Основни училища

Първо Основно Училище „Никола Първанов“
+359 (0)971 66545

Второ Основно Училище „Константин Фотинов“
+359 (0)971 66546

ІV Основно Училище „Христо Ботев“
0889 917356

Средни училища

Средно Общообразователно Училище „Отец Паисий“
+359 (0)971 6-65-47

СОУ за Чужди Езици, Мениджмънт и Изкуства „Димитър Маринов“
+359 (0)971 6-00-11

Гимназии

Професионална Гимназияпо Производствени Технологии
+359 (0)971 60350

Професионална Гимназия по Хранене и Земеделие „Дмитрий Иванович Менделеев“
+359 (0)971 60264

Профилирана Гимназия „Найден Геров“
+359 (0)971 66013

Други училища

Помощно Училище „Д-Р Петър Берон“
+359 (0)971 66986