Начални училища

Начално Училище „Яне Сандански“
+359 (0)747 80236

Начално Училище „Св.Св.Кирил и Методий“
+359 (0)747 80235

Основни учиища

Основно Училище „Никола Парапунов“
0893 358 028

Средни училища

Средно Общообразователно Училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“
+359 (0)747 80232

Гимназии

Професионална Гимназия по Механизация на Селското Стопанствo
+359 (0)747 80-156

Професионална Гимназия по Туризъм и Хранителни Технологии „Никола Стойчев“
+359 (0)747 80151

Професионална Гимназия по Транспорт
+359 (0)747 80-147