване на един от тежките симптоми. Преди да боядисаме тавана, трябва да поправим течащия покрив. Преди да създаваме механизми за привличане на учениците към образованието, трябва да създадем условия образованието да стане привлекателно.

Държавата, която Вие представлявате, има ясни ангажименти по отношение на правото на образование. Тя има правно задължение да зачита свободата на родителите да решават въпросите относно образованието на децата си и активно да подкрепя образованието, без дискриминация спрямо избора на родителите (2). Освен това, държавата носи отговорността да осигури условия за налична, достъпна, приемлива и гъвкава образователна услуга (3). Това се осъществява посредством движение към децентрализация, разнообразие, индивидуализация на обучението, автономия на училищата и учителите, равноправие на всички участници в образованието, отговорности за родителите, включително и да решават как да се харчи субсидията им за образование. Образователните политики в света се движат в тази посока и най-успешните образователни системи са далеч пред нас именно по тези показатели (4).

Ние искаме от Вас да спазвате ангажиментите на държавата спрямо правото на образование. Останалото - осигуряване на разнообразни, иновативни и адекватни на нуждите на обществото услуги - е работа на гражданското общество, на родителите, учениците и учителите, включително тези, които учат и работят в общинските и държавните училища. Това е начинът за решаване на проблема с неграмотността и всеки гражданин може да помогне, ако упражнява свободно правото си на образование и има за партньор институция, която зачита и подкрепя тази свобода - каквото е и задължението на държавата според Конституцията (5).

———————————————————————————
(1) Прессъобщение на МОН, http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2613
(2) Всеобща декларация за правата на човека, чл. 26; Международният пакт за икономически, социални и културни права, чл. 13; Международният пакт за граждански и политически права, чл. 18; ЕКПЧ Протокол 1, чл. 2; Конституцията на Република България, чл. 5 ал. 1, 2 и 4, чл. 6 ал. 2, чл. 23, чл. 47, чл. 51 ал. 1, 3, 5 и 6
(3) Общ коментар 13 на Комисията по икономически, социални и културни права към ООН (United Nations, doc E/C.12/1999/10)
(4) Индекс за свободата в образованието, Световен доклад за 2016 относно свободата в образованието, OIDEL / Fondation Novae Terrae 2017. България е на 103 място от 134 държави, обхващащи 94% от световното население. Източник:
http://www.oidel.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/FEI_complet2.pdf
(5) Конституцията, чл. 23

София, 24 май 2017

%%вашият подпис%%

806 подписи

Споделете това със своите приятели!

   

Уважаеми г-н Вълчев,

От Вашата пресконференция на 16 май т.г. научихме, че основен приоритет в работата на МОН ще е справянето с неграмотността. Обявихте “решителни мерки за обхващане на децата в детските градини и училище, задържането им за по-дълго време и предотвратяване на ранното отпадане”, и като част от тези мерки “във всяка община ще бъдат сформирани екипи, които да подпомагат записването в предучилищно и училищно образование на всички деца от уязвими групи” (1).

Поздравяваме Ви за добрите намерения да решите проблема с неграмотността. Ние, граждани и родители на малки и големи деца, също имаме проблем – с подхода към проблема като към проблем, външен на образователната система. Изследванията на PISA показват функционална неграмотност сред около 40% от 15-годишните български ученици. Това измерване се провежда само сред тези, които ходят на училище. Изводът от това измерване не е за учениците, а за училищната система – тя не се справя с ограмотяването. Изследването показва, че ходенето на училище не води само по себе си до ограмотяване. Води, очевидно, до липса на основни умения за пълноценно гражданство на около половината, прекарали в училище по 10 години. Следователно, проблемът с неграмотността, който е преди всичко проблем на работата на системата, няма как да бъде решен с мерки, насочени извън системата, която не се справя с него.

Неграмотността е само най-скандалната страна на общото слабо представяне на образователната система. Тази слабост е следствие от свръхцентрализираната и еднообразна образователна услуга. Ходенето на училище, предлагащо такава услуга, не носи ползи нито на социално слабите, нито на културно различните, нито на успяващите, нито на хората с най-добро отношение към образованието. В такава услуга твърде много са тези, които не намират смисъл за себе си. Това е причината и за невключването, и за отпадането, и за непоносимото равнище на агресия в системата. Невключените, отпадналите и засегнатите от насилието са жертви на система, която не съответства на техните нужди и на проблемите на света, в който живеят. Вече е нетърпимо за нас да продължава прикриването на това несъответствие с преследване на жертвите и със замазване на симптомите на проблема. Включването на невключените, но без да стане услугата приемлива, е именно замазване на един от тежките симптоми. Преди да боядисаме тавана, трябва да поправим течащия покрив. Преди да създаваме механизми за привличане на учениците към училището, трябва да създадем условия училището да стане привлекателно.

Държавата, която Вие представлявате, има ясни ангажименти по отношение на правото на образование. Тя има правно задължение да зачита свободата на родителите да решават въпросите относно образованието на децата си и активно да подкрепя образованието, без дискриминация спрямо избора на родителите (2). Освен това, държавата носи отговорността да осигури условия за налична, достъпна, приемлива и гъвкава образователна услуга (3). Това се осъществява посредством движение към децентрализация, разнообразие, индивидуализация на обучението, автономия на училищата и учителите, равноправие на всички участници в образованието, отговорности за родителите, включително и да решават как да се харчи субсидията им за образование. Образователните политики в света се движат в тази посока и най-успешните образователни системи са далеч пред нас именно по тези показатели (4).

Ние искаме от Вас да спазвате ангажиментите на държавата спрямо правото на образование. Останалото – осигуряване на разнообразни, иновативни и адекватни на нуждите на обществото услуги – е работа на гражданското общество, на родителите, учениците и учителите, включително тези, които учат и работят в общинските и държавните училища. Това е начинът за решаване на проблема с неграмотността и всеки гражданин може да помогне, ако упражнява свободно правото си на образование и има за партньор институция, която зачита и подкрепя тази свобода – каквото е и задължението на държавата според Конституцията (5).

———————————————————————————

(1) Прессъобщение на МОН, http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2613

(2) Всеобща декларация за правата на човека, чл. 26; Международният пакт за икономически, социални и културни права, чл. 13; Международният пакт за граждански и политически права, чл. 18; ЕКПЧ Протокол 1, чл. 2; Конституцията на Република България, чл. 5 ал. 1, 2 и 4, чл. 6 ал. 2, чл. 23, чл. 47 ал 1, чл. 51 ал. 1, 3, 5 и 6

(3) Общ коментар 13 на Комисията по икономически, социални и културни права към ООН (United Nations, doc E/C.12/1999/10)

(4) Индекс за свободата в образованието, Световен доклад за 2016 относно свободата в образованието, OIDEL / Fondation Novae Terrae 2017. България е на 103 място от 134 държави, обхващащи 94% от световното население. Източник:
http://www.oidel.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/FEI_complet2.pdf

(5) Конституцията, чл. 23

Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява правото на образование за всички и твърди, че основната цел на образованието е развитието на човешката личност; тя повтаря желанието си образованието да насърчава по своето естество зачитането на правата на човека и основните свободи. Също така припомня правото на родителите да решават въпросите относно образованието на децата си, като това право е обявено за “априорно” (без доказване).
Всеки има право на образование. (…) Образованието трябва да бъде насочено към пълното развитие на човешката личност и към укрепването на зачитането на правата на човека и основните свободи. (…) Родителите имат априорно право да избират вида образование, което ще се даде на децата им “(член 26)
Международният пакт за икономически, социални и културни права, чл. 13
(…) Образованието трябва да бъде насочено към пълното развитие на човешката личност и усещането за нейното достойнство и трябва да укрепва зачитането на правата на човека и основните свободи. Държавите (…) се ангажират да зачитат свободата на родителите (…) да избират за своите деца училища, различни от установените от публичните власти …
Международният пакт за граждански и политически права също се позовава на тази родителска свобода в по-широкия контекст на свободата на мисълта, съвестта и религията:
Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. (…) Държавите (…) се задължават да зачитат свободата на родителите (…) да осигурят религиозно и морално образование на своите деца в съответствие със собствените си убеждения” (чл.18)
Европейска конвенция за правата на човека, Протокол 1, чл. 2
Право на образование
Никой не може да бъде лишен от правото на образование. При изпълнението на функциите, поети от нея в областта на образованието и преподаването, държавата зачита правото на родителите да осигуряват на своите деца образование и преподаване в съответствие със своите религиозни и философски убеждения.
Конституция на Република България, Чл. 5. установява предимството на международните договори, ратифицирани от България, пред другите закони, които биха могли да им противоречат.
(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
(…)
(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
Конституция на Република България, Чл. 6. установява равноправие и равенство пред закона (недискриминация)
“(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.”

