Основни училища

Основно Училище „Бачо Киро“
+359 (0)62 62-58-22

Основно Училище „Петко Рачев Славейков“
+359 (0)62 624470

Основно Училище „Христо Ботев“
+359 (0)62 629894

Основно Училище „Св. Патриарх Евтимий“
+359 (0)62 62-19-51

Основно Училище „Димитър Благоев“
+359 (0)62 620352

Средни училища

Средно Общообразователно Училище „Владимир Комаров“
+359 (0)62 674974

Средно Общообразователно Училище „Емилиян Станев“
+359 (0)62 646940

Средно Общообразователно Училище „Вела Благоева“
+359 (0)62 642861

Средно Общообразователно Училище „Георги Стойков Раковски“
+359 (0)62 648867

Профилирани гимназии

Природо-математическа Гимназия „Васил Друмев“
+359 (0)62 62-02-74

Езикова Гимназия „Проф. Д-Р Асен Златаров“
+359 (0)62 646997

Старопрестолна Гимназия по Икономика
+359 (0)62 62-05-87

Професионални гимназии

Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия „Ангел Попов“
+359 (0)62 620496

Професионална Гимназия по Моден Дизайн
+359 (0)62 625887

Професионална Гимназия по Туризъм „Д-Р Васил Берон“
+359 (0)62 621516

Професионална Гимназия по Сградостроителство „Кольо Фичето“
+359 (0)62 62-16-59

Професионална Гимназия по Електроника „Александър Степанович Попов“
+359 (0)62 64-49-77

Частни училища и гимназии

Частна Професионална Гимназия по Мениджмънт
+359 (0)62 637915

Частна Профилирана Гимназия „Американски Колеж – Аркус“
+359 (0)62 619966