14.09.2012

На 11-12 септември във Варна се проведе кръгла маса на тема «Семейството, възпитанието, образованието и закрилата на подрастващите» в рамките на четиринадесетото издание на Седмицата на православната книга. Резюме на първия ден прочетете тук – резюме на втория ден прочетете тук. «Национална мрежа на родителите» взе участие с доклад и участва в изработването на две декларации. Очаквайте в скоро време възможност да прочетете докладите на всички участници.

Предлагаме на вниманието ви двете декларации:

Декларация относно законопроекта за детето

Декларация за духовно-нравственото възпитание и образование

По въпроса за застъпването на религиозно-нравственото възпитание в задължителната учебна програма в училище, НМР изказва особеното мнение, че то трябва да бъде приоритет на семейството и домашното възпитание. То би имало място в училищната програма, ако родителите имаха гаранции и възможност да упражняват правото си да определят учебните програма и съдържание в своето училище – нещо, което е практически невъзможно според проекта за Закон за предучилищното и училищното образование, който се обсъжда в НС пред второ четене. Когато такова обучение е израз на желанието на родителите и децата – а не на капацитета на образователната администрация да определя съдържанието на обучението по духовност и нравственост – то ще бъде на мястото си в общественото училище.

НМР подкрепя и двете декларации на основата на принципното противопоставяне на политиката на засилване на държавната регулация върху суверенната територия на личния живот и семейството и на разбирането, че такава политика има пагубно въздействие върху възпитанието, образованието и закрилата на децата.