Незачитането на свободата на образованието и различното отношение на държавата според начина на упражняване на правото на образование е форма на дискриминация.
Конституция на Република България, Чл. 23.
Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага.
Този член задължава държавата да признае свободата на образованието и активно да подкрепя правото на образование, като създава условия за свободно развитие на образованието и го подпомага.
Конституция на Република България, Чл. 47.
(1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
Образованието е част от отглеждането и възпитанието на децата, което е отговорност (право и задължение) на родителите. Отново, държавата трябва не само да признае тази отговорност, но и да подпомага упражняването на родителската отговорност.
Конституция на Република България, Чл. 53.
(1) Всеки има право на образование. (…)
(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно. (…)
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.
(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.

През 1999 г. Комисията по икономически, социални и културни права към ООН предложи една типология (Виж Общ коментар 13 за правото на образование, относно чл 13 от МПИСКП (United Nations, doc E/C.12/1999/10)). Съгласно тази типология, която днес се използва като критерий за оценка на докладите, представени на Комитета от всички страни, които са ратифицирали МПИСКП, държавите имат три правни задължения:А. Държавата трябва да уважава правото. С други думи, тя има задължението да предотврати, чрез своите действия, всякаква форма на дискриминация относно упражняването на основните свободи. Тук ние имаме предвид правото на родителите да изберат училище “различно от установеното от публичните власти” (вж. член 13 от МПИСКП)

Б. Държавата трябва да защитава използването на правото от всякакъв вид “хоризонтално” нарушение, което би могло да бъде пречка за неговото пълно реализиране. Едно от задълженията на държавата е спирането на развитието на училища, които не биха зачитали основните права, особено правата на детето. Това задължение за закрила дава на държавата конкретни средства за предотвратяване на създаването на училища от сектантски тип, доколкото тези секти носят идеологии, противоречащи на основните свободи. Но държавата няма как да изпълни отговорността си да предотвратява злоупотребата с правото на образование, без преди това да е осигурила свободата на образованието.

В. Държавата трябва да работи по положителен начин за прилагането на правото. Държавата трябва да предприеме мерки, за да превърне избора на образование в истински избор за всички. За да поясним това, една държава, която само приема свободата на образованието, без да осигурява средствата за постигането й, ще придобие репутацията на незачитаща свободата на образованието.

Същата комисия установи също така характеристиките, които са най-важни за образователната система, за да се зачита правото на образование. Те са четири (т. нар. “The 4 A’s”):

А) Наличност (Availability): правото на образование изисква образователните услуги да са на разположение в достатъчно количество в рамките на юрисдикцията на държавата. Противно на това изискване, държавата ни продължава да закрива училища в малки населени места и да отказва адаптиране на услугата към променената демографска ситуация, чрез разнообразни алтернативни услуги като например домашно образование, дистанционно обучение или индивидуални учебни програми и организация на процеса в малките училища, което да позволи съхранението им.

Б) Достъпност (Accessibility): правото на образование изисква от държавата да предотврати всякаква физическа или икономическа дискриминация по отношение на избора, който техните родители са направили за вида образование. Противно на това изискване, държавата ще започне да предоставя на недържавните училища само частично финансирането, с което разполагат държавните/общинските. Но още по-скандално е обвързването на бъдещия достъп до финансиране с вида и обема на услугата, предлагана от тези училища, което всъщност задълбочава дискриминацията и така обезсмисля мярката.

В) Приемливост (Acceptability): образованието трябва да бъде “приемливо” за учениците и по този начин и за родителите, тъй като те са основно отговорни за образованието на децата си. За да бъде приемливо образованието, то трябва да е разнообразно, за да съответства на разнообразните нужди на разнообразните си ползватели.

Г) Гъвкавост (Adaptability): предлаганото образование трябва да може да се адаптира към нуждите на променящото се общество. Централизираната система обаче се оптимизира с оглед на собствените си нужди за контрол и управление, а не с оглед на актуалните нужди на потребителите си. За да има постоянна актуализация, трябва системата да се децентрализира и да има истинска автономия на училищата – и педагогическа, и икономическа автономия. Автономията на училищата е в основата на една както приемлива, така и гъвкава (адаптивна) образователна услуга.

София, 24 май 2017

Първите 50 подписали граждани и организации:

“Асоциация Родители”, www.roditeli.org
“Бъдеще сега”, читалище, www.gudevica.org
“Българско либертарианско общество”, София, www.libsociety.org
“Експлораториум”, София, образователен център
“Институт за прогресивно образование”, София www.progresivno.org
“Национална мрежа на родителите”, София, www.nmr.bg
“Общност за демократично образование”, София, www.odo.bg
“Общност за свободно образование”, Пловдив, http://svobodnoobrazovanie.wixsite.com/home
Сдружение “Професионален форум за образование”, София http://obrazovatelenforum.wixsite.com/pforumedu
Училище “Рьорих”, София, www.roerich-school.org
Фондация “Темпо”, София, www.tempo.education

Александрина Коева, София, родител
Анна Георгиева, София, родител
Анна Турлакова, Стара Загора, родител
Велислава Димитрова, Варна, родител
Венета Кръстева, София, родител
Веселин Симеонов, София, родител, предприемач в областта на образованието
Виктория Червенкова, Пловдив, родител
Галина Кацарова, София, родител
Галина Тимова, София, родител, учител
Гаяне Минасян, София, родител
Георги Улевинов, София, родител
Гергана Лесенска, Пловдив, родител
Даниела Векова, Варна, родител
Даниела Славова, София, родител
Десислава Димитрова, София, родител
Диляна Каменова, София, учител
Елеонора Каменова, София, родител
Зоя Пандева, София, родител
Иван Господинов, студент
Ива Делова, София, родител
Ивайло Стоев, София, родител
Калина Симидчийска, София, родител, учител извън системата на МОН
Катина Пенева, София, родител
Леа Давчева, София, www.ahamoments.eu, предприемач в областта на образованието
Маргарита Борисова, София, родител
Мария Тодорова-Сандева, София, родител, учител
Марта Златева, София, родител
Милена Ленева, София, родител
Милена Франова, София, родител
Михаил-Ернесто Михайлов, София родител
Недялко Йорданов, София, родител
Нели Керемидчиева, София, родител
Николай Дренчев, София, родител
Радка Карагьозова, София, учител, директор на училище
Румяна Йохнева, София, родител, преподавател
Светла Тодорова, Пловдив, родител, предприемач в областта на образованието
Сиана Иванова Тончева, София, родител
Станислава Запрянова, София, родител, предприемач в областта на образованието, Психолог
Стоян Панчев, София, преподавател в СУ
Теодор Василев, родител, предприемач в областта на образоването
Филип Петров, София, родител, преподавател в СУ
Юлия Райчева, София, родител
Явор Ганчев, София, родител

 

