Начални училища

Училище „Хаджи Генчо“
+359 (0)678 2183

Средни училища

Средно Общообразователно Училище „Георги Бенковски“
+359 (0)678 20-82

Гимназии

Професионална Гимназия по Горско Стопанство и Дървообработване „Сава Младенов“
+359 (0)678 24-11

Професионална Гимназия по Строителство „Баньо Маринов“
+359 (0)678 20-85

Други училища

Оздравителна Професионална Гимназия „Иван Вазов“