Детска градина „Дора Габе”
0894/ 453786

Детска градина „Здравец”
0746/3 06 98

Детска градина „Първи юни”
0894 34 91 41

Детска градина „Пролет”
0892234642

Детска градина „Радост”
0746/2 28 86