Най-нови подписи
806 Ms Диляна Стефанова Варна Родител юни 11, 2019
805 Miss Диана Колева Добрич Родител май 07, 2019
804 Ms Румяна Сарафска Родител мар. 31, 2019
803 Ms Андрей Едрев Бургас Родител мар. 20, 2019
802 Mrs Konstantina Angelova Varna мар. 19, 2019
801 Mrs Паулина Вучкова София мар. 13, 2019
800 Ms Ивайло Петров Враца уеб дизайнер авг. 19, 2018
799 Mr Десислав Милатинов София родител май 11, 2018
798 Ms Ана Начева София родител февр. 15, 2018
797 Мая Михайлова София ное. 24, 2017
796 Северина Орешкова Стара Загора работещ/студент окт. 28, 2017
795 Вера Анастасова София родител окт. 20, 2017
794 Боряна Проданова София родител окт. 14, 2017
793 Соня Георгиева Стара Загора родител окт. 05, 2017
792 Дона Недялкова Силистра учител сеп. 29, 2017
791 Соня Емануилова сеп. 28, 2017
790 Цанка Пиронкова София родител сеп. 27, 2017
789 Диана Лафчиева Тополовград сеп. 26, 2017
788 Иво Кръстев Пловдив програмист сеп. 26, 2017
787 Красимир Минчев Стара Загора сеп. 21, 2017
786 Йоанна Рачовска Варна родител сеп. 21, 2017
785 Невена Арнаудова Родител/юрист сеп. 19, 2017
784 Елена Попова Sofia родител/учител сеп. 19, 2017
783 Александра Янева София сеп. 18, 2017
782 Georgi Kumanichliev Sofia родител сеп. 18, 2017
781 Диан Минчев сеп. 17, 2017
780 Надя Арнаудова Свищов родител сеп. 17, 2017
779 Деяна Стоева Добрич сеп. 17, 2017
778 Невянка Раянова родител сеп. 16, 2017
777 Мария Боржукова Sofia сеп. 16, 2017
776 Ивелин Паскалев Варна родител сеп. 16, 2017
775 Анка Джурина София родител сеп. 16, 2017
774 Веселина Паскалева Varna Varna сеп. 16, 2017
773 Петя Маринова софия родител сеп. 16, 2017
772 Даниела Андреева Поморие Поморие сеп. 16, 2017
771 Силвия Якимова София сеп. 16, 2017
770 Соня Горчакова София сеп. 16, 2017
769 Хаджер Атанасова родител сеп. 16, 2017
768 Светла Славовска Родител/Педагог сеп. 16, 2017
767 Диана Атанасова Ямбол родител сеп. 16, 2017
766 Sabri Fazliyski сеп. 16, 2017
765 Veselina Peneva Burgas сеп. 16, 2017
764 Венцислав Данев Силистра родител / IT сеп. 16, 2017
763 Lidia Varlamova Burgas Manager сеп. 16, 2017
762 Асоциация за домашно образование Асоциация за домашно образование София www.homeschoolingbg.com сеп. 16, 2017
761 Живка Порумбачанова Силистра родител сеп. 16, 2017
760 Антон Ванчев Велико Търново Родител/скулптор сеп. 16, 2017
759 Деян Георгиев Софив Родител сеп. 16, 2017
758 Даниел Донев София сеп. 16, 2017
757 Диляна Георгиева София Родител сеп. 16, 2017
756 Светла Николова София Родител сеп. 16, 2017
755 Виолета Чавдарова София Родител юни 26, 2017
754 Дарина Георгиева София родител юни 19, 2017
753 Невелина Цочева-Йовчева Родител юни 15, 2017
752 Галя Павлова София родител юни 15, 2017
751 Елица Гогова София родител/учител юни 15, 2017
750 Боряна Проданова София родител юни 14, 2017
749 Стелиян Славов Казанлък юни 11, 2017
748 Изабела Сярова София Родител юни 08, 2017
747 Anna Wolf Sofia QA юни 08, 2017
746 Мартина Костова юни 07, 2017
745 Живка Делчева София родител юни 06, 2017
744 Радослав Йондров Пловдив родител на две деца (7г. и 12г.) - юрист юни 06, 2017
743 Rumen Lafchiyski Sofia юни 06, 2017
742 Natali Syarova Sofia Маркетолог юни 06, 2017
741 Маринела Инчовска Столник родител, учител извън МОН юни 05, 2017
740 Борислав Димитров София Родител на 2 деца юни 05, 2017
739 Пенка Гетова-Ташева София Пенка Гетова-Ташева/лекар юни 02, 2017
738 Георги Георгиев София юни 02, 2017
737 Цветозар Петков Русе Търговец юни 01, 2017
736 Светослав Узунов София Баща/инженер юни 01, 2017
735 Сребрина Фискучева Плевен родител юни 01, 2017
734 Елица Димитрова София архитект юни 01, 2017
733 Стилиян Луканов град София град София юни 01, 2017
732 Гергана Георгиева Бургас родител юни 01, 2017
731 Венета Събева-Костова Панагюрище юни 01, 2017
730 Александър Христов Varna Родител/Инженер май 31, 2017
729 Светослав Христов Варна Родител май 31, 2017
728 Галя Димитрова май 31, 2017
727 Aleksandar Tsenov Sofia Sofia май 31, 2017
726 Ася Маринова Sofia Родител май 31, 2017
725 Luben Penkovski Sofia май 31, 2017
724 Станислава Касърова Бургас Ученичка май 31, 2017
723 Десислава Станева Бургас Ученик май 31, 2017
722 Denis Zheleva Burgas май 31, 2017
721 Детелина Митрева Бургас родител май 31, 2017
720 Елеонора Митрева Burgas ученичка май 31, 2017
719 Борислава Борисова София Офис технически сътрудник май 31, 2017
718 Георги Димитров Бургас родител,юрист май 31, 2017
717 Galia Ahtardzhieva Sofia schetovoditel май 31, 2017
716 Петър Гецов Русе май 31, 2017
715 Станислав Павлов Варна студент, загрижен за качеството на образователната услуга май 31, 2017
714 Alex Neventchin Sofia май 31, 2017
713 Институт за пазарна икономика София www.ime.bg май 31, 2017
712 Митко Татаров Пловдив Ученик май 31, 2017
711 протодякон Александър Нешев май 31, 2017
710 Петко Петков София родител май 31, 2017
709 Георги Митрев София май 31, 2017
708 Елица Буновска Sofia Sofia май 31, 2017
707 Иванка Дакова Стара Загора родител май 31, 2017
706 Самуил Иванов Бургас архитект май 31, 2017
705 Тодор Динев Бургас Работещ май 31, 2017
704 Галина Димитрова-Димова Горна Бела речка родител май 31, 2017
703 Красен Станчев София Преподавател май 31, 2017
702 Зорница Китанова София май 31, 2017
701 Kostadin Kotevski Sofia май 31, 2017
700 Владимир Петров София dostavki.de май 31, 2017
699 Цвета Марова Пловдив учител/художник/https://artgalleryflower.wordpress.com/ май 31, 2017
698 Българска младежка асоциация София www.facebook.com/bulgarianyouth май 31, 2017
697 Пламен Янакиев София май 31, 2017
696 Мариана Диманчева ГР СОФИЯ ГР СОФИЯ май 31, 2017
695 Николай Киров София nikolay.kirov.be май 31, 2017
694 Кристиян Андреев София студент май 31, 2017
693 Ivaylo Ivanov Sofia Sofia май 31, 2017
692 Бисера Занкова София юрист, председател на фондация май 31, 2017
691 Динко Господинов София преподавател ВУЗ май 31, 2017
690 Николай Захариев София не/програмист/zahasoft.com май 31, 2017
689 Nina Atanasova май 31, 2017
688 Катерина Миланова София родител май 31, 2017
687 Стелияна Атанасова Омуртаг учител май 30, 2017
686 Снежана Петкова Омуртаг родител / учител май 30, 2017
685 Екатерина Новакова май 30, 2017
684 Светлан Бонев Варна родител май 30, 2017
683 Милослава Венкова май 30, 2017
682 Мирослава Забуртова София родител, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" май 30, 2017
681 Диана Кънева София Родител май 30, 2017
680 Яна Георгиева родител май 30, 2017
679 Нина Денина София родител май 30, 2017
678 Мария Димитрова София родител май 30, 2017
677 Деляна Василева родител/учител май 30, 2017
676 София Керемидчиева Варна май 29, 2017
675 Снежана Ангелова София родител май 29, 2017
674 Надежда Георгиева родител/художник май 29, 2017
673 Albena Todorova май 29, 2017
