Начални училища

Начално Училище „Професор Петър Нойков“
+359 (0)46 662127

Начално Училище „Свети Свети Кирил и Методий“
+359 (0)46 66-26-36

Основни училища

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
+359 (0)478 88071

Основно Училище „Димчо Дебелянов“
+359 (0)46 66-19-60

Основно Училище „Николай Петрини“
+359 (0)46 664349

Основно Училище „Христо Смирненски“
+359 (0)46 665509

Основно Училище „Любен Каравелов“
+359 (0)46 66-94-15

Основно Училище „Петко Рачов Славейков“
+359 (0)46 66-31-17

Основно Училище „Д-Р Петър Берон“
+359 (0)46 666832

Основно Училище „Йордан Йовков“
+359 (0)46 66-94-26

Основно Училище „Свети Климент Охридски“
+359 (0)46 664095

Спортни училища

Спортно Училище „Пиер Дьо Кубертен“
+359 (0)46 663651

Гимназии

Гимназия „Васил Левски“
+359 (0)46 661990

Математическа Гимназия „Атанас Радев“
+359 (0)46 661095

Гимназия с Преподаване на Чужди Езици „Васил Карагьозов“
+359 (0)46 661040

Професионална Техническа Гимназия „Иван Райнов“
+359 (0)46 663161

Професионална Гимназия по Икономика „Георги Стойков Раковски“
+359 (0)46 66-31-10

Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Туризъм
+359 (0)46 66-94-40

Професионална Гимназия по Строителство и Геодезия „К.Фичето“
+359 (0)46 66-14-41

Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Н. Й. Вапцаров“
+359 (0)46 669232

Професионална Гимназия по Земеделие „Христо Ботев“
+359 (0)46 66-94-63

Професионална Гимназия по Лека Промишленост, Екология и Химични Технологии
+359 (0)46 669193