ДЕТСКА ГРАДИНА „СИНЧЕЦ”
073/ 88-53-61

ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТСКИ СВЯТ”
073/ 88-53-62

ДЕТСКА ГРАДИНА „УСМИВКА“
073/ 84-05-51

ДЕТСКСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ”
073/ 84-09-23

ДЕТСКА ГРАДИНА №1 “ВЕДРИЦА”
073/ 88 53 36

ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 „СВЕТА БОГОРОДИЦА“
0878 418 415

ДЕТСКА ГРАДИНА №3 „ДЕТЕЛИНИ”
073/ 88 52 97

ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 „РОСА”
073/ 88 52 98

ДЕТСКА ГРАДИНА № 6 „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“
0892 274 129

ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ВЕЧЕРНИЦА”
073 / 88 53 41

ДЕТСКА ГРАДИНА № 10 „МАК”
073/ 88-53-42

ДЕТСКА ГРАДИНА №11 ”ЗДРАВЕЦ”
0878 418-311

ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „АЛЕНИ МАКОВЕ”
0878418312