672 Биляна Денева Sofia Родител май 29, 2017
671 Румяна Драганова София родител извън системата на МОН май 29, 2017
670 Виолета Станчева София родител май 29, 2017
669 Елена Евстатиева Sofia www.restorativejusticebg.com май 29, 2017
668 Галина Иванова - Кумбару Никозия учител май 29, 2017
667 Нина Тодоровска София родител/еколог май 29, 2017
666 Елина Маринова Русе май 29, 2017
665 Велина Стойкова Targovishte май 29, 2017
664 Лазарина Грозданова София родител май 29, 2017
663 Елена Пандева Разлог родител май 29, 2017
662 Натaлия Живкова София май 29, 2017
661 Мирослав Георгиев София родител май 29, 2017
660 Георги Станков Хасково https://psychologyworkshop.blogspot.bg май 29, 2017
659 Деница Косева София журналист май 29, 2017
658 Ивелина Шишкова София София май 29, 2017
657 Наталия Георгиева София Родител май 29, 2017
656 Daniela Ivanova Stara Zagora родител май 29, 2017
655 Ангелина Кадийска с. Добри дол родител май 29, 2017
654 Бистра Иванова Varna май 28, 2017
653 Петромир Кънчев Sofia Sofia май 28, 2017
652 Мариана Йорданова Хасково родител май 28, 2017
651 Росица Узунова Сухиндол Сухиндол май 28, 2017
650 Мариана Велинова Самоков учител май 28, 2017
649 Валя Стоянова София родител май 28, 2017
648 Иван Христов Sofia май 28, 2017
647 Мария Кончарска Пловдив родител май 28, 2017
646 Виолета Кръстева Видин родитек май 28, 2017
645 Ивелина Линковска София ЧР май 28, 2017
644 Галина Радойчева София Родител, преподавател май 28, 2017
643 Светла Борисова София май 28, 2017
642 Елена Люцканова София май 28, 2017
641 Невена Робертова Varna Екскурзовод май 28, 2017
640 Милчо Николов София Родител май 28, 2017
639 Маруся Казакова Омуртаг Родител, педагог май 28, 2017
638 Ирина Борисова Аксаково родител май 28, 2017
637 Владимир Бенев София инженер май 28, 2017
636 Ивелина Георгиева Търговище Родител и логопед май 28, 2017
635 Мирослава Иванова учител, родител май 28, 2017
634 Фондация "Детство под дъгата" май 28, 2017
633 Диляна Новакова София инженер май 28, 2017
632 Мария Миланова софия родител/учител май 28, 2017
631 Албена Люцканова София редактор май 28, 2017
630 Росица Кралева Търговище родител/ учител май 28, 2017
629 Стефка Василева май 28, 2017
628 Светлана Минкова май 28, 2017
627 Дени Денчева София Родител, учител май 28, 2017
626 Дочка Георгиева София родител май 28, 2017
625 Daniela Yordanova Varna roditel май 28, 2017
624 Galya Bimbashova Panagyurishte родител май 28, 2017
623 Камен Кръстанов София Родител май 28, 2017
622 Пламен Петков Търговище Рехабилитатор на слуха и говора май 28, 2017
621 Нели Недялкова Попово логопед май 28, 2017
620 Атанас Атанасов май 28, 2017
619 Rositsa Nankova sofiq uchitel май 27, 2017
618 Ернеста Русева София родител май 27, 2017
617 Павел Тодоров www.alegra.bg май 27, 2017
616 Михаела Царчинска София преподавател май 27, 2017
615 Веселка Манчева Попово май 27, 2017
614 татяна антоновa targovishte психолог май 27, 2017
613 Aqua Moon Sofia Инженер май 27, 2017
612 Hristo Nikolov Самоков май 27, 2017
611 Мария Георгиева Варна родител,служител в училище май 27, 2017
610 Моника Бакри Перник учител май 27, 2017
609 Виктория Христова Sofia родител май 27, 2017
608 Мария Дерижан Благоевград обучител на учители/родител/trening.bg май 27, 2017
607 Катя Николова София родител май 27, 2017
606 Катя Николова София Родител, учител май 27, 2017
605 Лидия Стайкова май 27, 2017
604 Мариета Първанова София учител май 27, 2017
603 Лидия Блажева Горна Оряховица учител май 27, 2017
602 Павлина Николова Sofia родител май 27, 2017
601 Грета Стоянова София родител май 27, 2017
600 Ралица Димова София учител в детска градина май 27, 2017
599 Йордан Левордашки София родител/училищен зам.-директор май 27, 2017
598 Нели Стефанова Родител май 27, 2017
597 Радина Стоева Пловдив журналист и педагог май 27, 2017
596 Юрий Анджекарски Sofia Педагог май 27, 2017
595 Лъчезар Африканов София родител май 27, 2017
594 Бисер Борисов май 27, 2017
593 Владислава Борисвоа родител май 27, 2017
592 Илиян Ружин май 27, 2017
591 Юлиана Танчева София май 27, 2017
590 Asya Koleva май 27, 2017
589 Анна Попова Spokane, USA учител май 27, 2017
588 Kalina Mihaylova Sofia Родител май 27, 2017
587 Галина Станева Варна Родител, скулптор май 27, 2017
586 Димитричка Павлова София родител май 27, 2017
585 Гергана Германожа София родител / учител извън системата на МОН май 27, 2017
584 Елица Зафирова София Родител, социален работник май 27, 2017
583 Боряна Николова Попово Попово май 27, 2017
582 Кристиян Михайлов София май 27, 2017
581 sonya ivanova sofia май 27, 2017
580 Маги Благоева София учител май 27, 2017
579 Методи Янчев София Родител май 27, 2017
578 Десислава Ламбринова София родител май 27, 2017
577 Пенка Дишкелова Родител май 27, 2017
576 Станчо Аврамов Варна май 27, 2017
575 Мария Амзина софия родител, учител и създател на две частни училища "Образователни технологии" www.eduteh.eu май 27, 2017
574 Madlen Yaneva-Georgieva Sofia PR май 27, 2017
573 Chavdar Mihov Sofia май 27, 2017
572 Георги Димов Асеновград родител и учител май 27, 2017
571 Васил Букорещлиев Пловдив учител май 27, 2017
570 галина недялкова софия родител, учител май 27, 2017
569 Анна Дончева София Родител май 27, 2017
568 Sultan Yasar Varna Родител май 27, 2017
567 Милен Метев София родител май 27, 2017
566 Ангелина Павлова София родител / художник май 27, 2017
565 Надежда Филипова Пловдив родител май 27, 2017
564 Lidia Borisova Sofia май 27, 2017
563 Милен Неделчев Plovdiv инженер май 27, 2017
562 Георгия Илиева Пловдив родител май 27, 2017
561 Ралица Кирова Велинград радетел май 27, 2017
560 Момчил Якимов София родител май 26, 2017
559 Пенка Велкова Пазарджик учител май 26, 2017
558 Раинка Върбанова София Учител май 26, 2017
557 Иво Колев Бургас Родител май 26, 2017
556 Александра Гогова преподавател по „Илюстрация и оформление на книгата“ в НУИИ „Илия Петров“, София май 26, 2017
555 Вероника Флорова София София май 26, 2017
554 Виолетка Славова София май 26, 2017
553 Радослав Йовчев Кюстендил май 26, 2017
552 Славина Иванова София май 26, 2017
551 Вера Илиева София родител май 26, 2017
550 Мария Бочева-Владова София родител май 26, 2017
549 Виктор Великов София Родител/управител/ www.ekskurzia.bg май 26, 2017
548 Лилия Гунчева София родител и учител май 26, 2017
547 Дочка Кючукова Любимец Любимец май 26, 2017
546 Илина Манова родител май 26, 2017
545 Катерина Ганева София родител май 26, 2017
544 Ася Георгиева Хасково родител май 26, 2017
543 Мариана Банчева Sofia Sofia май 26, 2017
542 Галина Петкова Varna Varna май 26, 2017
541 Maya Kalcheva Sofia Родител май 26, 2017
540 Evelina Obretenova Sofia Sofia май 26, 2017
539 Деница Илчева София родител май 26, 2017
