Целодневна Детска Градина No 4 „Пламъче“
+359 (0)46 663-487

Целодневна Детска Градина „Червената Шапчица“
+359 (0)46 66-94-74

Целодневна Детска Градина „Зорница“
+359 (0)46 663480

Целодневна Детска Градина No 13 „Славейче“
+359 (0)46 66-94-72

Целодневна Детска Градина No 14 „Свобода“
+359 (0)46 66-34-72

Целодневна Детска Градина No 16 „Щастливо Детство“
+359 (0)46 66-94-71

Целодневна Детска Градина No 22 „Биляна“
+359 (0)46 66-94-75

Целодневна Детска Градина „Снежанка“
+359 (0)46 663474

Целодневна Детска Градина „Радост“
+359 (0)46 665172

Целодневна Детска Градина „Валентина“ No 5
+359 (0)46 66-34-86

Целодневна Детска Градина No 17 „Слънце“
+359 (0)46 66-34-71

Целодневна Детска Градина No 18 „Люляците“
+359 (0)46 663489

Целодневна Детска Градина No 19 „Малина“
+359 (0)46 66-94-73