Детска градина № 1 “Веселушко”
0894451223

Детска градина № 2 “8 март”
0894451224

Детска градина № 3 “Здравец”
0894451225

Детска градина № 5 “Червената шапчица”
0888150614

Детска градина № 6 “Пролет”
0894451227

Детска градина № 7 “Снежанка”
0894451228

Детска градина № 8 “Слънце”
0894451229

Детска градина № 9 “Приказка”
0894451230

Детска градина №11 „Звънче“
0894451231

Детска градина “Пчелица”
0894451232