538 Ралица Цветкова Sofia май 26, 2017
537 Валентина Иванова Plovdiv Plovdiv май 26, 2017
536 Валентина Кирилова Плевен родител, преподавател май 26, 2017
535 Красимира Павлова София София май 26, 2017
534 Елена Иванова май 26, 2017
533 Мариана Димитрова Кюстендил родител май 26, 2017
532 Веселина Андонова София Родител май 26, 2017
531 Карина Кръстева Sofia май 26, 2017
530 Росица Бабикова Варна родиел май 26, 2017
529 Румяна Мирчева Горна Оряховица учител май 26, 2017
528 Светла Христова София Родител/строителен инженер май 26, 2017
527 Паулина Тодорова Варна родител май 26, 2017
526 Елена Денева София родител, специалист ЧР май 26, 2017
525 Пламен Паскалев София родител, издател, преподавател май 26, 2017
524 Хараламби Хараламбиев София Родител май 26, 2017
523 Веселин Жилов София родител май 26, 2017
522 Димитър Симеонов София родител май 26, 2017
521 Теодора Симова София родител май 26, 2017
520 Нели Пехливанова София родител май 25, 2017
519 Марина Янчева Плевен Родител май 25, 2017
518 Илиян Митов София родител май 25, 2017
517 Марияна Димитрова Хасково родител, педагог май 25, 2017
516 Мая Аврамова София председател на родителско настоятелство в училище, родител на 2 деца, филолог и историк май 25, 2017
515 Милена Влахова София май 25, 2017
514 Албена Паралингова Пловдив Родител май 25, 2017
513 Евиана Цанкова Бяла Родител/учител май 25, 2017
512 Кристина Стамболийска София Родител май 25, 2017
511 Десислава Христова Варна родител май 25, 2017
510 Евгени Чалъков Бургас Учител май 25, 2017
509 Весела Борисова София родител/филмов продуцент май 25, 2017
508 Петя Делева София София май 25, 2017
507 Тодор Крумов май 25, 2017
506 Кристина Иванова София май 25, 2017
505 Теодора Каменова София родител/коуч и обучител на деца, родители, учители май 25, 2017
504 Reneta Genova Sofia май 25, 2017
503 Елена Бояджиева— Делева София Родител май 25, 2017
502 Радослав Йорданов Варна родител/морски транспорт май 25, 2017
501 Миряна Захариева София miryanka.com май 25, 2017
500 Владислава Маринова Севлиево родител май 25, 2017
499 ЧНУИ " Димитър Екимов" Русаля, общ. В Търново май 25, 2017
498 Нели Стефанова В. Търново учител май 25, 2017
497 Димитър Митев София d-mitev.blogspot.com май 25, 2017
496 Ивайло Тинчев София родител май 25, 2017
495 Кирил Търпов Пловдив родител/музикант май 25, 2017
494 Кръстина Иванова Бургас Родител май 25, 2017
493 Лилия Ланг София родител и учител май 25, 2017
492 Сияна Симеонова Shanghai Студент май 25, 2017
491 Георги Цонев Ifbrs преподавател май 25, 2017
490 Мариана Иванова Пловдив учител май 25, 2017
489 Ива Генемуна София Родител май 25, 2017
488 Даниела Милева-Петрова София родител май 25, 2017
487 Ина Кадева Учител май 25, 2017
486 Севдалина Ръмбъл Карлово май 25, 2017
485 Албена Радев София родител май 25, 2017
484 Владимир Петков Варна пенсионер май 25, 2017
483 дидя генчева май 25, 2017
482 Елена Христова Русе родител май 25, 2017
481 Антоан Божинов София преподавател СУ, НБУ, дядо. antoanbozhinov.com май 25, 2017
480 Евгения Маринова Оряхово учител май 25, 2017
479 Евгения Русева София Учител май 25, 2017
478 Милена Сакутова Сопот родител , учител май 25, 2017
477 Людмила Карамитева Учител май 25, 2017
476 Васил Кънев София родител/ит/ май 25, 2017
475 Анжела Данева София май 25, 2017
474 Веселин Колев София гражданин май 25, 2017
473 Евтим Славов Sofiq Roditel май 25, 2017
472 Мария Бонева София родител май 25, 2017
471 Венцислав Красимиров Орманов Гражданин за едно образовано поколение май 25, 2017
470 Бойко Димитров София родител/председател на Обществен съвет май 25, 2017
469 Елица Бояджиева Bulgaria учител май 25, 2017
468 Лора Христова София май 25, 2017
467 Ива Николова родител, учител май 25, 2017
466 Радослава Георгиева Sofia Учител май 25, 2017
465 Енеза Ангелова Монтана учител май 25, 2017
464 Делян Илиев Студент май 25, 2017
463 Кристиана Коджабашева май 25, 2017
462 Цветелина Демикатонова Sofia roditel май 25, 2017
461 Анна Иванова гражданин с желание за промяна май 25, 2017
460 Яна Василева родител май 25, 2017
459 Маргарита Савова-Пейребрюн май 25, 2017
458 Ирина Цанова София родител май 25, 2017
457 Milka Trifonova Veliko Tarnovo ресурсен учител май 25, 2017
456 Венцислав Йорданов Sofia родител / художник май 25, 2017
455 Цветан Цветански София историк, преподавател, родител май 25, 2017
454 Силвия Милкова Варна родител май 25, 2017
453 Станка Айдего София май 25, 2017
452 Марислава Денкова София родител май 25, 2017
451 Петър Николов София учинел май 25, 2017
450 Елена Хинова София май 25, 2017
449 Сдружение "Център за обаразователни инициативи" София cei-bg.org май 25, 2017
448 Христо Комарницки София родител май 25, 2017
447 Милена Григорова София преподавател май 25, 2017
446 Димитър Русев София родител май 25, 2017
445 Гергана Митева май 25, 2017
444 Бойка Бъчварова София преподавател май 25, 2017
443 Вера Димитрова софия родител май 25, 2017
442 Милена Христова май 25, 2017
441 Сибина Маврова Sofia Родител май 25, 2017
440 Павлина Иванова Габрово учител май 25, 2017
439 Антон Виденов София родител, екскурзовод май 25, 2017
438 Анастасия Виденова София родител, преподавател, преводач май 25, 2017
437 Ирена Да Девня Учител в детска градина май 25, 2017
436 Юлияна Матеева Бургас родител май 25, 2017
435 Магдалена Соколова София родител май 25, 2017
434 Пламен Савов София родител май 25, 2017
433 Галина Марева Кърджали родител май 25, 2017
432 Ана Сенкова Sofia родител / архитект май 25, 2017
431 Петя Скубарева Сливен родител, учител май 25, 2017
430 Ekaterina Stancheva Sofia май 25, 2017
429 Миглена Делчева София родител май 25, 2017
428 Nikolay Dragov Sofia май 25, 2017
427 Габриела Димитрова Плевен родител май 25, 2017
426 Стела Иванова май 25, 2017
425 Diana Petkova Sofia baba май 25, 2017
424 Красимира Русенова май 25, 2017
423 Надежда Христова София Родител май 25, 2017
422 Даниела Попова София Педагогически съветник май 25, 2017
421 Виолета Христова София родител, учител май 25, 2017
420 Красимира Карагьозова Хасково родител, учител май 25, 2017
419 Дария Трифонова Пловдив журналист май 25, 2017
418 Ivanka Ivanova Sofia bisnes май 25, 2017
417 Radoslav Kirov Sofia farmacia май 25, 2017
416 Tatiana Babacheva Sofia logistik май 25, 2017
415 Диана Гърланова-Славкова София родител,художник,арт-терапевт, семеен консултант май 25, 2017
414 Чавдар Балинов Варна май 25, 2017
413 Донка Костова май 25, 2017
412 Mila Nikolova Стара Загора Бъдещ родител май 25, 2017
411 Дирадж Саха София родител май 25, 2017
410 Даниела Гозманова Пловдив Пловдив май 24, 2017
409 Красимир Минчев май 24, 2017
408 Hristian Pavlov Sofiq май 24, 2017
407 Катина Клявкова Sofia май 24, 2017
