Детска градина „Добруджа“
086/ 821 968

Детска градина „Иглика“
086/ 824 110

Детска градина „Нарцис“
086/ 823 891

Детска градина „Радост“
086/ 824 468

Детска градина „Роза“
086/ 821 789

Детска градина „Ян Бибиян“
086/ 824 047