Начални училища

Начално училище „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
0888751914

Начално училище „Георги Сава Раковски“
0887547515

Начално училище „Никола Фурнаджиев“
45 34 04

Начално училище „Отец Паисий“
0887540525

Начално училище „Васил Друмев“
0885710084

Основни училища

Основно училище „Проф. Иван Батаклиев“
0885231519

Основно училище „Стефан Захариев“
0893455988

Основно училище „Христо Смирненски“
0885671018

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
0887616560

I Основно училище „Свети Климент Охридски“
0885347890

Основно училище „Христо Ботев“
0885403834

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
0888590056

Средни училища

Средно училище „Димитър Гачев“
0876 46 50 75

Средно училище „Георги Брегов“
0887557568

Средно училище „Георги Бенковски“
0888421446

Средно училище „Д-р Петър Берон“
0887 551 881

Спортни училища

Спортно училище Пазарджик
0898726423

Гимназии

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
0877464949

Професионална гимназия по механоелектротехника
0877339622

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии
0889012640

Професионална гимназия по строителство и архитектура
0878999829

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт
0882449940

Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“
0894393134

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“
0887356143

ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков”
0888100761

Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство
0893410593

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЦАРИЦА ЙОАННА“
0894387080

Центрове за специална образователна подкрепа

ЦСОП-Пазарджик
0877029416