Основни училища

ОУ „Св. Иван Рилски“
+359 (0)76 60-79-24

Седмо Основно Училище „Георги Сава Раковски“
+359 (0)76 607957

Осмо Основно Училище „Кракра Пернишки“
+359 (0)76 601790

Дeсето Основно Училище „Алеко Константинов“
+359 (0)76 670850

ХI Основно Училище „Елин Пелин“
+359 (0)76 670310

Дванадесето Основно Училище „Васил Левски“
+359 (0)76 60-84-89

XIII Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий“
+359 (0)76 67-05-80

Основно Училище „Свети Константин Кирил Философ“
+359 (0)76 66-03-64

Средни училища

Средно Училище „Темелко Ненков“
+359 (0)76 602913

XVI Средно Училище „Св. Св. Кирил и Методий“
+359 (0)76 69-01-20

Средно Общообразователно Училище „Свети Климент Охридски“
+359 (0)76 67-03-80

Пето Средно Общообразователно Училище „Петко Рачов Славейков“
+359 (0)76 607042

Шесто Средно Общообразователно Училище „Св. Св. Кирил и Методий“
+359 (0)76 605425

СОУ с Разширено Изучаване на Чужди Езици „Д-Р Петър Берон“
+359 (0)76 60-86-70

Гимназии

Природо-Математическа Гимназия „Христо Смирненски“
+359 (0)76 60-66-15

Гимназия с Преподаване на Чужди Езици „Симеон Радев“
+359 (0)76 670140

Професионална Гимназия по Техника и Строителство „Арх.Йордан Миланов“
+359 (0)76 670010

Технологична Професионална Гимназия „Мария Кюри“
+359 (0)76 67-29-47

Професионална Гимназия по Икономика
+359 (0)76 60-83-84

Ресурсен център Перник

+359 (0)76 607181