406 Петя Георгиева Стара Загора родител май 24, 2017
405 Цветелина Драганова Пловдив родител, учител май 24, 2017
404 Димитър Господинов Бургас Росштел май 24, 2017
403 Румен Петров София Преподавател по социална работа май 24, 2017
402 Дарина Титкова-Спириева Варна май 24, 2017
401 Кристина Матева Разград родител май 24, 2017
400 Светлана Нанчева София http://obrazovatelenforum.wixsite.com/pforumedu/ май 24, 2017
399 Vera Buchkova Sofia родител май 24, 2017
398 Христина Машкова София майка, учител, предприемач /www.prostranstva.com май 24, 2017
397 Ivelin Penchev Gabrovo май 24, 2017
396 Велко Лесов Раковски родител май 24, 2017
395 Александър Арангелов Sofia Родител май 24, 2017
394 Denitza Serafimova Sofia artist май 24, 2017
393 Илиян Милков София родител май 24, 2017
392 Стоян Цолов София родител май 24, 2017
391 Мария Петрова София родител май 24, 2017
390 Галина Иванова Пловдив май 24, 2017
389 Yordanka Benatova Sofia Родител май 24, 2017
388 Красимира Желева Казанлък май 24, 2017
387 Нина Григорова Стара Загора май 24, 2017
386 Stefana Popova Sofia май 24, 2017
385 Невена Георгиева май 24, 2017
384 Маргарита Антова София Родител май 24, 2017
383 Златка Петрова София учител май 24, 2017
382 Росица Николова София май 24, 2017
381 Юкие Димитрова Варна учител май 24, 2017
380 Мария Янкова-Младенова родител май 24, 2017
379 Атанас Йоргов Горна Оряховица учител и родител май 24, 2017
378 Георги Балабанов Пловдив май 24, 2017
377 Божка Андонова учител май 24, 2017
376 Борислава Белева София София май 24, 2017
375 Дмитрий Юдаков София май 24, 2017
374 Олга Нинова-Траянова родител/педагог май 24, 2017
373 Manuela Manukova Varna artist май 24, 2017
372 Теменужка Джурина София май 24, 2017
371 Явор Костов Sofia актьор, фасилитатор май 24, 2017
370 Мила Асенова София родител май 24, 2017
369 Petar Milanov Sofia май 24, 2017
368 Мариела Геренска Варна учител май 24, 2017
367 Васил Ганев Пловдив родител май 24, 2017
366 Теодора Данева София родител, доцент, доктор, учител май 24, 2017
365 Катерина Васева Перник радител май 24, 2017
364 Даниел Джевелеков София учител май 24, 2017
363 Неделка Тютюнджиева Панагюрище Панагюрище май 24, 2017
362 Румяна Пандева София родител май 24, 2017
361 Илиана Архипова май 24, 2017
360 Радослав Архипов май 24, 2017
359 Венета Архипова май 24, 2017
358 Диляна Косатева София Родител май 24, 2017
357 Iliya Ivanov Sofia родител май 24, 2017
356 Бранимир Йовчев София май 24, 2017
355 Десислава Данкова София родител май 24, 2017
354 Миглена Бончева София родител май 24, 2017
353 Десислава Янева София Родител май 24, 2017
352 Виолета Върбанова София бъдещ родител май 24, 2017
351 Тихомир Рачев София май 24, 2017
350 Фани Георгиева София родител май 24, 2017
349 Лилия Златанова София родител май 24, 2017
348 Елена Баракова София родител май 24, 2017
347 Ирена Кокаличева София родител май 24, 2017
346 Любимка Григорова Пловдив родител май 24, 2017
345 Мария Паева Пловдив родител май 24, 2017
344 Иеромонах Рафаил / Росен / Стефанов Кладнишки манастир Игумен, енорийски свещеник май 24, 2017
343 Грациела Щерева София студент по педагогика; личен педагог май 24, 2017
342 Елена Димитрова-Ангелова София родител май 24, 2017
341 Антония Янкова Софиа Родител май 24, 2017
340 Петър Петров София Родител май 24, 2017
339 Валери Сираков Видин май 24, 2017
338 Надя Гешкова май 24, 2017
337 Margarita Gencheva Sofia Родител май 24, 2017
336 Десислава Пенчева Пловдив Бъдещ родител, мениджър май 24, 2017
335 Весела Симеонова Пловдив май 24, 2017
334 Анна Ковачка София родител май 24, 2017
333 Константин Димитров София родител май 24, 2017
332 Ваня Рафаилова София ученик май 24, 2017
331 Елица Георгиева Варна май 24, 2017
330 Владимир Павлов София инструктор, треньор май 24, 2017
329 Полина Йорданова Велико Търново родител май 24, 2017
328 Мариела Кърлева Асеновград родител май 23, 2017
327 Тереза Радичева Пловдив родител май 23, 2017
326 Надежда Павлова май 23, 2017
325 Лидия Тенева Сливен родител май 23, 2017
324 Гергана Шишенкова София родител май 23, 2017
323 Петра Петрова софия софия май 23, 2017
322 Росен Георгиев май 23, 2017
321 Мария Милкова Димитровград учител май 23, 2017
320 Зорница Симеонова Sofia родител май 23, 2017
319 Надежда Петрова София Родител май 23, 2017
318 Рада Иванова Sofia родител, учител май 23, 2017
317 Мария Иванова София Родител май 23, 2017
316 Даниела Стоянова Силистра родител / адвокат май 23, 2017
315 Силвия Тенева Казанлък родител май 23, 2017
314 Елена Симеонова София родител май 23, 2017
313 Весела Куманова - Колева Несебър родител май 23, 2017
312 Ралица Ружева родител май 23, 2017
311 Марта Радева Провадия учителка май 23, 2017
310 Диана Василева Sofia родител май 23, 2017
309 Борислава Захариева Кюстендил родитек май 23, 2017
308 Петьо Кривошиев май 23, 2017
307 Таня Танева Стара Загора Родител и студент май 23, 2017
306 Жанина Генева Габрово родител май 23, 2017
305 Анна Данкина май 23, 2017
304 Галина Ангелова Родител май 23, 2017
303 Росица Хаджиева София май 23, 2017
302 Рина Господинова София родител май 23, 2017
301 Елица Мънкова Казанлък студент май 23, 2017
300 Тодорка Халачева София Родител май 23, 2017
299 Диана Чоканова Велико Търново учител май 23, 2017
298 Райна Захариева София София май 23, 2017
297 Веселин Кованджиев Sofia Sofia май 23, 2017
296 Мария Сантулова София родител, учител май 23, 2017
295 Мартин Варсано София Родител май 23, 2017
294 Elitsa Kichukova Sofia родител май 23, 2017
293 viara popova май 23, 2017
292 Веселка Йонкова Велико Търново учител май 23, 2017
291 Павлина Петрова София Изп. директор, Форум за наблюдение и анализ на публични политики май 23, 2017
290 Момчил Дилов Sofia Sofia май 23, 2017
289 Павлина Петрова София родител, управляващ съдружник на частна фирма май 23, 2017
288 Владимир Николов София родител/програмист май 23, 2017
287 Йоана Маринова Sofia Директор май 23, 2017
286 Гергана Ерменкова май 23, 2017
285 Елица Тодорова май 23, 2017
284 Юзлем Идриз София май 23, 2017
283 Елена Василева София май 23, 2017
282 Ганка Петкова Sofia Sofia май 23, 2017
281 Даяна Божкова София учител май 23, 2017
280 Цветелина Стоянова Sofia родител, социолог, предприемач май 23, 2017
279 Павлина Златева Sofia май 23, 2017
278 Татяна Пейчева София родител май 23, 2017
277 Милена Лесова Раковски Раковски май 23, 2017
276 Лучия Стоянова София София май 23, 2017
275 Петя Манолова-Ламбова Пловдив родител май 23, 2017
274 Мария Василева София изкуствовед май 23, 2017
273 Елена Емануилова София Родител май 23, 2017
272 Малинка Стоева Петрич учител май 23, 2017
271 Владимир Минев София Родител май 23, 2017
270 Радка Димкина Пловдив родител май 23, 2017
269 Цветомира Янкова София родител май 23, 2017
