15.01.2013

След като широк фронт от граждански организации заяви съпротивата си срещу готвения Закон за предучилищното и училищно образование, властта реагира с контра-петиция в полза на своите предложения.

През ноември 2012 г. над 20 родителски организации изпратиха отворено писмо (www.sva.bg/6/post/2012/11/7.html), а на 22 ноем. заявиха и на пресконференция несъгласието си с въвеждането на задължителна предучилищна подготовка от 4 годишна възраст и санкциите срещу родители, които отглеждат сами децата си след 3 годишна възраст, както и срещу форми на образование, алтернативни на държавната система. Те стартираха и петиция с тези искания.
Последва коалиция от други над 20 организации – родителски, педагогически, религиозни, икономически. Сред тях бе Националната асоциация на ресурсните учители, събрали и внесли над 30 000 подписа в несъгласие с постановките на проектозакона. На 11 дек. 2012 г. коалицията заяви публично категоричната си съпротива срещу следните принципни постановки на ПЗПУО (www.nmr.bg/deklaracia)
На 12 декември 2012 г. в НС се проведе кръгла маса, където се чуха много мнения на граждански организации против проектозакона. Същевременно извън НС в София, а и във Варна, Бургас, Плевен и Велико Търново се проведоха родителски протести.

Няколко дни след кръглата маса, на 19 дек. 2012 г., се появи контра-петиция на гражданската, подписана почти изцяло от длъжностни лица на следните позиции

Ето имената:

• Държавни институции – 17 % (48 бр.)
– МОМН – директори на дирекции и експерти; служители в РИО – 10 % (28 бр.)
– ДАЗД, НСОРБ, ЦРЧР, НИОД, АСП, служители в общини и центрове към общини
• Образователни институции (държавни и частни) – 51% (142 бр)
– директори на частни и общински детски градини и училища, учители, педагогически съветници, преподаватели във ВУЗ (квалификация на учители предучилищна подготовка), участници в проекти, независими оценители в България, издателства на учебници
• НПО – 6% (18 бр)
– НПО – доставчици на социални и образователни услуги, участници в работната група по законопроекта, училищни настоятелства, Българска асоциация на частните училища

Към момента на анализа общият брой подписи е 376. Не са подписали с имената си 51 човека (14%), а 47 от Хасково са подписани в рамките на 45 мин. и съответно няма как да са реални. Ето защо са анализирани 278 бр. Броят на неразпознатите подписи е 70бр. (25%).

Властта организира петиция в подкрепа на собствения си проектозакон. Питаме: защо го прави, след като разполага с административни и властови механизми да взима решения? В случая става дума за мимикрия на властта като гражданско общество, за подмяна на гражданско становище с административно спуснато такова.