Основни училища

Основно Училище „Филип Сакелариевич“
+359 (0)631 6-05-27

Средни училища

Средно Общообразователно Училище „Цветан Радославов“
+359 (0)631 64383

Средно Общообразователноучилище „Николай Катранов“
+359 (0)631 60951

Средно Общообразователно Училище „Алеко Константинов“
+359 (0)631 6-05-30

Средно Общообразователно Училище „Димитър Благоев“
+359 (0)631 6-05-41

Гимназии

Държавна Търговска Гимназия „Димитър Хадживасилев“
+359 (0)631 64355

Професионална Гимназия „Проф. Д-Р Асен Златаров“
+359 (0)631 4-26-05

Професионална Гимназия по Лека Промишленост и Строителство
+359 (0)631 60812

Стопанска академия „Димитър Ценов“
+359 (0)631 60491