268 Галина Маринова май 23, 2017
267 Антонина Кенова София родител май 23, 2017
266 Георги Димитров май 23, 2017
265 Борислав Кирилов София родител май 23, 2017
264 Мона Кирязова Тамарино, Ямбол родител/ www.facebook.com/DeaFarm май 23, 2017
263 Магдалена Тодоринска София родител май 23, 2017
262 Tsveta Mishkova Sofia артист май 23, 2017
261 CHAVDAROVA Teodora CHAPELLE VOLAND CHAPELLE VOLAND май 23, 2017
260 Славея Стоянова Димитровград УЧИТЕЛ май 23, 2017
259 Гергана Бурназка София Учител май 23, 2017
258 Светлана Грозданова Шумен родител май 23, 2017
257 Ванина Ненова София май 23, 2017
256 Елена Велинова София родител май 23, 2017
255 Петя Славова Sofia родител май 23, 2017
254 Гергана Крумова София родител/психолог май 23, 2017
253 Анна Терезова Sofia родител май 23, 2017
252 Дневникът на мама и татко . София Namama.bg май 23, 2017
251 Елена Бачева София родител май 23, 2017
250 Гергана Дичева Варна Родител май 23, 2017
249 Mariana Kazashka Mariana Kazashka roditel май 23, 2017
248 Милена Иванова София родител май 23, 2017
247 Златка Димитрова София Учител май 23, 2017
246 Мирослава Джаджарова София Родител май 23, 2017
245 Георги Литвиненко София родител/програмист/-- май 23, 2017
244 Елица Лазарова Банкя (София) Банкя (София) май 23, 2017
243 Александра Чомонева София Учител май 23, 2017
242 Ели Атанасова София май 23, 2017
241 Таня Стоянова Sofia родител май 23, 2017
240 Юлия Боева София родител май 23, 2017
239 Милена Михайлова май 23, 2017
238 Гергана Симонова Казанлък Родител май 23, 2017
237 Таня Иванова София Родител май 23, 2017
236 Дамян Узунов Плевен Да/ www.3atoms.org май 23, 2017
235 Марияна Герогиева Велико Търново образователен експрет май 23, 2017
234 Цветан Величков София Родител май 23, 2017
233 Vilislav Ivanov Veliko Tyrnovo май 23, 2017
232 Ива Костадинова София май 23, 2017
231 Толиана Трифонова София родител май 23, 2017
230 Неда Искренова Sofia ,родител и учител май 23, 2017
229 Любомир Тодоров Бургас Родител май 23, 2017
228 Елка Атанасова София родител май 23, 2017
227 Албена Карагьозова София родител май 23, 2017
226 Валентина Цветкова София май 23, 2017
225 Борис Танушев София родител май 23, 2017
224 Румяна Панкова София Родител май 23, 2017
223 Елена Петрова София родител май 23, 2017
222 Полина Вълчева София родител май 23, 2017
221 Евгения Янчевска София родител май 23, 2017
220 Антоанета Дончева май 23, 2017
219 Биляна Георгиева София май 23, 2017
218 Деница Деянова София родител май 23, 2017
217 Мария Христова София май 23, 2017
216 Даниела Павлова Асеновград родител май 23, 2017
215 Петя Белева Пловдив учител май 23, 2017
214 Ивелина Стойкова София родител май 23, 2017
213 Ралица Начева София родител май 23, 2017
212 Daniela Radina Munich май 23, 2017
211 Бойа Делибалтова София май 23, 2017
210 Елена Юрукова Пловдив учител, управител на "Училища Европа" Пловдив май 23, 2017
209 Зоя Караджова родител май 23, 2017
208 Елена Петрова родител май 23, 2017
207 Десислава Делибалтова София уредник май 23, 2017
206 Теофан Константинов София София май 23, 2017
205 Никола Илиянов София Общност за демократично образование, НПО "Младежки иновации" май 23, 2017
204 Кирил Шиников родител май 23, 2017
203 Мария Сентова СОФИЯ родител, психолог май 23, 2017
202 Милена Ненкова София Психолог май 23, 2017
201 Даниел Павлевчев май 23, 2017
200 Веселка Аспарухова май 23, 2017
199 Robert Maher Sofia www.twofish.bg май 23, 2017
198 Мария Ташкова Сливен родител май 23, 2017
197 Момчил Даскалов София родител май 23, 2017
196 Лилия Врачовска Ifbrs май 23, 2017
195 Евгения Петкова Ботевград Родител и учител май 23, 2017
194 Пламена Камбурова родител май 23, 2017
193 Димитър Татарски Разлог Характер.бг май 23, 2017
192 Анелия Иванова София Родител май 23, 2017
191 Десислава Маринова София родител май 23, 2017
190 Милена Аврамова София родител май 23, 2017
189 Яна Георгиева София родител, учител май 23, 2017
188 Валентин Кехайов Смолян НПО"Млади изследователи за младежко развитие" май 23, 2017
187 Албена Цветкова София родител май 23, 2017
186 Сашка Таскова София родител май 23, 2017
185 Теодора Атанасова Казанлък учител май 23, 2017
184 Георги Мутафчиев Sofia Родител май 23, 2017
183 Иванка Чобанова пловдив родител май 23, 2017
182 Даря Ефремова София родител май 23, 2017
181 Кадрие Чакър София май 23, 2017
180 Теодор Василев Казанлък родител май 23, 2017
179 Petya Mutafchieva Sofia Родител/ май 23, 2017
178 Мими Гатева София Родител/учител май 23, 2017
177 Христина Бузина Правец Родител май 23, 2017
176 Ивана Стоева София София май 23, 2017
175 Цани Йорданова София Родител май 23, 2017
174 Милена Михайлова София Родител май 23, 2017
173 Албена Дамянова София родител май 23, 2017
172 Sophia Rogleva Sofia Ученик май 23, 2017
171 Илина Радева май 23, 2017
170 Милена Симеонова Русе родител май 23, 2017
169 Бояна Василева София май 23, 2017
168 Свилена Рачева София май 23, 2017
167 Анелия Гроздева Sofia Предприемач май 23, 2017
166 Гюлвер Юмер Русе Русе май 23, 2017
165 Виржиния Кирилова София родите/счетоводител май 23, 2017
164 Георги Григоров Хасково Ученик май 23, 2017
163 Наско Николов София май 23, 2017
162 Николай Николов София архитект май 23, 2017
161 Марияна Манушева София родител май 23, 2017
160 Иван Каменски Стара Загора родител/уеб дизайнер/valival.com май 23, 2017
159 Галина Чернева София май 23, 2017
158 Маргарита Русева Firenze бивш преподавател май 23, 2017
157 Росица Добрева Nova Zagora Nova Zagora май 23, 2017
156 Румен Владимиров май 23, 2017
155 Слави Котаров Стара Загора май 23, 2017
154 Иван Андреев София родител май 23, 2017
153 Лилия Петрова Варна родител май 23, 2017
152 Николина Николова СОФИЯ СОФИЯ май 23, 2017
151 Яна Цонева Софив Родител май 23, 2017
150 Тодор Кичуков София май 23, 2017
149 Милена Гарова Пловдив Пловдив май 23, 2017
148 Петя Миколова София родител май 23, 2017
147 Доротея Владимирова Търговище родител май 23, 2017
146 Виктор Живков София Родител май 23, 2017
145 Мадлена Кръстева София май 23, 2017
144 Пламен Костов София родител, електроинженер май 23, 2017
143 Естер Гомбаш Поморие Родител/психолог май 23, 2017
142 Александър Петров Казанлък Графичен дизайнер май 23, 2017
141 Стефан Динев София родител май 23, 2017
140 Алина Данчева София родител май 23, 2017
139 Цанкова Искра Кнежа Читалищен секретар май 23, 2017
138 Радост Борисова Бургас родител май 23, 2017
137 Красимира Василева Стара Загора библиотекар май 23, 2017
136 Маргарита Динева София май 23, 2017
135 боряна атанасова велико търново родител май 23, 2017
134 Десислава Бошнакова София Родител/ Преподавател май 23, 2017
133 Николай Солаков София родител май 23, 2017
132 иван пенев софия родител май 23, 2017
