ЦДГ No 2 „Родолюбче“
+359 (0)76 602157

Целодневна Детска Градина No 3 „Пролетен Цвят“
+359 (0)76 672798

Целодневна Детска ГрадинаNo 6 „Българче“
+359 (0)76 672512

Обединена Детска Градина „Пролет“
+359 (0)76 630463

Целодневна Детска Градина No 5 „Вела Пеева“
+359 (0)76 660078

Целодневна Детска Градина No 8 „Изворче“
+359 (0)76 602942

Целодневна Детска Градина No 12 „Радост“
+359 (0)76 690091

Целодневна Детска Градина No 15 „Райна Княгиня“
+359 (0)76 606753