03.04.2012

Ако желаете да разпространите листовката като електронен документ – https://193.178.152.14/nmr.bg/wp-content/uploads/2012/04/PZD_flyer_face2.jpg
https://193.178.152.14/nmr.bg/wp-content/uploads/2012/04/PZD_flyer_back1.jpg

Ако желаете да отпечатате сами листовката – https://193.178.152.14/nmr.bg/wp-content/uploads/2012/04/PZD_listovka1.zip

Нашата листовка е на разположение за разпространение – имаме нужда от вашата помощ! Пишете ни на nmroditeli  @  gmail.com, ако желаете да раздавате – на своите близки, в квартала, в детската градина и в училището.