131 Искра Керанова Добрич Учител май 23, 2017
130 Силвия Спасова Благоевград учител май 23, 2017
129 Миглена Димитрова Sofia Sofia май 23, 2017
128 Росена Екимова София май 23, 2017
127 Гергана Панева София Педагог май 23, 2017
126 Даниела Йорданова Ямбол Родител май 23, 2017
125 Елена Благоевя Сливен Учител май 23, 2017
124 Райчо Радев Перник учител, директор, пенсионер май 23, 2017
123 София Борисова Бургас родител май 23, 2017
122 Веселина Чакърова Стара Загора родител май 23, 2017
121 Ваня Величкова София родител/ психолог май 23, 2017
120 Хайри Лошев Рудозем www.hayriloshev.com май 23, 2017
119 Александър Георгиев Дупница май 23, 2017
118 Светлана Иванова май 23, 2017
117 Антонина Аловцкая София родител/маркетинг май 23, 2017
116 Симона Стоянова София родител май 23, 2017
115 Йохан Йолов Мездра май 23, 2017
114 Силвия Димитрова Варна Родител май 23, 2017
113 Людмила Тенева Смолян учител май 23, 2017
112 Кирил Атанасов Сифия май 22, 2017
111 Светлана Тонева Бургас родител май 22, 2017
110 Petya Klimentova Sofia Sofia май 22, 2017
109 Боян Цветков София sfawbg.wordpress.com май 22, 2017
108 Емилия Петкова Пловдив учител май 22, 2017
107 Виолета Станчева Горна Оряховица Горна Оряховица май 22, 2017
106 Димитрина Иванова Варна Директор, Сдружение "Нов живот" - Варна май 22, 2017
105 Василена Бахчеванова май 22, 2017
104 Деси Стоева Sofia май 22, 2017
103 Стефан Кичев София Студент май 22, 2017
102 Марчела Иванова София Учител май 22, 2017
101 Найме Горелска Горно Краище Родител май 22, 2017
100 Петър Николов София май 22, 2017
99 Калин Ангелов София родител, учител май 22, 2017
98 Емилия Михаилова Пловдив Баба май 22, 2017
97 Мая Александрова Пловдив neshtoto.club май 22, 2017
96 Камелия Дамянова София Родител май 22, 2017
95 Боян Бойчев Варна родител май 22, 2017
94 Милена Ценкова София родител, учител май 22, 2017
93 Владимир Ангелов София Технически директор, Sirius Software май 22, 2017
92 Катина Цолова София София май 22, 2017
91 Теодор Караколев Пловдив май 22, 2017
90 Станимира Иванова София Родител май 22, 2017
89 Павлина Иванова Варна учител, отстранен /заради опити да се противопоставя на безобразията/ директор заради май 22, 2017
88 Цеца Горанова Батак учител май 22, 2017
87 Марияна Иванова Сливен Учител май 22, 2017
86 Миланова Златка Перник учител, пенсионер от 1 година май 22, 2017
85 Цветелина Илийкова София родител май 22, 2017
84 Розалия Горанова София София май 22, 2017
83 KaLiNa RaLeVa Sofia май 22, 2017
82 Нели Гошева Пловдив родител май 22, 2017
81 Катя Петрова София София май 22, 2017
80 Орлин Райков София родител май 22, 2017
79 Мария Станкова Русе Русе май 22, 2017
78 Петър Илиев София май 22, 2017
77 Ирина Манушева София май 22, 2017
76 Поля Арнаудова София родител май 22, 2017
75 Стефани Димитрова Смолян родител май 22, 2017
74 Светослав Стоянов София май 22, 2017
73 Сребрина Айладънова Варна бъдещ родител/учител май 22, 2017
72 Иван Голев София родител май 22, 2017
71 Албена Варсано София родител, докторант в СУ "Св. Климент Охридски" май 22, 2017
70 Юлия Пъшкина май 22, 2017
69 ДАРИНКА СТОЙЧЕВА ШУМЕН май 22, 2017
68 Николай Пелов София родител май 22, 2017
67 Илияна Михайлова София Родител май 22, 2017
66 Магдалена Петрова Габрово Ученик май 22, 2017
65 Искра Виденова-Маркова Варна родител и учител май 22, 2017
64 Кристина Тодорова Лом Учител май 22, 2017
63 Ирина Георгиева София психолог май 22, 2017
62 Евгения Ждракова София родител май 22, 2017
61 Цветан Вучков Sofia Seo май 22, 2017
60 Миглена Чаушева София родител май 22, 2017
59 Ангел Грънчаров Пловдив https://aig-humanus.blogspot.bg май 22, 2017
58 Мария Динева София родител/ учител май 22, 2017
57 Маргарита Дончева София Родител май 22, 2017
56 Габриела Вълчковс София май 22, 2017
55 Сдружение "Политики за развитие" Сдружение "Политики за развитие София policies.bg май 22, 2017
54 Таня Колева София учител май 22, 2017
53 Александър Туйков Sofia май 22, 2017
52 Диана Атанасова София Родител/Психолог май 22, 2017
51 Кирил Загоров Варна родител май 22, 2017
50 Силвия Бекярска София родител май 22, 2017
49 Красимира Григорова Варна май 22, 2017
48 Теодора Лефтерова София Родител май 22, 2017
47 Яна Стоянова Варна родител/учител май 22, 2017
46 Мария Енева София Родител/психолог май 22, 2017
45 Evgeni Vantov Knezha teacher май 22, 2017
44 Дора Тонева Содия родител май 22, 2017
43 Атанас Георгиев София родител/Информационн технологии май 22, 2017
42 Даниела Василева Варна Родител май 22, 2017
41 Златина Михайлова София Родител май 22, 2017
40 Георги Неделчев София Български съюз за директна демокрация - БСДД, www.budd.bg май 22, 2017
39 Мариана Шишкова Варна учител май 22, 2017
38 Таня Шопова София родител/учител май 22, 2017
37 Татяна Димитрова май 22, 2017
36 Жюстин Томс София родител, преподавател май 22, 2017
35 Цвета Махнева София родител май 22, 2017
34 Гергана Караманова Sofia Родител/логопед май 22, 2017
33 Andrey Draganov Sofia май 22, 2017
32 Калина Гоцова София родител май 22, 2017
31 Наталиия Димитрова София родител и учител май 22, 2017
30 Антоанета Йотова София родител май 22, 2017
29 Светла Георгиева Добрич учител май 22, 2017
28 Цветомир Стоянов София родител, софтуерен инжинер май 22, 2017
27 Йорданка Иванова София учител май 22, 2017
26 Зорница Попова София родител май 22, 2017
25 Донка Йочева Kotel учител май 22, 2017
24 Илина Илинова София родител май 22, 2017
23 Симон Зенопян май 22, 2017
22 Иван Николов Sofia yчител май 22, 2017
21 Людмила Драгоева София май 22, 2017
20 Кремена Витанова Горна Оряховица Горна Оряховица май 22, 2017
19 Lachezara Georgieva Sofia Родител май 22, 2017
18 Мария Николова Горна Оряховица учител май 22, 2017
17 Станимир Костов София Родител май 22, 2017
16 Вяра Николова Варна учител, Директор на Материка, www.materika.bg май 22, 2017
15 Светлана Михова София май 22, 2017
14 Борис Петров Бургас май 22, 2017
13 Калоян Правов София май 22, 2017
12 Васил Бегов София родител май 22, 2017
11 Георги Георгиев Варна родител на 3 деца май 22, 2017
10 Албена Руневска София учителка май 22, 2017
9 Антоанета Календерова София родител, учител май 22, 2017
8 Василена Доткова София родител май 22, 2017
7 Борил Гуринов София Родител/Ретушьор май 22, 2017
6 Момчил Петров София Родител май 22, 2017
5 Русин Бориславов Бургас учител май 22, 2017
4 Явор Ганчев София родител май 22, 2017
3 Евдокия Раева София Учител май 22, 2017
2 ЧСУ "Рьорих" София Училище май 22, 2017
1 Радка Карагьозова София учител, директор на училище май 22, 2017
[button class=”fancybox-inline” style=”btn-danger btn-lg btn-block” icon=”glyphicon glyphicon-pencil” align=”left” type=”link” target=”false” title=”Подпишете отвореното писмо” link=”#answer0″]