Начални училища

НУ „Княз Борис I“
054 874 893

НУ „Илия Р. Блъсков“
054 861 308

Основни училища

Второ ОУ „Д-р Петър Берон“
054 913 638

Трето ОУ „Димитър Благоев“
054 802 367

Шесто ОУ „Еньо Марковски“
054 876 913

Девето ОУ „Панайот Волов“
054 828 136

Средни училища

СУ „Васил Левски“
054 863 530

СУ „Йоан Екзарх Български“
054 860 018

СУ „Панайот Волов“
054 802 653

СУ „Сава Доброплодни“
054 860 533

СУ „Трайко Симеонов“
+359 885 702 461

Гимназии

Професионална гимназия по икономика
054 800 326

Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“
054 869 995

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“
054 869 869

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия
054 883 184

Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии
054 864 566

Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“
054 860 153

Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“
054 850 23

Други училища

Център за специална образователна подкрепа (Помощно училище „Васил Друмев”)
054 860 349

ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ „НЮВВАБ“
054 874 804