Начални училища

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“
(042) 681 286

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЗОРА“
(042) 690 031

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КОЛЬО ГАНЧЕВ“
(042) 606 195

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Основни училища

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БАКАЛОВ“
(042) 680 635

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“
(042) 639 258

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ ХРИСТОВ“
(042) 637 026

ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“
(042) 623 212

ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ НИКОЛА“
(042) 605 869

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „САМАРА“
(042) 681 275

ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“
0879 914 257

ЕДИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“
(042) 672 003

ДВАНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА“
(042) 638 620

ТРИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
(042) 671 038

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“
(042) 672 289

Средни училища

СУ „ЖЕЛЕЗНИК“
0886 088 800

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
(042) 622 355

СУ „ИВАН ВАЗОВ“
(042) 680 715

СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“
(042) 625 334

СУ „МАКСИМ ГОРКИ“
(042) 641 004

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
(042) 622 743

Профилирани гимназии

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „РОМЕН РОЛАН“
(042) 604 771

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“
(042) 605 062

Професионални гимназии

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“
(042) 622 715

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“
(042) 681 096

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“
(042) 680 012

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ЛУБОР БАЙЕР“
(042) 600 641

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ИВАН ПАВЛОВ“
(042) 607 767

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“
(042) 681 659

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ХРАНЕНЕ „РАЙНА КНЯГИНЯ“
(042) 652 038

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ИНЖ. НЕДЬО РАНЧЕВ“
(042) 649 188

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ
0885456553

Музикални училища

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА „ХРИСТИНА МОРФОВА“
(042) 241 433

Спортни училища

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“
(042) 607 400

Вечерни училища

ВЕЧЕРНО СУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“
(042) 623 930

Специални училища

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ“ ПРИ ЗАТВОРА – ГРАД СТАРА ЗАГОРА
(042) 619 520

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
(042) 623 818