Основни училища

Първо Основно Училище „Св.Св. Кирил и Методий“
+359 (0)96 096/307556

Основно Училище „Георги Бенковски“
+359 (0)96 305192

Tрето Основно Училище „Д-Р Петър Берон“
+359 (0)96 303305

Четвърто Основно Училище „Иван Вазов“
+359 (0)96 303-320

Шесто Основно Училище „Л. Каравелов“
+359 (0)96 306757

Седмо Соу „Проф. Д-Р Асен Златаров“
+359 (0)96 306547

Средни училища

Второ Средно Общообразователно Училище „Никола Йонков Вапцаров“
+359 (0)96 305698

Пето Средно Общообразователно Училище „Христо Ботев“
+359 (0)96 300414

8-мо Средно Общообразователно Училище „Отец Паисий“
+359 (0)96 305438

Девето Средно Общообразователно Училище „Йордан Радичков“
+359 (0)96 300-665

Гимназии

Професионална Гимназия по Електротехника „Христо Ботев“
+359 (0)96 301166

Природо-Математическа Гимназия „Свети Климент Охридски“
+359 (0)96 305756

Професионална Техническа Гимназия „Юрий Гагарин“
+359 (0)96 300632

Финансово-Стопанска Гимназия „Васил Левски“
+359 (0)96 300435

Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия
+359 (0)96 303260

Гимназия с Преподаване на Чужди Езици „Петър Богдан“
+359 (0)96 306235

Професионална Гимназия по Лека Промишленост
+359 (0)96 305197