ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 „ЗВЪНЧЕ“
Телефон (042) 276 092

ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 „ЗОРНИЦА“
Телефон (042) 646 013

ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЯН БИБИЯН“
Телефон (042) 640 032

ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 „БРЕЗА“
Телефон (042) 672 324

ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „МЕЧО ПУХ“
Телефон 0883 275 050

ДЕТСКА ГРАДИНА № 6 „КАМБАНКА“
Телефон (042) 230 612

ДЕТСКА ГРАДИНА № 7 „СВЕТУЛКА“
Телефон (042) 628 290

ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 „БЪЛГАРЧЕ“
Телефон (042) 623 951

ДЕТСКА ГРАДИНА № 10 „СВЕТЛИНА“
Телефон (042) 626 108

ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 „ЗАГОРЕ“
Телефон (042) 628 711

ДЕТСКА ГРАДИНА № 13 „ПРОЛЕТ“
Телефон (042) 624 412

ДЕТСКА ГРАДИНА № 17 „ЗНАМЕ НА МИРА“
Телефон (042) 647 190

ДЕТСКА ГРАДИНА № 20 „МИР“
Телефон (042) 626 089

ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 „КИПАРИС“
Телефон (042) 623 921

ДЕТСКА ГРАДИНА № 24 „РАДОСТ“
Телефон (042) 649 150

ДЕТСКА ГРАДИНА № 25 „АЛЕН МАК“
Телефон (042) 275 123

ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛАВЕЙЧЕ“
Телефон (042) 621 830

ДЕТСКА ГРАДИНА № 31 „СЛЪНЦЕ“
Телефон (042) 640 137

ДЕТСКА ГРАДИНА № 33 „ЛЮЛЯК“
Телефон (042) 690 106

ДЕТСКА ГРАДИНА № 34 „РАЙНА КНЯГИНЯ“
Телефон (042) 681 360

ДЕТСКА ГРАДИНА № 35 „СВОБОДА“
Телефон (042) 630 583

ДЕТСКА ГРАДИНА № 58 „ЗВЕЗДИЦА“
Телефон (042) 279 160

ДЕТСКА ГРАДИНА № 66 „ДЕТСКИ РАЙ“
Телефон (042) 630 165

ДЕТСКА ГРАДИНА № 68 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО“
Телефон (042) 263 102