17.01.2014

Граждански форум за обмен на добри практики и идеи в областта на
демократичното, самоорганизиращо се и самоуправляващо се образование

София Лайв Клуб, 15 и 16 февруари 2014

Официален сайт на събитието с пълна информация – тук.

На първия по рода си форум граждански групи и експерти ще представят добри практики в свободното образование и вижданията си за демократизация и самоуправление в образованието в рамките на двудневна среща в София на 15 и 16 февруари 2014.

Специален гост на конференцията ще бъде Яков Хехт (Израел), международно известен практик и теоретик на демократичното образование, теория на обучението и обществената промяна на образованието. През 1987 г. Хехт основава Демократичното училище в Хадера (Израел) и оттогава до днес е участвал в основаването на десетки демократични училища в Израел и по света. Автор на книгата Демократичното образование”.

“Демократично училище” е училище, в което детето само определя ежедневната си учебна програма, а всички въпроси на училищния живот се решават от общо събрание, в което деца и възрастни имат равен глас. Яков Хехт ще сподели своя опит в основаването и управлението на демократични училища и ще обсъди със заинтересовани родители и учители възможностите за основаване на демократични училища в България.

Свободното развитие на образованието е гарантирано от Конституцията (чл. 23) Това означава, че е не само допустимо, но и необходимо съществуването на разнообразни и независими образователни форми, които по отношение на своите организация, учебно съдържание и образователни цели не са регулирани от държавата. Националната мрежа на родителите ще представи своята концепция за образователна
реформа, която да приведе образованието в България в съответствие с изискването на Конституцията за свободно развитие на образованието и липса на държавен монопол в тази област.

Срещата е отворена за педагози, психолози, родители, ресурсни центрове, администратори на детски градини и училища, представители на висшите училища, медии, неправителствени организации, държавни и общински институции, работещи в сферата на образованието.