Основни училища

Основно Училище „Никола Йонков Вапцаров“
+359 (0)84 612250

Основно Училище „Никола Икономов“
+359 (0)84 62-35-14

Основно Училище „Васил Левски“
+359 (0)84 662707

Основно Училище „Иван Сергеевич Тургенев“
+359 (0)84 662721

Основно Училище „Отец Паисий“
+359 (0)84 624362

Средни училища

Средно Общообразователно Училище „Христо Ботев“
+359 (0)84 662701

Спортни училища

Спортно Училище – Разград
+359 (0)84 62-10-15

Гимназии

Професионална Гимназия по Облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“
+359 (0)84 660705

Професионална Техническа Гимназия „Шандор Петьофи“
+359 (0)84 660237

Професионална Гимназия по Химични Технологии и Биотехнологии „Мария Кюри“
+359 (0)84 /661439

Природо-математическа Гимназия „Акад.Никола Обрешков“
+359 (0)84 662709

Професионална Гимназия по Икономика „Робер Шуман“
+359 (0)84 661245

Професионална Гимназия по Селско Стопанство и Хранително-Вкусови Технологии „Ангел Кънчев“
+359 (0)84 66-13-70

Професионална Гимназия по Транспорт и Строителство „Христо Смирненски“
+359 (0)84 624693

Гимназия с Преподаване на Чужди Езици „Екзарх Йосиф“
+359 (0)84 662714

Други училища

Междуучилищен Център по Трудовополитехническо Обучение
+359 (0)84 661586

Център За Ученическо Техническо и Научно Творчество
+359 (0)84 66-27-16

Център За Работа с Деца
+359 (0)84 624412

Ученическа Спортна Школа „Р.Бухтев“
+359 (0)84 66-27-20